Изплащане на хонорари и осигуряване на лица по граждански договори

05.09.2017 54 мин

Лектор: Николай Иванов

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Какво представляват гражданските договори? Видове граждански договори; Каква е разликата между трудов и граждански договор? Нормативна уредба; Каква е осигурителната тежест на лицата работещи по граждански договор, сравнено с тази...

Ревизионен процес по ДОПК, права и задължения на данъкоплатците и НАП

05.09.2017 32 мин

Лектор: адв. Нина Стоева

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Какво представлява проверката? Каква е разликата между проверка и ревизия? Какви видове проверки може да има? Какво трябва да съдържа протокола за проверка? Как се образува ревизионно производство? Какво трябва да съдържа...

Извънреден труд – допустимост, заплащане и отчитане

22.08.2017 36 мин

Лектор: Станислав Колев

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Определение за извънреден труд Основания за полагане на извънреден труд Допустимост за полагане на извънреден труд Допустима продължителност на извънредния труд Ограничения за продължителността на извънредния труд Забрана за...

МСС 41 – Земеделие

22.08.2017 42 мин

Лектор: Димитър Пашов

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Изключения от обхвата на ММС 41 Земеделие; Терминология на стандарта; Какво означава това, един пазар да е активен? По кой стандарт се отчита обработката на земеделска продукция? Какви са трудностите при категоризиране на...

Място на изпълнение, данъчно събитие, данъчна основа и изискуемост на ДДС

22.08.2017 52 мин

Лектор: Александър Бояджиев

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Място на изпълнение - какво означава това понятие? Кои доставки са необлагаеми? Място на изпълнение при доставка на стоки? Тристранни операции и място на изпълнение; Място на изпълнение при стоки с монтаж и инсталиране; Място на...

Дискусионен панел

22.08.2017 19 мин

Лектор: Александър Бояджиев, Димитър Пашов, Станислав Колев

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): В дружеството ни е въведено СИРВ за срок от 3 месеца. В края на периода се установява, че част от служителите са работили повече от заложеното по график, т.е. са извършили извънреден труд. Следва ли да се описва в книгата за...

Контрол за спазването на трудовото законодателство – проверки от Инспекцията по Труда и подготовка за тях

08.08.2017 58 мин

Лектор: Георги Димитров

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Правомощия на Инспекцията по труда (ИТ); Какви са начините за осъществяване на контрол от ИТ? Кога работодателят може сам да предизвика проверка от ИТ? Какви са документите, които трябва да има всеки обект, в който има работници,...

Обжалване на ревизионни актове по ДОПК и на други административни актове

08.08.2017 57 мин

Лектор: адв. Нина Стоева

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Какво е това „жалба”? Какво представлява ревизионният акт и по кой ред се ожалва той? Възражение срещу ревизионния доклад; Обжалване на ревизионен акт по административен ред – подаване на жалба; Какви писмени...

Начисляване, деклариране, плащане, приспадане и възстановяване на ДДС

08.08.2017 33 мин

Лектор: Иван Георгиев

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Характеристика на ДДС и какво се облага с този данък? Кой е платецът на ДДС? Кога ДДС се дължи от доставчиците? Какво представлява обърнатото данъчно задължение? Кога ДДС се дължи от получателя на доставките? В кои случаи не се...

Дискусионен панел

08.08.2017 15 мин

Лектор: адв. Нина Стоева, Георги Димитров, Иван Георгиев

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Българска фирма регистрирана по ДДС получава фактура от фирма от Израел за извършена услуга - консултация. Въпросната консултация е извършена в Израел. Трябва ли българската фирма да си самоначисли ДДС и на какво основание? През...Избрано от Редактора

Последно Добавени

Най