• Вид потребител
  • Информация
  • Потвърждение
Чрез регистрацията в Balans.bg се присъединявате към огромна общност от потребители с професионален опит в областта на Счетоводството, Данъчното законодателство, ТРЗ и Личен състав. Потребителският профил ще ви даде възможност да допринесете към най-големият безплатен източник на счетоводни знания, както и да се възползвате пълноценно от него.
Потребителите на сайта могат да публикуват от свое име, или представлявайки организация или фирма:
Физически лица
Регистрацията като физическо лице ще ви даде възможност да задавате въпроси към потребителите и експертите в сайта, да отговаряте на въпроси и да коментирате публикации. Този тип потребителски профил е за лица, които ползват ресурсите на сайта и публикуват статии и коментари от свое име, а не представляват фирма или организация.
Профилът на физическо лице в Balans.bg може да бъде на 3 различни нива:
  • - Потребител – назначава се автоматично при всяка регистрация на физическо лице в сайта. Дава права за: публикуване на въпроси; публикуване на статии (след одобрение от администратор); писане на коментари към статии; отговаряне на въпроси; публикуване на обяви за работа (работа/търси).
  • - Професионалист – има всички права на долното ниво, но за разлика от него публикациите му излизат по-напред в списъците. В страница Указател излиза в съответната категория „Професионалисти”.
  • - Експерт – получава всички права на долните нива, но за разлика от тях може да публикува статии без нужда от одобрение. Получава администраторски права за определени категории от съдържанието на сайта. Коментарите му излизат на челно място в списъците. В страница Указател излиза в категория „Експерти”.
Физически лица Регистрирай се
Организация
Ако сте представител на организация, работеща в сферата на счетоводството, имате възможност да се представите пред оргомна и силно таргетрирана аудитория. Профилът на организация може да бъде от 4 различни типа. И четирите типа имат права за: публикуване на въпроси; публикуване на статии (след одобрение от администратор); писане на коментари към статии; отговаряне на въпроси; публикуване на обяви за работа (работа/предлага). Освен това, различните типове профили имат следните права:
  • - Консултантска организация - в страница Указател излиза в категория „Консултантски организации”.
  • - Издателство – може да публикува книги (на тема счетоводство и финанси) за продажба. В страница Указател излиза в категория „Издателства”.
  • - Обучаваща организация – може да информира за собствени семинари и обучения в страница Семинари. В страница Указател излиза в категория „Обучаващи организации”.
  • - Консултант на свободна практика - в страница Указател излиза в категория „Консултанти на свободна практика”.
Организация Регистрирай се

-->