Димона Стоянова Димона Стоянова Kreston BulMar - Мениджър счетоводно обслужване

Кратко CV : Бакалавър по счетоводство и контрол. Мениджър счетоводно обслужване в Kreston BulMar София.

09.07.2018 в: Данъчни Законинеиздаден протокол по чл.117 от ЗДДС
09.07.2018 в: Данъчни ЗакониНеприети декларации 1 и 6
08.07.2018 в: Данъчни ЗакониБолничен за гледане на болно дете
08.07.2018 в: Практически Заплатисъкращение по чл.328,ал 1 т.3
08.07.2018 в: Практически ЗаплатиПродължителност на платен годишен отпуск на месец
23.04.2018 в: Данъчни ЗакониСОЛ физическо лице с ЛНЧ
23.04.2018 в: Практически ЗаплатиОтпуск при кръводаряване
23.04.2018 в: Данъчни ЗакониОтказан платен отпуск
23.04.2018 в: Данъчни ЗакониСамоосигуряване в България при работа в чужбина
23.04.2018 в: Практически ЗаплатиКорекции по Декларация 6
23.04.2018 в: Данъчни ЗакониНеобходими документи при ползване на ученически отпуск
22.04.2018 в: Практически ЗаплатиПлатен отпуск за обучение
22.04.2018 в: Практически ЗаплатиПреназначаване на длъжност
22.04.2018 в: Данъчни ЗакониПреназначаване на по-ниска длъжност
22.04.2018 в: Практически ЗаплатиПопълване на декларация 6
22.04.2018 в: Данъчни ЗакониКонтрол върху доходите на физическите лица
22.04.2018 в: Данъчни ЗакониИзгубена служебна бележка по чл.45, ал.4
22.04.2018 в: Практическо СчетоводствоПромени в закон за счетоводство
22.04.2018 в: Данъчни ЗакониРегистрация по ЗДДС
22.04.2018 в: Практическо СчетоводствоОповестяване на информацията, която се изисква от СС за микропредприятията
28.09.2017 в: Практическо СчетоводствоОбезщетение за неползван платен годишен отпуск
31.08.2017 в: Практическо СчетоводствоОсигуряване на управител на ООД
31.08.2017 в: Практическо СчетоводствоСчетоводни документи при свободна професия
31.08.2017 в: Практически ЗаплатиЗаплащане по допълнителен трудов договор
31.08.2017 в: Практически ЗаплатиВтори трудов договор
31.08.2017 в: Практически ЗаплатиЗабавяне на последна заплата и обезщетение след напускане
31.08.2017 в: Практически Заплатиосигурителна книжка на СОЛ
31.08.2017 в: Практически ЗаплатиИзплащане на отпуск от 2015 и 2016 година при напускане на работа
31.08.2017 в: Практически ЗаплатиОсигурителен стаж на СОЛ признава ли се по право на трудов стаж!
28.04.2017 в: Практическо СчетоводствоСчетоводно отчитане на разходите за лизингови автомобили
28.04.2017 в: Практическо СчетоводствоЗакупен автомобил от Италия
28.04.2017 в: Практическо СчетоводствоПропуснато приспадане на ДДС
28.04.2017 в: Практическо СчетоводствоСчетоводно отчитане на разходите за лизингови автомобилиИзбрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->