Извънреден труд – допустимост, заплащане и отчитане

05.06.2018 54 мин

Лектор: Станислав Колев

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Допустим максимален размер на извънредния труд за година. Отчитане на извънредния труд пред Инспекцията по Труда. Водене на дневник за отчитане на извънредния труд. Лица, за които се прилагат ограничения за полагане на...

Проверки от Инспекцията по труда и подготовка за тях

05.06.2018 51 мин

Лектор: Георги Димитров

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Какви са правомощията на ИА ГИТ (Изпълнителна агенция «Главна инспекция по труда»)? Как се осъществяват и какви са най-честите причини за проверки от ИА ГИТ? Кои документи е желателно да се съхраняват на обекта? Какви...

Място на изпълнение, данъчно събитие, данъчна основа и изискуемост на ДДС

05.06.2018 22 мин

Лектор: Тодор Тодоров

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Дистанционни продажби Доставка на услуги Доставка на услуги по транспорт на стоки Отдаване под наем на превозни средства Що е данъчно събитие? Как се определя момента на неговото настъпване?

Данъчна основа на ДДС

05.06.2018 30 мин

Лектор: Лилия Веселинова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Какво е данъчна основа и как се определя? Данъчна ставка и размер на данъка Изискуемост на данъка при получателя Санкции при некоректно прилагане на ЗДДС

Трудова книжка и трудов стаж

22.05.2018 32 мин

Лектор: Даниъл Славчев

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Каква в целта на информацията, която се съдържа в трудовата книжка? Кога е необходимо да се представи трудова книжка? Вписвания, които се правят в трудовата книжка; Как може да се придобива допълнителен трудов стаж? Какво се...

Данък върху разходите

22.05.2018 23 мин

Лектор: Виктория Йотова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Нормативна уредба; Кои разходи са представителни? Кои лица са данъчно задължени за представителните разходи? Как се определя данъчната основа за представителните разходи? Начисляване на данък върху разходите за представителните...

МСФО 15 - Приходи от договори с клиенти

22.05.2018 37 min

Лектор:

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Защо се налага промяна в стандарта за приходите? Кои приходи не се отчитат по МСФО 15? Единен модел за признаване на приходи според МСФО 15; Как се идентифицира договор с клиент? В кои случаи можем да признаем приход, дори и да...

Дискусионен панел

22.05.2018 12 мин

Лектор: Величка Павлова, Виктория Йотова, Даниъл Славчев

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Съпругата ми се води в неплатен отпуск, който вече отдавна е надвишил 30 работни дни. Доколкото знам, след тези 30 дни спира да тече трудов стаж. Отразява ли се това в трудовата книжка? Дружеството ни продава стоки с отложено плащане...

Работа по график и Сумирано изчисляване на работно време - Част I

08.05.2018 42 мин

Лектор: Георги Димитров

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Въвеждане на Сумирано Изчисляване на Работното Време (СИРВ) от работодателя Съдържание на заповедта Графици - как се изготвят, оповестяват, изменят и съхраняват Работно време - определяне на работна смяна и работна седмица Почивки...

Работа по график и Сумирано изчисляване на работно време - Част II

08.05.2018 30 мин

Лектор: Георги Димитров

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Работно време - Отчитане Възнаграждение при СИРВ, вкл. извънреден труд, нощен труд Болнични при СИРВ Трудов стаж при СИРВ Отчет на извънреден труд при СИРВ Декларация образец 1 при СИРВ Санкции при неспазване на задълженията на...Избрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->