Определяне на данъчната основа

07.03.2017 53 мин

Лектор: Анета Георгиева

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Как се определя данъчната основа при „данък уикенд”; Изключения от обхвата на „данък уикенд”; „Данък уикенд” при ЕТ – работи ли режимът при тях? Данъчна основа при недвижимо имущество;...

Промени в ЗКПО, касаещи данъчното приключване за 2016 г.

03.03.2017 38 мин

Лектор: Анета Георгиева

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Можем ли да коригираме Годишната данъчна декларация (ГДД) по ЗКПО и има ли ограничение в броя на корекциите? Промените във връзка с юрисдикциите с преференциален данъчен режим; Практически промени при Данъка върху разходите; Лично...

ЗДДС 2017 - Пропорционален данъчен кредит за недвижими имоти - чл.71а

21.02.2017 26 мин

Лектор: Валентина Василева

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Пропорционален данъчен кредит; Недвижими имоти – нова дефиниция; Дефиниция на Дълготраен актив – новост в ЗДДС. Кое се третира като стока и кое като дълготраен актив? Праг на същественост; Кога е задължителен...

ЗДДС 2017 - Пропорционален данъчен кредит за дълготрайни активи (автомобили) - чл.71б

21.02.2017 15 мин

Лектор:

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Примери и разяснения за ползване на данъчен кредит при закупуване и наемане на автомобил през 2017 г.

ЗДДС 2017 - Корекции на ползван данъчен кредит

21.02.2017 27 мин

Лектор: Валентина Василева

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Еднократни корекции на ползван данъчен кредит – чл. 79 от ЗДДС; Корекция на данъчен кредит при лизинг – кой я прави? Нови ежегодни корекции на дълготрайни активи, които се ползват и за облагаеми и за освободени доставки;...

ЗДДС 2017 - Данъчно третиране на консорциум

21.02.2017 28 мин

Лектор: Валентина Василева

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

Продължителност, увеличаване и намаляване на работното време

07.02.2017 23 мин

Лектор: Адриана Ноева

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Какво означава понятието „работно време”? Продължителност на работното време; При какви условия работодател може да увеличи работното време? При какви условия работодател може да намали работното време? Непълно работно...

Съставяне и представяне на годишни финансови отчети

07.02.2017 40 мин

Лектор: Величка Павлова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Какво представляват финансовите отчети и каква е тяхната цел? Принципи при изготвяне на финансови отчети; Изисквания към финансовите отчети и тяхното представяне; Категории предприятия според новото законодателство; Какво...

Преобразувания на счетоводния финансов резултат за определяне на корпоративния данък

07.02.2017 45 мин

Лектор: Доника Маринова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Корпоративен данък и определяне на данъчната основа, която трябва да бъде обложена с корпоративен данък; Временни и постоянни данъчни разлики; Данъчни постоянни разлики в Увеличение; Данъчни постоянни разлики в Намаление; Други...

Дискусионен панел

07.02.2017 13 мин

Лектор: Адриана Ноева, Величка Павлова, Доника Маринова

Конкретно разгледани казуси (по реда на тяхното коментиране): Дружеството ни е реализирало за 2016 година счетоводна печалба в размер на 200 000 лв., която след преобразуване по реда на ЗКПО формира данъчен финансов резултат в размер на 210 000 лв., за които се дължи текущ данък върху...Избрано от Редактора

Последно Добавени

Най