Цветан Терзийски Цветан Терзийски Kreston BulMar - Професионалист

Професия : Адвокат, вписан в Софийска адвокатска колегия

09.05.2019 в: Практически ЗаплатиНеизползван отпуск при напускане
09.05.2019 в: Данъчни ЗакониНапускане на работното място преди изтичане на предизвестие
09.05.2019 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор
11.02.2019 в: Практически ЗаплатиПроверка за алкохол/наркотици
11.02.2019 в: Практически ЗаплатиТЕЛК Решение и освобождаване на срочен договор
28.01.2019 в: Данъчни ЗакониПредизвестие
28.01.2019 в: Данъчни ЗакониПрекратявяне на трудов догово по време на болничен
07.01.2019 в: Практически Заплатитрудов договор
07.01.2019 в: Практически ЗаплатиЗаплата на нередовен учител
10.12.2018 в: Данъчни ЗакониОбезщетение за безработица
10.12.2018 в: Практически ЗаплатиОтлагане на ползване на платен годишен отпуск
10.12.2018 в: Практическо СчетоводствоПлащане в брой
25.08.2018 в: Данъчни ЗакониДисциплинарно уволнение
25.08.2018 в: Данъчни ЗакониЗапор на банкова сметка при болничен за бременност
25.08.2018 в: Данъчни ЗакониОбезщетение за безработица на съдружник в ООД
25.08.2018 в: Практически Заплатидопълнително споразомение към безсрочен договор
09.08.2018 в: Практическо СчетоводствоЗабавени плащания
22.06.2018 в: Данъчни Законинапускане на работа
20.06.2018 в: Данъчни ЗакониТежко болен с фирма ЕТ
20.06.2018 в: Практически ЗаплатиЗапор
20.06.2018 в: Данъчни ЗакониДекларация за имущество и конфликт на интереси (ЗКПКОНПИ)
20.06.2018 в: Данъчни ЗакониКакво да очаква семейство, ако съдия изпълнител идва заради фирмата на един от членовете
12.06.2018 в: Практически ЗаплатиИздължаване на ЧСИ
12.06.2018 в: Данъчни ЗакониПенсиониране на безработен
12.06.2018 в: Данъчни ЗакониЕООД на чуждестранно физическо лице
12.06.2018 в: Данъчни ЗакониУведомление за дължима сума
12.06.2018 в: Данъчни ЗакониЗадънена улица
12.06.2018 в: Практическо СчетоводствоЗапор от ДСИ
04.04.2018 в: Практически ЗаплатиУволнение
17.03.2018 в: Практически ЗаплатиНапускане при назначение по чл. 68 ал. 1 т. 3
11.03.2018 в: Данъчни ЗакониНотариална заверка за протокол на общо събрание на ЕООД
11.03.2018 в: Данъчни ЗакониОбезщетение за безработица на лице съсобственик в ЕООД
25.02.2018 в: Практически ЗаплатиНазначаване на служител, който вече е работил в предприятието- по кой член?
25.02.2018 в: Данъчни ЗакониЗапор на заплата за неизплатен кредит
25.02.2018 в: Данъчни ЗакониНеподаден ГФО
25.02.2018 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване на работник
25.02.2018 в: Данъчни ЗакониСъкращаване на работник
11.02.2018 в: Практически ЗаплатиВнезапно освобождаване от работа
14.01.2018 в: Данъчни ЗакониЗАПОР НА СОЦИАЛНА ПЕНСИЯ
11.01.2018 в: Данъчни ЗакониЧСИ
10.01.2018 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор с изпитателен срок
04.10.2017 в: Практическо СчетоводствоЗапор
04.10.2017 в: Данъчни Законирегистрация на борсата по труда по чл.71
01.10.2017 в: Практическо СчетоводствоЗапор
01.10.2017 в: Практически ЗаплатиЮридически стаж
10.08.2017 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор при отказ на служителя да отработи предизвестието
27.07.2017 в: Данъчни ЗакониНапускане на съдружници в ООД
27.07.2017 в: Счетоводни СтандартиВъпрос към адвокат
27.07.2017 в: Практически Заплатиотказ от заплащане на трудово възнаграждение при прекратяване на трудов договор
10.04.2017 в: Данъчни ЗакониОбезщетение за безработица на съдружник в ООД
10.04.2017 в: Данъчни ЗакониАнулиране по давност
10.04.2017 в: Данъчни ЗакониДоговор за наем
10.04.2017 в: Данъчни ЗакониОтчитане на такса за посетители от ФЛ
20.03.2017 в: Практическо СчетоводствоЗапор на заплата
20.03.2017 в: Практическо СчетоводствоПреминаване от ЕТ към ЕООД
23.02.2017 в: Данъчни ЗакониВтори запор на заплата
21.02.2017 в: Данъчни ЗакониВтори запор на заплата
21.02.2017 в: Данъчни ЗакониИзпитателен срок при промяна на условията по договор
01.02.2017 в: Данъчни ЗакониПредизвестие при прекратяване на трудов договор
28.01.2017 в: Данъчни ЗакониБолничен в почивен ден
21.01.2017 в: Практически ЗаплатиЗапор при работа на минимална работна заплата
02.01.2017 в: Практически ЗаплатиПлащане на издръжка
02.01.2017 в: Данъчни ЗакониДарение на ЮЛНЦ
02.01.2017 в: Практически ЗаплатиНеизплатени заплати
02.01.2017 в: Практически ЗаплатиУсловия за ползване на платен отпуск при сключване на брак
02.01.2017 в: Практическо СчетоводствоДавностен срок на глоба от КАТ
22.11.2016 в: Практически ЗаплатиЗапор на заплата
22.11.2016 в: Практически ЗаплатиУдръжки от заплата при работа на половин работен ден
10.10.2016 в: Счетоводни СтандартиПродавач на граждански договор
10.10.2016 в: Практически ЗаплатиПодаване на молба за напускане
10.10.2016 в: Данъчни ЗакониЗапор на пенсия
12.09.2016 в: Данъчни ЗакониОсигуровки на управител без трудова дейност
12.09.2016 в: Практически ЗаплатиМолба/Предизвестие за напускане
12.09.2016 в: Практически ЗаплатиИзплащане на трудово възнаграждение при непълен изработен месец
09.09.2016 в: Практически ЗаплатиДоговор по чл. 68 или 67 от КТ
30.08.2016 в: Данъчни ЗакониНеплатен отпуск по чл.171 от КТ
30.08.2016 в: Данъчни ЗакониТакси ЧСИ
25.08.2016 в: Данъчни ЗакониЗапор на пари по болничен
12.08.2016 в: Практически ЗаплатиЗапор на заплата
09.08.2016 в: Счетоводни СтандартиЗапор на цялата пенсия
09.08.2016 в: Практически ЗаплатиЗапор на сметка
08.08.2016 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на срочен ТД
28.07.2016 в: Практически ЗаплатиОпределане размер на вноска по запор
20.07.2016 в: Данъчни ЗакониЗапор от ЧСИ
19.07.2016 в: Данъчни ЗакониЗапор на обезщетение за безработица
15.07.2016 в: Данъчни ЗакониЗапор на кредитна карта
15.07.2016 в: Данъчни ЗакониЗапор от ЧСИ
15.07.2016 в: Данъчни ЗакониЗапор на кредитна карта
06.07.2016 в: Практически ЗаплатиДоговор по чл.233б от КТ
06.07.2016 в: Практически ЗаплатиНапускане по време на изпитателен срок
05.07.2016 в: Данъчни ЗакониЗапор на банкова сметка
04.07.2016 в: Данъчни ЗакониПраво на платен отпуск
18.06.2016 в: Практически ЗаплатиНапускане на работа
17.06.2016 в: Практически ЗаплатиОпределяне на платен отпуск
05.06.2016 в: Данъчни ЗакониНапускане на нова работа
02.06.2016 в: Данъчни ЗакониОсвобождаване от работа
02.06.2016 в: Данъчни ЗакониПочивни дни при даряване на кръв
29.05.2016 в: Практически ЗаплатиСъкращение при договор по заместване
28.05.2016 в: Данъчни ЗакониЗапор на заплата
28.05.2016 в: Практически ЗаплатиИзплащане на наизползван отпуск
28.05.2016 в: Данъчни ЗакониСъкращения на персонал
26.05.2016 в: Данъчни ЗакониНазначаване на Управител в ЕООД
22.05.2016 в: Практическо СчетоводствоЗапор на заплата на родител
22.05.2016 в: Данъчни ЗакониИмуществена отговорност на служител
21.05.2016 в: Данъчни ЗакониЗапир на безработно лице
21.05.2016 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудово правоотношение
18.05.2016 в: Данъчни ЗакониПолзване на бащинство
18.05.2016 в: Практически ЗаплатиПодновяване на запор при започване на нова работа
14.05.2016 в: Практически ЗаплатиИзтичане на изпитателен срок
11.05.2016 в: Данъчни ЗакониЗаем без договор
11.05.2016 в: Практически ЗаплатиЗапор на банкова сметка при работа по граждански договорИзбрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->