Виктория Йотова Виктория Йотова Kreston BulMar - Директор счетоводно обслужване

Кратко CV : Бакалавър по Счетоводство и контрол и Магистър по Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия . Директор счетоводно обслужване в Kreston BulMar София.

15.07.2019 в: Данъчни ЗакониФактури от Фейсбук
08.07.2019 в: Данъчни ЗакониУправител на ООД
01.07.2019 в: Данъчни ЗакониФактура за транспорт
05.03.2019 в: Практически ЗаплатиИзплащане на неизползван платен годишен отпуск.
14.01.2019 в: Данъчни ЗакониПенсониране след 01.01.2019 г.
13.01.2019 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране на учители
07.01.2019 в: Практическо СчетоводствоПродажба на стоки в САЩ
02.01.2019 в: Практически Заплатисрочен договор
02.01.2019 в: Данъчни ЗакониДивиденти
02.01.2019 в: Практическо СчетоводствоВнос на прежда от Турция
02.01.2019 в: Практическо СчетоводствоНачисляване на клас по втори трудов договор
17.12.2018 в: Практически ЗаплатиПлащане на заплата
14.12.2018 в: Данъчни Закони50% инвалидност и извънреден труд
13.12.2018 в: Практически ЗаплатиЗаконно ли е?
13.12.2018 в: Данъчни ЗакониНенормиран работен ден
12.12.2018 в: Данъчни ЗакониНенормиран работен ден
11.12.2018 в: Практически ЗаплатиБременност по време на майчинство
11.12.2018 в: Практическо СчетоводствоВнос на врати от Турция
11.12.2018 в: Практическо СчетоводствоОсвобождаване от длъжност
11.12.2018 в: Практическо СчетоводствоОбещетение при съкращаване
11.12.2018 в: Данъчни ЗакониНенормиран работен ден
11.12.2018 в: Практически ЗаплатиПенсиониране
11.12.2018 в: Практически ЗаплатиПарично обезщетение
25.11.2018 в: Практическо СчетоводствоПомощ
19.11.2018 в: Данъчни ЗакониПенсия за инвалидност
10.11.2018 в: Данъчни ЗакониЗапиитване за ранно пенсиониране на учители
10.11.2018 в: Практически ЗаплатиПлатен годишен отпуск след майчинство
02.11.2018 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор.
24.10.2018 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на майчинство и запазване на обещететие
24.10.2018 в: Практически ЗаплатиИзчисляване на пенсия
24.10.2018 в: Практически ЗаплатиПрекъсване на дейност на фирма със служителка в майчинство
17.10.2018 в: Практически ЗаплатиРаботно време по втори трудов договор
17.10.2018 в: Данъчни ЗакониРаботно време при втори трудов договор
17.10.2018 в: Данъчни ЗакониРаботно време при втори трудов договор
12.10.2018 в: Практически ЗаплатиПрекъсване на майчинство
08.10.2018 в: Данъчни ЗакониГраждански договор
08.10.2018 в: Данъчни ЗакониЗапор
03.10.2018 в: Данъчни ЗакониКлас труд
03.10.2018 в: Практически ЗаплатиИзплаюане на възнаграждение след напускане
03.10.2018 в: Практически Заплати Право на ползване на годишен отпуск при липса на заместник
30.09.2018 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на лице по граждански и трудов договор
27.09.2018 в: Практически ЗаплатиОбезщетение за бащинство при напускане
27.09.2018 в: Практически ЗаплатиОтпуск с решение на ТЕЛК
21.09.2018 в: Практически ЗаплатиДоговор по чл.114 от КТ
21.09.2018 в: Практически ЗаплатиПлатен отпуск след майчинство и актуализация на заплата
21.09.2018 в: Данъчни ЗакониРаботещ служител при упражнено право на пенсия.
12.09.2018 в: Практически ЗаплатиСамоосигуряване и майчинство
11.09.2018 в: Практическо СчетоводствоИзчисляване на дните платен отпуск при прекратяване трудов договор поради пенсиониране
10.09.2018 в: Практически ЗаплатиДокументи относно майчинство и втора бременност
10.09.2018 в: Практическо СчетоводствоУволнение на работещ пенсионер.
10.09.2018 в: Данъчни ЗакониНеплатен отпуск по чл.167а
10.09.2018 в: Практическо СчетоводствоНевнесени осигуровки от работодател
04.09.2018 в: Практически ЗаплатиНеизползван платен отпуск
04.09.2018 в: Практически ЗаплатиНеизползван платен отпуск
03.09.2018 в: Практически ЗаплатиИзчисляване на платен отпуск
03.09.2018 в: Данъчни ЗакониОсновен и допълнителен трудов договор
03.09.2018 в: Данъчни ЗакониЗастраховка живот
31.08.2018 в: Практическо СчетоводствоСъставител на финансови отчети
31.08.2018 в: Данъчни ЗакониПрава при срочен договор
31.08.2018 в: Данъчни ЗакониПромени при освобождаване при пенсиониране
31.08.2018 в: Практически ЗаплатиИзчисляване на платен отпуск
30.08.2018 в: Практически ЗаплатиОсигуровки за хонорар под МРЗ
29.08.2018 в: Данъчни ЗакониФактура за друг отчетен период
29.08.2018 в: Практически ЗаплатиОбезщетение от НОИ след прекратяване на договора по чл.71, ал.1
23.08.2018 в: Практически Заплати"Учител" или "Старши учител"
23.08.2018 в: Практически ЗаплатиНазначаване на длъжност
23.08.2018 в: Данъчни Законинапускане на пенсионер
21.08.2018 в: Практически ЗаплатиОбезщетение от НОИ след прекратяване на договора по чл.71, ал.1
20.08.2018 в: Данъчни ЗакониЗапор на банкова сметка при болничен за бременност
17.08.2018 в: Данъчни ЗакониЗапор на банкова сметка при болничен за бременност
14.08.2018 в: Практически ЗаплатиИзплащане на отпуск при напускане?
14.08.2018 в: Практически ЗаплатиИзплащане на отпуск при напускане?
09.08.2018 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор, по време на който лицето е упражнило право на пенсия
09.08.2018 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на ТД по време на болничен със заповед чл. 328,ал.1 , т 4 КТ
09.08.2018 в: Данъчни ЗакониНапускане веднага по желание на работника
08.08.2018 в: Практически ЗаплатиСъкръщаване на работещ пенсионер
08.08.2018 в: Практически ЗаплатиСъкръщение преди предстоящо пенсиониране
29.07.2018 в: Данъчни ЗакониОтпуска с ТЕЛК решение
23.07.2018 в: Практически ЗаплатиТълкуване на чл.118 от КТ
19.07.2018 в: Данъчни ЗакониОсигуровки на работещ пенсионер
19.07.2018 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на договор без уведомление
19.07.2018 в: Данъчни ЗакониНапускане на работа след срочен трудов договор
15.07.2018 в: Практически Заплати6 Брутни работни заплати при сезонни работници
15.07.2018 в: Практически ЗаплатиПраво на обезщетение при пенсиониране
15.07.2018 в: Практически ЗаплатиОбезщетение при пенсиониране
13.07.2018 в: Практически Заплатиплатен годишен отпуск преди пенсиониране
13.07.2018 в: Данъчни ЗакониФактура за друг отчетен период
12.07.2018 в: Данъчни ЗакониФактура за друг отчетен период
12.07.2018 в: Данъчни ЗакониФактура за друг отчетен период
11.07.2018 в: Данъчни ЗакониДопълнителна квалификация
11.07.2018 в: Данъчни ЗакониПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТД
08.07.2018 в: Практическо СчетоводствоТранспортни разходи за учители според Наредба 1 на МОН от м. януари 2017г
06.07.2018 в: Данъчни ЗакониОсвобождаване от трудови правоотношения с предизвестие
05.07.2018 в: Практически ЗаплатиНеизплатено допълнително трудово възнаграждение
05.07.2018 в: Практически Заплатисъкращение по чл.328,ал 1 т.3
04.07.2018 в: Практически ЗаплатиТРЗ
02.07.2018 в: Практически ЗаплатиПлатен годишен отпуск
02.07.2018 в: Практически ЗаплатиДокументи при напускане
29.06.2018 в: Данъчни Законидоговор на два часа
28.06.2018 в: Практически Заплатидопълнителен трудов договор
28.06.2018 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудовото правоотношение
28.06.2018 в: Практически Заплатидопълнителен трудов договор
28.06.2018 в: Практически ЗаплатиТД - постоянен, без изпитателен срок, а след това - с такъв
28.06.2018 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор с пенсионер при отказ на работодателя
27.06.2018 в: Практически Заплатипреминаване от допълнителен към основен ТД
27.06.2018 в: Данъчни ЗакониДекларация чл.88 ЗКПО
22.06.2018 в: Практическо СчетоводствоПридобити стоки съгласно фактура от ЮЛ с VAT номер
21.06.2018 в: Практически ЗаплатиПлатен годишен отпуск
20.06.2018 в: Практически ЗаплатиДоговор за полагане на личен труд
20.06.2018 в: Практическо СчетоводствоФактура от ЕС без посочен ЕИК
20.06.2018 в: Данъчни ЗакониПолучени стоки по ВОП, но недеклрарирани от доставчика
20.06.2018 в: Практически ЗаплатиПолзване на платен годишен отпуск
19.06.2018 в: Практическо СчетоводствоФактура от ЕС без посочен ЕИК
18.06.2018 в: Практически ЗаплатиПлатен отпуск обучение
18.06.2018 в: Данъчни ЗакониЗдравни осигуровки
15.06.2018 в: Данъчни ЗакониСъобщение от НАП
14.06.2018 в: Практически Заплатисамоосигуряване на съдружник пенсионер
13.06.2018 в: Данъчни ЗакониГраждански договор
12.06.2018 в: Практически ЗаплатиДопълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит
12.06.2018 в: Данъчни ЗакониОсигуровки на пенсионер, работещ по граждански договор
12.06.2018 в: Данъчни ЗакониОсигурявяне по граждански договор на лице с ТЕЛК
10.06.2018 в: Данъчни ЗакониОсигурявяне по граждански договор на лице с ТЕЛК
10.06.2018 в: Данъчни ЗакониОсигуровки на пенсионер, работещ по граждански договор
07.06.2018 в: Практически ЗаплатиНеизплатени заплати
07.06.2018 в: Данъчни ЗакониГраждански Договор
04.06.2018 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на срочен трудов догово без изпитателен срок
04.06.2018 в: Практически ЗаплатиВтори трудов договор
04.06.2018 в: Данъчни ЗакониДлъжностна характеристика
27.05.2018 в: Данъчни ЗакониВъзстановяване на транспортни разходи за учители
27.05.2018 в: Данъчни ЗакониСрочен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 КТ
10.05.2018 в: Практически ЗаплатиИзплащане на обещетение по чл 222 2
18.03.2018 в: Практическо СчетоводствоТранспортни разходи за учители според Наредба 1 на МОН от м. януари 2017г
26.02.2018 в: Данъчни ЗакониГраждански договор с пенсионер и ЗЗО
19.02.2018 в: Данъчни ЗакониИздаване на документ за плащане на годишен данък
19.02.2018 в: Практически ЗаплатиЗапор на цялата заплата
15.02.2018 в: Практически ЗаплатиЕжмесечни осигуровки по граждански договор
15.02.2018 в: Практически ЗаплатиОсигуровки за хонорар под МРЗ
05.02.2018 в: Практическо СчетоводствоДължат ли се осигуровки по граждански договор с пенсионер
03.02.2018 в: Практическо СчетоводствоКредити
14.01.2018 в: Практически Заплати"Учител" или "Старши учител"
28.09.2017 в: Практическо СчетоводствоСамоначисляване на ДДС във връзка с чл.163 а, ал.2 ЗДДС
31.08.2017 в: Практическо СчетоводствоОбезщетение за майчинство
28.07.2017 в: Данъчни ЗакониЧл.10 а от ЗДДС
28.07.2017 в: Практически Заплатиобезщетение чл.222 ал.3 от КТ
28.04.2017 в: Практическо СчетоводствоTрудо договор за 1 час
28.04.2017 в: Практическо СчетоводствоНапускане на работа по чл.327
28.04.2017 в: Практическо СчетоводствоОсигуровки на земеделски производител
23.03.2017 в: Данъчни ЗакониСъкращение от работа след възстановяване на същата от съда
21.03.2017 в: Счетоводни СтандартиТеглене на вноска от несеквестируема част на заплатата
04.03.2017 в: Практическо СчетоводствоОбезщетение по чл.222, ал.1
20.02.2017 в: Практическо СчетоводствоПродажба на стока, закупена на лизинг
05.02.2017 в: Практически ЗаплатиОбезщетение по чл. 222, ал. 3Избрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->