Мануела Чонкова Мануела Чонкова Kreston BulMar - асистент одитор

Кратко CV : Завършила е „Финанси” и „Счетоводство и контрол”. Има трудов стаж в областта на счетоводството на застрахователни компании. Експерт по счетоводство, ЗДДС, ЗКПО и осигуряване.

08.03.2019 в: Данъчни ЗакониВъзнаграждение по ДУК
19.11.2018 в: Практическо СчетоводствоТърговия на дребно и разносна търговия
12.11.2018 в: Практически Заплатиличен труд
22.10.2018 в: Практическо Счетоводствоконсигнация в задбалансови сметки
18.09.2018 в: Данъчни ЗакониДанъчен амортизируем актив
05.07.2018 в: Данъчни Закониосигуряване
05.07.2018 в: Практическо СчетоводствоИзнос към трета страна
04.07.2018 в: Данъчни ЗакониПатент и справка по чл 73
11.06.2018 в: Практическо СчетоводствоОтписване на амортизиран актив
03.05.2018 в: Данъчни ЗакониГодишен отчет на самоосигуряващо се лице
13.04.2018 в: Данъчни ЗакониЛиценз за ползване на стандартен софтуер и поддръжка - чл. 12 ЗКПО
10.04.2018 в: Данъчни ЗакониКражба на стоки от вътрешно общностна търговия
05.04.2018 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на застраховка Злополука
30.03.2018 в: Данъчни ЗакониВъзнаграждения на членовете на съвета на директорите на АД
16.03.2018 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на лиценз за ползване на програмен продукт
07.03.2018 в: Практическо СчетоводствоЛизинг
02.03.2018 в: Практическо СчетоводствоКомисионни
27.02.2018 в: Данъчни ЗакониСрок на граждански договор
20.02.2018 в: Данъчни ЗакониДейност в Търговски регистър
14.02.2018 в: Данъчни ЗакониДоброволна регистрация по ДДС
02.02.2018 в: Данъчни ЗакониДанъчна основа за данъка върху разходите, свързани с превозни средстваИзбрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->