Венцислав Спасов Венцислав Спасов - счетоводител


05.08.2014 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на капаро за туроператорска дейност
28.07.2014 в: Данъчни ЗакониДекларация по чл.55,ал.1 от ЗДДФЛ и чл.201,ал.1 от ЗКПО за дължими данъци
28.07.2014 в: Данъчни ЗакониПродажба на авточасти втора употреба след разкомплектоване на бракувани МПС
28.07.2014 в: Данъчни ЗакониДекларация по чл.55,ал.1 от ЗДДФЛ и чл.201,ал.1 от ЗКПО за дължими данъци
11.07.2014 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на собственик на ЕООД
19.06.2014 в: Практическо СчетоводствоОсигуровки
18.06.2014 в: Практическо СчетоводствоОсигуровки
03.06.2014 в: Практически ЗаплатиТрудов договор по чл.68 ал.1 т.1
02.06.2014 в: Практическо СчетоводствоЕлектронни фактури
01.06.2014 в: Практическо СчетоводствоИзписване на стоки
18.05.2014 в: Практически ЗаплатиИзчисляване на отпуск
18.05.2014 в: Практически ЗаплатиТрудово-правни отношения при смяна на собствениците на фирмата
18.05.2014 в: Практическо СчетоводствоГоляма касова наличност
18.05.2014 в: Практическо СчетоводствоКомандировка
14.05.2014 в: Практическо СчетоводствоКой ще гарантира трудовите ми права
12.05.2014 в: Практически ЗаплатиПлатен отпуск при смяна на работодател
11.05.2014 в: Практически ЗаплатиЗапор на заплата
11.05.2014 в: Практически ЗаплатиПлатен отпуск при смяна на работодател
06.05.2014 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на разходи за хигиенни материали
27.04.2014 в: Практическо Счетоводствопредварително номериране на кочан с фактури
27.04.2014 в: Данъчни ЗакониКорекция на дневници за ползвне на ДДС
27.04.2014 в: Практически ЗаплатиОбявяване на командировки в чужбина
27.04.2014 в: Данъчни ЗакониДекларация по чл. 55
19.04.2014 в: Практическо СчетоводствоПриемо-предавателен протокол
15.04.2014 в: Практическо СчетоводствоДанъчна и счетоводна печалба
14.04.2014 в: Практическо СчетоводствоПроформа
14.04.2014 в: Данъчни ЗакониДанъци Сърбия
14.04.2014 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на собственик
14.04.2014 в: Практическо СчетоводствоПлащане без фактура
12.04.2014 в: Данъчни ЗакониВаучери за храна и командировъчни
06.04.2014 в: Данъчни ЗакониОбезщетение при смърт
06.04.2014 в: Практическо СчетоводствоСчетоводни статий на субсидия от ДФЗ за програма за развитие на селските райони
06.04.2014 в: Практически ЗаплатиКолективен трудов договор
23.03.2014 в: Данъчни ЗакониДеклариране на доходи по ДУК
23.03.2014 в: Данъчни ЗакониДанък при търговия в Интернет
10.03.2014 в: Данъчни ЗакониВаучери за храна
09.03.2014 в: Практическо СчетоводствоНормативни изисквания за водене на счетоводство за малка търговия
04.03.2014 в: Данъчни ЗакониБолничен лист
03.03.2014 в: Практическо СчетоводствоПрехвърляне на средства между фирми
23.02.2014 в: Практическо СчетоводствоКак да осчетоводя внос на книги при следните особености
23.02.2014 в: Практическо СчетоводствоУвеличаване стойността на сграда след основен ремонт
15.02.2014 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на фактури
10.02.2014 в: Практически ЗаплатиНеплатен отпуск по време на предизвестие
10.02.2014 в: Данъчни ЗакониДоговор за счетоводно обслужване
10.02.2014 в: Практически ЗаплатиНеплатен отпуск по време на предизвестие
26.01.2014 в: Данъчни ЗакониДивидент на физическо лице
26.01.2014 в: Практически ЗаплатиГодишен отпуск преди майчинство
20.01.2014 в: Практически ЗаплатиНеправомерно съкращаване
17.01.2014 в: Практическо СчетоводствоПридружителни транспортни документи за закупена стока.
04.01.2014 в: Практически ЗаплатиПлатен годишен отпуск
04.01.2014 в: Практическо СчетоводствоКой подава годишна декларация по ДДС и в какъв срок?
16.12.2013 в: Практически ЗаплатиПри предизвестие 1 час по рано
15.12.2013 в: Практическо СчетоводствоСмяна на КИД
15.12.2013 в: Практическо СчетоводствоСчетоводна грешка
11.12.2013 в: Данъчни ЗакониНадвнесен корпоративен данък
11.12.2013 в: Практически ЗаплатиНекоректно прекратяване по чл. 328 от КТ
09.12.2013 в: Данъчни ЗакониВОП
09.12.2013 в: Практически ЗаплатиНекоректно прекратяване по чл. 328 от КТ
08.12.2013 в: Данъчни ЗакониНеначисляване ДДС
02.12.2013 в: Данъчни ЗакониЗакъснение при подаване на Декларация 7
02.12.2013 в: Счетоводни СтандартиРазходи за лихви
02.12.2013 в: Данъчни ЗакониПолучател на услуга по международен транспорт е БЗДЛ
02.12.2013 в: Данъчни ЗакониУведомление по чл. 62, ал. 5 от КТ
24.11.2013 в: Данъчни ЗакониПротокол за прихващане в случай на плащане чрез приспадане от кредитно известие
24.11.2013 в: Практическо СчетоводствоФактура за нощувка на командирован служител
18.11.2013 в: Данъчни ЗакониДивидент
17.11.2013 в: Данъчни ЗакониУведомление по чл. 62, ал. 5 от КТ
17.11.2013 в: Практически ЗаплатиТрудов или граждански договор
17.11.2013 в: Данъчни ЗакониТранспорт на стоки от ЕС
17.11.2013 в: Данъчни ЗакониОпределяне нормата на разхода на гориво на лек автомобил
28.10.2013 в: Практическо СчетоводствоПодновена фирма
28.10.2013 в: Практическо СчетоводствоКомандировъчни на съдружник
28.10.2013 в: Данъчни ЗакониСчетоводство на туроператор
21.10.2013 в: Практически ЗаплатиОтказ за изплащане на отпуск при напускане по взаимно съгласие
21.10.2013 в: Практическо СчетоводствоСебестойност на книга
07.10.2013 в: Практическо СчетоводствоВалутна разплащателна сметка
07.10.2013 в: Практическо СчетоводствоПротокол за бракуване на част от елементите на ДМА
03.10.2013 в: Данъчни ЗакониСамоначисляване на ДДС по фактура на туроператор
22.09.2013 в: Практическо СчетоводствоПари на каса
17.09.2013 в: Данъчни ЗакониОсигуровки при получаване на субсидии
08.09.2013 в: Данъчни ЗакониГрешка в ДДС декларация
08.09.2013 в: Данъчни ЗакониОблагане при продажба на самолетни билети
01.09.2013 в: Практическо СчетоводствоНадвнесена сума по трудово възнаграждение
25.08.2013 в: Данъчни ЗакониИзискване за стаж за длъжност главен счетоводител
12.08.2013 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудово правоотношиние
12.08.2013 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудово правоотношиние
12.08.2013 в: Практическо СчетоводствоПреработване на готова продукция
12.08.2013 в: Практическо СчетоводствоАнулирана фактура от доставчик
05.08.2013 в: Практически ЗаплатиОсигуровки на 8 часа
05.08.2013 в: Практическо СчетоводствоОтчет на касов апарат
05.08.2013 в: Практическо СчетоводствоВодене на касова книга
28.07.2013 в: Данъчни ЗакониПрефактуриране на настаняване
28.07.2013 в: Данъчни ЗакониВъзстановяване на ДДС за гориво от ЕС
28.07.2013 в: Практически ЗаплатиФинансови задъжения към работодателя при напускане
28.07.2013 в: Данъчни ЗакониСлед промяна на Закона за ДОД в Гърция може ли да се начислява допълнителен ДОД със задна дата
22.07.2013 в: Практическо СчетоводствоСчетоводство
22.07.2013 в: Практическо СчетоводствоПътни разходи при командировка
22.07.2013 в: Данъчни ЗакониПътни разходи при командировка
22.07.2013 в: Практическо СчетоводствоСчетоводител по граждански договор
15.07.2013 в: Практическо СчетоводствоКомандировка на собственик на ЕООД
14.07.2013 в: Данъчни ЗакониОснование за нулева ставка на ДДС
14.07.2013 в: Данъчни ЗакониКомандировки в чужбина
14.07.2013 в: Данъчни ЗакониРаботно време
14.07.2013 в: Практическо СчетоводствоДокументиране на разход за наем на лек автомобил
14.07.2013 в: Данъчни ЗакониСъдебен иск при неизплащане на заплати
14.07.2013 в: Практически ЗаплатиНеспазване на срока за предизвестие за освобождаване от работа
14.07.2013 в: Практическо СчетоводствоИзплащане на възнаграждение на управител
14.07.2013 в: Практическо СчетоводствоИзплащане на invoice в брой
08.07.2013 в: Данъчни ЗакониВъзстановяване акциз на гориво от ЕС
08.07.2013 в: Данъчни ЗакониПромяна в заплатата по време на бременност
08.07.2013 в: Данъчни ЗакониПрехвърляне на майчинство на пенсионер
08.07.2013 в: Практически ЗаплатиПраво на обезщетение по чл.222 ал.1
30.06.2013 в: Данъчни ЗакониДеклариране на наем, използван за реконструкция на сградата
17.06.2013 в: Данъчни ЗакониЕдин касов апарат за две дейности
16.06.2013 в: Данъчни ЗакониОтчитане на стаж на второ работно място
16.06.2013 в: Данъчни ЗакониТрудов договор по чл. 68 т. 2 от Кодекса на труда и бременност
16.06.2013 в: Практическо СчетоводствоОтразяване на прихода от ПОС в дневника на продажбите
16.06.2013 в: Практическо СчетоводствоОтразяване на прихода от ПОС в дневника на продажбите
16.06.2013 в: Данъчни ЗакониПроцедура за прилагане на СИДДО с Дания
12.06.2013 в: Практическо СчетоводствоДДС в туризма
10.06.2013 в: Данъчни ЗакониКомандировки в чужбина
10.06.2013 в: Практически ЗаплатиОсигуровки и данъци за стоматолог с ЕООД
10.06.2013 в: Практическо СчетоводствоДДС в туризма
01.06.2013 в: Практическо СчетоводствоДокументиране на покупки за активи на фирмата
01.06.2013 в: Практическо СчетоводствоЗавеждане на актив и отчитатане на прихода и печалбата от продажбата
01.06.2013 в: Данъчни ЗакониТуроператор - регистрация по ЗДДС
01.06.2013 в: Практически ЗаплатиНеобходими лични данни за сключване на трудов договор
01.06.2013 в: Данъчни ЗакониИзплащане на дивидент
Пратка от Индия
15.05.2013 в: Данъчни ЗакониОсигурителен праг за готвач
09.05.2013 в: Практическо СчетоводствоОтчитане на вноска за първоначално захранване на новорегистрирана фирма
09.05.2013 в: Практически ЗаплатиOтпуск за баща
25.04.2013 в: Практическо СчетоводствоИзписване на стока по средна надценка на база приходите от продажба
25.04.2013 в: Практическо СчетоводствоИзписване на стока по средна надценка на база приходите от продажба
25.04.2013 в: Данъчни ЗакониФактуриране на българска фирма, регистрирана по ДДС в Германия
19.04.2013 в: Данъчни ЗакониМаксимален необлагаем доход за пенсионер
19.04.2013 в: Данъчни ЗакониОсигуровки в ЕООД
19.04.2013 в: Практическо СчетоводствоИзнос на фирма регистрирана по ДДС
19.04.2013 в: Данъчни ЗакониФактуриране на българска фирма, регистрирана по ДДС в Германия
17.04.2013 в: Практически ЗаплатиДоговор за стаж
17.04.2013 в: Данъчни ЗакониДекларация чл.73 командировъчни на съдружник с личен труд
17.04.2013 в: Практически ЗаплатиРегистриране на борса след изтичане на трудов договор
08.04.2013 в: Данъчни ЗакониСъдебен служител да се регистрира като земеделски производител
07.04.2013 в: Данъчни ЗакониДопълнително трудово споразумение по чл.119 от Кодекса на труда
07.04.2013 в: Данъчни ЗакониИма ли право на данъчен кредит нает автомобил от ФЛ
07.04.2013 в: Практическо СчетоводствоКак се променят показателите на ДМА
24.03.2013 в: Практическо СчетоводствоСебестойност на услуги
24.03.2013 в: Данъчни ЗакониПредупреждение за уволнение с недействителни аргументи
24.03.2013 в: Практически ЗаплатиДве трудови книжки
24.03.2013 в: Данъчни ЗакониДУК и осигуряване на управител на ЕООД
24.03.2013 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на управител на ЕООД/ООД
24.03.2013 в: Практически ЗаплатиНачин за плащане на обещетение
24.03.2013 в: Практическо СчетоводствоОтразяване на неизползван отпуска в ГДД
24.03.2013 в: Практически ЗаплатиМоже ли да се работи на две работни места
24.03.2013 в: Практически ЗаплатиПолучаване на фишове и копие на молби за отпуск
17.03.2013 в: Практическо СчетоводствоВодене на ЕООД
17.03.2013 в: Практическо СчетоводствоГДД
17.03.2013 в: Данъчни ЗакониОсигуряване собственик на ЕООД
17.03.2013 в: Практически ЗаплатиПлатен отпуск при увеличено работно време
10.03.2013 в: Практически ЗаплатиПреназначаване в друга фирма на същата организация
10.03.2013 в: Данъчни ЗакониФактура за бартерна сделка
04.03.2013 в: Данъчни ЗакониДДС за отдаване на имот под наем за туристически услуги
01.03.2013 в: Данъчни ЗакониТрудово правоотношение
28.02.2013 в: Практически ЗаплатиРазмер на платен годишен отпуск
28.02.2013 в: Данъчни ЗакониПраво на обезщетение по чл.222 от работодател
28.02.2013 в: Практически ЗаплатиРабота на график
28.02.2013 в: Практически ЗаплатиОбезщетение при пенсиониране
28.02.2013 в: Данъчни ЗакониБрак на хранителни добавки
25.02.2013 в: Данъчни ЗакониДанъци при продажба на софтуерни услуги в чужбина
25.02.2013 в: Данъчни ЗакониИздаване на документи при продажба на самолетни билети
24.02.2013 в: Данъчни ЗакониОсчетоводяване на разход за самолетен билет
24.02.2013 в: Практическо СчетоводствоДМА
24.02.2013 в: Данъчни ЗакониДДС при покупка на лек автомобил от ЕС
24.02.2013 в: Практически ЗаплатиУдpъжка от PЗ на служител относно вземане от ЧСИ
24.02.2013 в: Данъчни ЗакониОсчетоводяване на разход за самолетен билет
24.02.2013 в: Данъчни ЗакониДанъци при продажба на софтуерни услуги в чужбина
24.02.2013 в: Практическо СчетоводствоПродажба на хотелски услуги от сайт за колективно пазаруване
22.02.2013 в: Практически ЗаплатиИзчисляване на възнаграждение за извънреден труд
22.02.2013 в: Практически ЗаплатиПлатен ученически отпуск
22.02.2013 в: Практическо СчетоводствоДанъчна основа при доставка на стока от Германия
21.02.2013 в: Практически ЗаплатиТрудово обезщетение
17.02.2013 в: Практическо СчетоводствоГрешно въведена фактура за минал месец
17.02.2013 в: Практически ЗаплатиОтказ за приемане на болничен
17.02.2013 в: Данъчни ЗакониЗДДС третиране на екскурзия от туроператор
17.02.2013 в: Данъчни ЗакониТрудово правоотношение
17.02.2013 в: Практически ЗаплатиСрок на предизвестие за напускане при намалено работно време
01.02.2013 в: Практическо СчетоводствоФактура от зъболекар
29.01.2013 в: Практически ЗаплатиГрешно подадена в НОИ дата на прекратяване на трудов договор
22.01.2013 в: Практическо СчетоводствоФактура от зъболекар
22.01.2013 в: Практическо СчетоводствоОтписване на задължение
22.01.2013 в: Практическо СчетоводствоБанкови сметки в чужбина
22.01.2013 в: Практическо СчетоводствоСгрешен ДДС номер на клиент
15.01.2013 в: Данъчни ЗакониДоговор за транспорт с подизпълнител
15.01.2013 в: Данъчни ЗакониДДС при ваучери за туристическа услуга
12.01.2013 в: Данъчни ЗакониОсчетододяване на новите СО и данък 2013Избрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->