Тодор Тодоров Тодор Тодоров Kreston BulMar - Мениджър счетоводно обслужване

Кратко CV : Бакалавър от СА „ Д. А. Ценов” гр. Свищов със специалност „Счетоводство и контрол”. Мениджър счетоводно обслужване в Централния офис на Kreston BulMar.

20.06.2019 в: Данъчни ЗакониГраждански договор служител
22.01.2019 в: Практическо СчетоводствоОтписване на задължение
30.11.2018 в: Практическо СчетоводствоОтчитане на онлайн продажби с наложен платеж
26.11.2018 в: Практическо Счетоводствоосчетоводяване по д-р за фин.лизинг на автомобил
01.11.2018 в: Счетоводни СтандартиОнлайн платформа за фриленсъри
24.10.2018 в: Данъчни ЗакониПаричен и непаричен доход на физическо лице от турнирна игра
18.10.2018 в: Данъчни ЗакониДоговор с физическо лице
10.10.2018 в: Практическо СчетоводствоСчетоводна грешка
08.10.2018 в: Практическо СчетоводствоВнос от държава извън Евпорейски Съюз
28.09.2018 в: Данъчни ЗакониПродажба на имот от физическо лице, регистрирано по ЗДДС
11.09.2018 в: Данъчни ЗакониУслуга по чл. 21 ал.1 от ЗДДС
27.08.2018 в: Практически Заплати Д1 , Д6 и Обезщетение чл.222, ал.1, т.3
22.08.2018 в: Практически ЗаплатиЗаплащане на извънреден труд за половин час
16.08.2018 в: Практическо СчетоводствоПреоценка на балансовата стойност на ДМА
09.08.2018 в: Практическо СчетоводствоПрекратяване на финансов лизинг и отписване на автомобила
31.07.2018 в: Практическо СчетоводствоАванс без последващо оконочателно плащане
20.07.2018 в: Данъчни ЗакониПризнаване на разходи при работа в друг град
15.07.2018 в: Практическо СчетоводствоПрехвърляне на право на строеж
27.06.2018 в: Данъчни Закониличен автомобил ползван за служебни нужди
21.06.2018 в: Практическо СчетоводствоПолзване на Данъчен кредит по фактури от съдия изпълнител
15.06.2018 в: Данъчни ЗакониВнос на акцизни стоки
15.06.2018 в: Данъчни ЗакониВОП с последваща ВОД ли е, когато стоката да идва до територията на България
14.06.2018 в: Данъчни ЗакониПродажба на полуремарке
06.06.2018 в: Практическо СчетоводствоСТИПЕНДИЯ
01.06.2018 в: Практическо СчетоводствоЛипса на активи
31.05.2018 в: Данъчни ЗакониДДС за автомобил
30.05.2018 в: Практическо СчетоводствоПрефактуриране на застраховка
13.05.2018 в: Данъчни ЗакониЗаем от Физическо лице
03.04.2018 в: Практическо СчетоводствоДължими данъци за доходи от USA
28.02.2018 в: Данъчни ЗакониПродажба на консигнация в ЕС
18.02.2018 в: Данъчни ЗакониВнос на стоки от Германия
04.02.2018 в: Практическо СчетоводствоСчетоводно отчитане на актив, предназначен за подарък
27.01.2018 в: Данъчни ЗакониДанъчен кредит за услуга с място на изпълнение на територията на страната
15.01.2018 в: Данъчни ЗакониДанък при продажба на ново жилище
30.11.2017 в: Данъчни ЗакониКорекция на ползван данъчен кредит за закупен ДМА
30.11.2017 в: Данъчни ЗакониВОП на автомобил
22.11.2017 в: Практическо СчетоводствоОнлайн продажби
17.11.2017 в: Данъчни Законикредитно известие
15.11.2017 в: Практическо СчетоводствоСъставяне на счетоводна статия
14.11.2017 в: Практическо Счетоводстворазходи
06.11.2017 в: Практическо СчетоводствоАмортизации
02.11.2017 в: Данъчни ЗакониРегистрация по ЗДДС за услуги в САЩ
27.10.2017 в: Практическо СчетоводствоТърговия със стоки втора употреба
26.10.2017 в: Практически ЗаплатиЛичен труд
25.10.2017 в: Данъчни Законидекларация чл.55 ЗДДФЛ
24.10.2017 в: Данъчни ЗакониДанъци
24.10.2017 в: Практическо Счетоводствофактура за транспортиране на строителни отпадъци
24.10.2017 в: Практическо СчетоводствоДарение на ДМА от държава членка на ЕС
23.10.2017 в: Данъчни ЗакониНаем и разходи по наетия имот
20.10.2017 в: Данъчни ЗакониНаем и разходи по наетия имот
18.10.2017 в: Данъчни ЗакониЗакупуване на автомобил от ЕС
18.10.2017 в: Данъчни Законипрекъсване на почивка
18.10.2017 в: Данъчни ЗакониЗакупуване на автомобил от ЕС
13.10.2017 в: Данъчни ЗакониДоставка на услуги в САЩ
13.10.2017 в: Практическо СчетоводствоПризнаване на разходи
13.10.2017 в: Практическо СчетоводствоПризнаване на разходи
12.10.2017 в: Практическо СчетоводствоДарение на имот от ООД на ФЛ
05.10.2017 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на картина
04.10.2017 в: Данъчни ЗакониФактуриране на брак - получател в ЕС
28.09.2017 в: Практическо СчетоводствоЗавеждане на краткотраен актив или дълготраен на бокс палети
28.09.2017 в: Практическо СчетоводствоЗаем между свързани лица
28.09.2017 в: Практическо СчетоводствоВаучери чрез Грабо-касови бележки и счетоводни записвания
28.09.2017 в: Практически ЗаплатиНОЩЕН ТРУД,РАБОТНИ СМЕНИ
20.09.2017 в: Данъчни Закониданък при източника чл.195
31.08.2017 в: Практическо СчетоводствоКредитно известие
31.08.2017 в: Практическо СчетоводствоСчетоводно завеждане на земи и сгради
28.07.2017 в: Данъчни ЗакониДистанционна продажба във Великобритания
28.07.2017 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на Митническа декларация
28.07.2017 в: Данъчни ЗакониДДС за получена услуга от страна извън ЕС
28.07.2017 в: Практическо СчетоводствоДанъчен кредит на товарен автомобил
28.07.2017 в: Данъчни Закони50% лично ползване на автомобил 6+1
28.07.2017 в: Счетоводни СтандартиСвързани лица
28.07.2017 в: Данъчни ЗакониПредплатен наем и регистрация по ДДСИзбрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->