Мирослав Мирчев Мирослав Мирчев - Главен счетоводител

Професия : Счетоводител
Кратко CV : Работя като Главен счетоводител. Мъж, на 35 години.Интересувам се от правилното тълкуване и прилагане на законовите норми в областа на счетоводството.Избрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->