Николай Иванов Николай Иванов Kreston BulMar - съдружник счетоводно обслужване

Професия : счетоводител
Кратко CV : Магистър по Счетоводство и Контрол. Съдружник счетоводно обслужване в Крестън БулМар. Експерт по МСС, ЗДДС, ЗКПО и осигуряване.

14.07.2018 в: Данъчни ЗакониМолба за получаване на обезщетение при пенсиониране
16.06.2018 в: Данъчни Закони фактурирането и данъчното облагане на сделки с осигурителен посредник юридическо лице
16.06.2018 в: Практическо СчетоводствоЛипсваща разписка при плащане през пос терминал
27.05.2018 в: Практически ЗаплатиЗаповед по чл. 120
27.05.2018 в: Данъчни ЗакониОбжалване по чл. 117 ал. 1 т.2 буква ж
22.01.2018 в: Данъчни ЗакониСправка по чл.73, ал.1 от ЗДДФЛ за изп. доходи - Доход с код 306 нотариус
21.01.2018 в: Данъчни ЗакониСправка по чл.73, ал.1 от ЗДДФЛ за изп. доходи - Доход с код 306 нотариус
21.01.2018 в: Данъчни ЗакониСправка по чл.73, ал.1 от ЗДДФЛ за изп. доходи - Доход с код 306 нотариус
13.01.2018 в: Практически ЗаплатиСъкращаване след смяна на позиция
07.01.2018 в: Данъчни ЗакониПлатен отпуск след болнични
31.10.2016 в: Практически ЗаплатиКорекция на сгрешен срок на срочен ТД
19.09.2016 в: Данъчни ЗакониИзчисляване на сума за получаване при болничен
13.09.2016 в: Данъчни ЗакониИзчисляване на сума за получаване при болничен
28.08.2016 в: Данъчни ЗакониДанъчни облекчения за инвалиди
28.08.2016 в: Практически ЗаплатиПогасяване на кредит от физическо лице на МРЗ и с ТЕЛК
15.08.2016 в: Данъчни ЗакониСлед 410 дни за майчинство прехвърлено на бащата кой продължава да получава майчинство?
20.06.2016 в: Данъчни ЗакониИзползване на отпуск след майчинство
29.05.2016 в: Данъчни ЗакониОпрееделяне на работна заплата
24.05.2016 в: Практически ЗаплатиПенсиониране на учител
16.05.2016 в: Счетоводни СтандартиНеобходим стаж за майчинство
18.04.2016 в: Практическо СчетоводствоДекларация по чл.92
19.03.2016 в: Практически ЗаплатиНеплатен отпуск за приемен родител
13.03.2016 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор със срок на изпитване по време на болничен при бременност
06.03.2016 в: Данъчни ЗакониПрехвърляне на годишен отпуск
28.02.2016 в: Данъчни ЗакониНеплатени осигоровки и майчинство
18.01.2016 в: Практическо СчетоводствоВаучери за храна с изтекъл срок на валидност
16.01.2016 в: Практически ЗаплатиОсигуряване на управител
16.01.2016 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на срочен трудов договор
20.12.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на срочен трудов договор
05.12.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на срочен трудов договор
23.11.2015 в: Практически ЗаплатиПредписание за възнаграждение по ГД
19.10.2015 в: Практически ЗаплатиНепредвижена молба за отпуск
19.10.2015 в: Данъчни ЗакониНаемане на преподавател-лектор от Великобритания
16.10.2015 в: Данъчни ЗакониСключен Граждански договор за услуга с пенсионер с инвалидна пенсия
06.10.2015 в: Данъчни ЗакониЕлектронни кредитни известия
05.10.2015 в: Данъчни ЗакониПенсиониране на учител
28.09.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на срочен трудов договор
07.09.2015 в: Практическо СчетоводствоПриход от куриерска фирма
07.09.2015 в: Практическо СчетоводствоПриход от куриерска фирма
07.09.2015 в: Практически ЗаплатиМагистратура и работа след майчинство
31.08.2015 в: Практически ЗаплатиПреминаване на 6-часов работен ден
17.08.2015 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране
02.08.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на срочен трудов договор
09.07.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на срочен трудов договор
03.07.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на срочен трудов договор
03.07.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на срочен трудов договор
30.06.2015 в: Данъчни ЗакониГледане на пенсионер на легло
16.06.2015 в: Практически ЗаплатиИзплащане на комисионна
06.06.2015 в: Практически ЗаплатиИзплащане на комисионна
04.06.2015 в: Практически ЗаплатиИзплащане на комисионна
21.05.2015 в: Данъчни ЗакониОсвобождаване по чл.325, т.11
15.05.2015 в: Данъчни ЗакониВъзраст за пенсиониране
30.04.2015 в: Данъчни ЗакониДекларация на работодател по граждански договор
16.03.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на срочен трудов договор
02.03.2015 в: Практически ЗаплатиРанно пенсиониране на учител
02.03.2015 в: Данъчни ЗакониСъдружник на граждаски договор
02.03.2015 в: Данъчни ЗакониИзчисляване на стаж за пенсия
02.03.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетение за безработица
02.03.2015 в: Практическо СчетоводствоИмам един сложен въпрос...
14.02.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на срочен трудов договор
30.01.2015 в: Данъчни ЗакониДоговор за управление и контрол
26.01.2015 в: Данъчни ЗакониПлащане от чужбина при извършване на доставка в страната
19.01.2015 в: Практически ЗаплатиПодаване на декларация 6 за Данък върху доходите за м.декември 2014
05.01.2015 в: Данъчни ЗакониПродажба на имот и ДДС от физическо лице
08.12.2014 в: Практическо СчетоводствоФинансов лизинг за един месец
08.12.2014 в: Данъчни ЗакониДДС при ВОП
24.11.2014 в: Данъчни ЗакониДоговор за управление и контрол
13.11.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на срочен трудов договор
05.11.2014 в: Практическо СчетоводствоВъзстановена вноска от съдружник
27.10.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на срочен трудов договор
30.09.2014 в: Практически ЗаплатиИзплащане на натрупан отпуск
29.09.2014 в: Практически ЗаплатиИзплащане на натрупан отпуск
25.09.2014 в: Практически ЗаплатиОсигурителен стаж
24.09.2014 в: Практически ЗаплатиОсигурителен стаж
22.09.2014 в: Практически ЗаплатиОсигурителен стаж
20.08.2014 в: Практическо СчетоводствоСчетоводен отчет за шестмесечието на кооперативен съюз
20.08.2014 в: Практически ЗаплатиНазначаване на срочен договор
11.06.2014 в: Практическо СчетоводствоДДС нач. салдо по с-ка 498
07.06.2014 в: Практически ЗаплатиИпотека
20.04.2014 в: Практически ЗаплатиСумирано изчисляване на работното време
20.04.2014 в: Практически ЗаплатиУвеличение на възнаграждение по време на отпуск
10.03.2014 в: Данъчни ЗакониМеждународен транспорт
23.02.2014 в: Практическо СчетоводствоГодишно приключване в бюджет
23.02.2014 в: Практическо СчетоводствоОтписване на МПС
06.02.2014 в: Данъчни ЗакониПосредническа услуга
04.02.2014 в: Практически ЗаплатиПромяна на възнаграждението при преминаване на 4-часов работен ден
23.12.2013 в: Практически Заплатиосвобождаване от работа
25.11.2013 в: Данъчни ЗакониОбезщетение по чл. 224 от Кодекса на труда
24.10.2013 в: Практически ЗаплатиВтори трудов договор със същия работодател
07.10.2013 в: Данъчни ЗакониСмърт на собственик на ЕТ
26.09.2013 в: Данъчни ЗакониСмърт на собственик на ЕТ
23.09.2013 в: Данъчни ЗакониБолнични при раждане на дете, обещетение до 410 дни и майчинство за управител на ООД
17.09.2013 в: Практически ЗаплатиСъкращение след болничен
07.09.2013 в: Данъчни ЗакониОбезщетение за безработица
06.09.2013 в: Данъчни ЗакониОбезщетение след напускане
13.08.2013 в: Практически ЗаплатиИзчисляване на болнични
12.08.2013 в: Практическо СчетоводствоУчредяване право на строеж
10.08.2013 в: Практическо СчетоводствоДокументиране на допълнително материално стимулране
10.08.2013 в: Данъчни ЗакониОсчетоводяване на фактура от Люксембург с ДДС ставка 15%
17.07.2013 в: Практическо СчетоводствоФиш за превишена скорост
17.07.2013 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на ТД без предизвестие при надвишаване на работното време
17.06.2013 в: Практически ЗаплатиOсигурителния стаж зачита ли се при изчисляване на тр.стаж и профес.опит
17.06.2013 в: Данъчни ЗакониVAT number
17.06.2013 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на срочен трудов договор
11.06.2013 в: Данъчни ЗакониОбезщетение по чл.222 ал.3 от КТ
11.06.2013 в: Данъчни ЗакониОбезщетение по чл.225 КТ
03.06.2013 в: Практически ЗаплатиОсигурителни вноски по граждански договор
03.06.2013 в: Данъчни ЗакониПлащане на осигуровки през дебитна карта на трето лице
03.06.2013 в: Практически ЗаплатиОбезщетения от Бюрото по труда за собственик на фирма
27.05.2013 в: Данъчни ЗакониДва последователни различни болнични
27.05.2013 в: Практически ЗаплатиРабота по време на майчинство
16.03.2013 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор по чл.71,ал.1
16.03.2013 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на безработен, получаващ наследствена пенсия
16.03.2013 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране на учител
10.03.2013 в: Данъчни ЗакониДата на Решение на ТЕЛК
10.03.2013 в: Данъчни ЗакониДавност по ЗМДТ
10.03.2013 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на срочен трудов договор
10.03.2013 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на майчинство
10.03.2013 в: Практически ЗаплатиОбезщетение по чл 222 от КТ
25.02.2013 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на договор по заместване
25.02.2013 в: Данъчни ЗакониПенсиониране при условията на втора категория труд
24.02.2013 в: Практически ЗаплатиOтработване на 15ти декември за сметка на 31ви декември 2012
24.02.2013 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране на учител
24.02.2013 в: Данъчни ЗакониСпонсорство, дарение или прикрит наем
18.02.2013 в: Данъчни ЗакониФактурите на Топлофикация
18.02.2013 в: Данъчни ЗакониИзчисляване на сума за получаване при болниченИзбрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->