Камелия Дончева Камелия Дончева Kreston BulMar - счетоводител

Кратко CV : Магистър по „Счетоводство и контрол“. Счетоводител в офиса на Kreston BulMar в град Кюстендил.

30.05.2020 в: Практическо Счетоводстводдс
07.11.2018 в: Данъчни ЗакониНеначисляване на ДДС по чл.45,ал.3 от ЗДДСИзбрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->