Митко Димов Митко Димов Kreston BulMar - Мениджър счетоводно обслужване

Кратко CV : Бакалавър по счетоводство и контрол. Мениджър счетоводно обслужване в Kreston BulMar София.

04.10.2018 в: Практическо СчетоводствоVAT номер започващ с ЕU
07.09.2018 в: Данъчни ЗакониОткза от извънреден труд след началото на периода на сумирано изчисляване.
07.09.2018 в: Данъчни Законидължи ли се ДДС при публична продан на имот без "Акт 16"
07.09.2018 в: Данъчни ЗакониДДС брак пшеница
04.09.2018 в: Данъчни ЗакониСпиране производството по отпускане на парично обезщетение за безработица
29.08.2018 в: Данъчни ЗакониДоговор за сервизно обслужване с македонска фирма
28.08.2018 в: Данъчни ЗакониДоговор за сервизно обслужване с македонска фирма
24.07.2018 в: Данъчни ЗакониДДС при ВОД и възможност за възстановяване.
19.07.2018 в: Данъчни ЗакониНеизпълнение
19.07.2018 в: Данъчни ЗакониВръщане лизингов автомобил
19.07.2018 в: Данъчни ЗакониДекларация по чл.50 и доход от Великобритания
19.07.2018 в: Практическо СчетоводствоСъпоставимост на приходите и разходите
15.06.2018 в: Данъчни Закониместни данъци и такси за ателие
31.08.2017 в: Практическо СчетоводствоЛизинг в бюджетно предприятие
31.08.2017 в: Данъчни ЗакониОсигурителен стаж
31.08.2017 в: Практически ЗаплатиОтказ за предоставяне на неплатен отпуск
31.08.2017 в: Данъчни ЗакониДанъчната основа за данъка върху разходите в натура
31.08.2017 в: Практическо СчетоводствоПризнаване на разходи
31.08.2017 в: Практически Заплатинапускане на работа с предизвестие
31.08.2017 в: Данъчни ЗакониНетни приходи от продажби
28.07.2017 в: Практически ЗаплатиПолзване на допълнителен платен годишен отпуск съгласно нови условия на КТД
28.07.2017 в: Практически ЗаплатиПолзване на допълнителен платен годишен отпуск съгласно нови условия на КТД
28.07.2017 в: Практически ЗаплатиПолзване на допълнителен платен годишен отпуск съгласно нови условия на КТД
28.07.2017 в: Практически ЗаплатиОтпуск при втори трудов договор
28.07.2017 в: Практически ЗаплатиРабота по два трудови договора при един работодател
28.07.2017 в: Счетоводни СтандартиКодекс на труда - сумарно изчисляване на работното време
30.06.2017 в: Данъчни ЗакониПрехвърляне на майчинство
15.06.2017 в: Практически ЗаплатиСъдружници в ООД - самоосигуряващи се лица и работа в собственото дружество по трудов договор
28.04.2017 в: Практическо СчетоводствоОткрита счетоводна грешка за 2015г.
28.04.2017 в: Практическо СчетоводствоГрешни салда на контрагенти
28.04.2017 в: Практическо СчетоводствоОтписване за вземане по договор за встъпване в дълг
28.04.2017 в: Практическо СчетоводствоСчетоводно отчитане на изработка на мобилни приложения
03.02.2017 в: Практическо СчетоводствоПопкупка на ДМА и последващи разходи
22.11.2016 в: Практическо СчетоводствоИздаване на фактура към фирма на СейшелиИзбрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->