Мариела Спиридонова - Регистриран одитор и Управляващ съдружник в "Крестън БулМар - Варна" ООД
Мариела Спиридонова - Регистриран одитор и Управляващ съдружник в "Крестън БулМар - Варна" ООД
Кратка история

Мариела Спиридонова - Управляващ съдружник в "Крестън БулМар - Варна" ООД. Регистриран одитор от 2001 година. От м. септември 1996 година до м. юли 2009 година - преподавател в Укономически университет гр. Варна като съм водила упражнения по: Теория на счетоводството, Счетоводство на предприятието 1-ва и 2-ра част, Банково счетоводство, Бюджетно счетоводство, Основи на финансово-счетоводния анализ, Управленско счетоводство, Одит и одиторска практика, Техника и технология на обработка на счетоводната информация. По настоящем Управляващ съдружник в "Крестън БулМар - Варна" ООД.
Година на създаване: 2017
Брой служители: 3
Адрес: гр. Варна, бул. "Сливница" 187Б, ет. 5, ап. 25
Тел.: 088 8 83 77 66
Уеб-сайт: http://www.bulmar.com    

    Избрано от Редактора

    Последно Добавени

    Най

    -->