Хубевина Илиева Хубевина Илиева - счетоводител

Кратко CV : Магистър по Счетоводство и Kонтрол.

14.09.2016 в: Данъчни ЗакониПредизвестие при прекратяване на ТД по заместване
14.09.2016 в: Данъчни ЗакониОсигуровки по граждански договор
14.09.2016 в: Данъчни ЗакониПредизвестие при прекратяване на ТД по заместване
14.09.2016 в: Практически ЗаплатиВръчване на предизвестие по време на болничен
14.09.2016 в: Практически ЗаплатиЗапочване на работа по време на майчинство
26.01.2015 в: Практически ЗаплатиОбещетение след уволнение по чл. 328, ал. 1, т.10а
26.01.2015 в: Практическо СчетоводствоПреизчисляване на годишен данък
26.01.2015 в: Практически ЗаплатиДопълнително споразумение и уведомление в НАП
19.01.2015 в: Практически ЗаплатиНепопълнен стаж в трудова книжка
19.01.2015 в: Практическо СчетоводствоДоставка с място на изпълнение извън територията на страната
19.01.2015 в: Практически ЗаплатиСрок за изплащане на обезщететия по чл.222, ал.3
19.01.2015 в: Практическо СчетоводствоНепризнати разходи
19.01.2015 в: Практически ЗаплатиНапускане преди изтичане на майчинство
01.12.2014 в: Данъчни ЗакониИзчисляване на майчинство
01.12.2014 в: Данъчни ЗакониРазходи и данъчен кредит за лек автомобил на ЕООД
01.12.2014 в: Практическо СчетоводствоСпедиторска дейност
19.11.2014 в: Данъчни ЗакониБордни карти - отчитане
19.11.2014 в: Данъчни ЗакониЛипсващи разплащателни ведомости
19.11.2014 в: Данъчни ЗакониБордни карти - отчитане
24.10.2014 в: Данъчни ЗакониДДС при посредническа услуга
24.10.2014 в: Практически ЗаплатиПлатен годишен отпуск
24.10.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на договор след майчинство
20.10.2014 в: Практическо СчетоводствоТретиране на разходи за фирмено тържество
20.10.2014 в: Практически ЗаплатиОбезщетение по чл. 224
20.10.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудови отношения по време на заместване
19.10.2014 в: Практическо СчетоводствоЗастрахователно обещетение
19.10.2014 в: Данъчни ЗакониПринудително пенсиониране
19.10.2014 в: Практическо СчетоводствоПриспадане на аванс
19.10.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудови отношения по време на заместване
19.10.2014 в: Данъчни ЗакониВОП с право на пълен данъчен кредит
19.10.2014 в: Данъчни ЗакониВОП с право на пълен данъчен кредит
29.09.2014 в: Данъчни ЗакониПреотстъпване на корпоративен данък
29.09.2014 в: Практическо СчетоводствоОтчитане на субсидия за читалище
29.09.2014 в: Практически ЗаплатиВременно назначаване
29.09.2014 в: Данъчни ЗакониОбратно начисляване по ЗДДС
29.09.2014 в: Практическо СчетоводствоДанъчен амортизационен план
15.09.2014 в: Данъчни ЗакониОсигуровки за пенсионер
15.09.2014 в: Данъчни ЗакониПрекратяване по взаимно съгласие чл. 325 или чл. 328, ал. 1, т. 3
15.09.2014 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на ТД
08.09.2014 в: Практически ЗаплатиНазначаване на работа след пенсиониране
08.09.2014 в: Практически ЗаплатиСправка за категория труд при пенсиониране
08.09.2014 в: Данъчни ЗакониИздаване на фактури от лице, упражняващо свободна професия
08.09.2014 в: Практически ЗаплатиГраждански договор
28.08.2014 в: Данъчни ЗакониОрганизиране на международен конгрес
28.08.2014 в: Данъчни ЗакониПодаване на данни по дистанционна връзка на НАП за регистриране на доставка на течни горива
12.08.2014 в: Практическо СчетоводствоОбратно начисляване
28.07.2014 в: Данъчни ЗакониРегистрация по ДДС
28.07.2014 в: Данъчни ЗакониДокументиране на получена услуга
28.07.2014 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на чартърен полет
20.06.2014 в: Практически ЗаплатиДокументи по напускане
19.06.2014 в: Практически ЗаплатиДокументи по напускане
16.06.2014 в: Данъчни ЗакониДДС при чужденец
25.05.2014 в: Данъчни ЗакониНапускане по време на болничен
19.05.2014 в: Практически ЗаплатиЗаплащане на процент за прослужено време при платен отпуск
19.05.2014 в: Данъчни ЗакониПреобразуване по ЗКПО
19.05.2014 в: Данъчни ЗакониОтносно масови съкращения
19.05.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на Трудов договор
19.05.2014 в: Данъчни ЗакониПостоянен договор по чл. 67 и бременност
18.05.2014 в: Практическо СчетоводствоБрой членове инвентаризационна и приемателна комисия
18.05.2014 в: Данъчни ЗакониНазначаване като стажанти на производствената практика
18.05.2014 в: Данъчни ЗакониПродажба на недвижим имот
14.05.2014 в: Практически ЗаплатиИзплащане на болнични при частично прекъснато осигуряване
28.04.2014 в: Данъчни ЗакониДекларация 1 попълване
29.01.2014 в: Практически ЗаплатиОтпуск
29.01.2014 в: Практически ЗаплатиОтпуск
29.01.2014 в: Практически ЗаплатиОтпуск
25.01.2014 в: Практическо СчетоводствоФактура от предходна година
25.01.2014 в: Данъчни ЗакониДК за гориво и ремонт на нает лек автомобил
25.01.2014 в: Практическо СчетоводствоИзплатени дивиденти
25.01.2014 в: Данъчни ЗакониДекларация по чл.50
25.01.2014 в: Практическо СчетоводствоРазходи за закупуване на ДА
17.01.2014 в: Практически ЗаплатиКомандировки
17.01.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване по време на майчинство
17.01.2014 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на ДМА
17.01.2014 в: Данъчни ЗакониПродажба на транспортно средство
17.01.2014 в: Практически ЗаплатиДоговор за управление и контрол
17.01.2014 в: Практически ЗаплатиДоговор по чл. 68, ал. 1 т. 3 КТ - напускане
17.01.2014 в: Данъчни ЗакониСанкции при неподадена декларация по чл. 55, ал. 1
17.01.2014 в: Данъчни ЗакониНадвишена прогнозна печалба
05.01.2014 в: Практически ЗаплатиКъм коя заплата се начисляват 6-те заплати обезщетение при пенсиониране
05.01.2014 в: Данъчни ЗакониБременност
05.01.2014 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудово правоотношение по чл.71 ал.1 от КТ
05.01.2014 в: Данъчни ЗакониДеклариране на доход по чл.45
05.01.2014 в: Практически ЗаплатиБременност при договор по заместване
05.01.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на безсрочен трудов договор
05.01.2014 в: Практическо СчетоводствоИзплатено възнаграждение по ДУК за м.12.2013 през м.12.2013
25.10.2013 в: Данъчни ЗакониДанък за наем
14.10.2013 в: Данъчни ЗакониСъставители на финансови отчети
14.10.2013 в: Данъчни ЗакониДата на данъчно събитие при ВОП
30.09.2013 в: Данъчни ЗакониФактура с контрагент чуждестранна фирма
30.09.2013 в: Практически ЗаплатиВтори трудов договор на управител на ЕООД
12.09.2013 в: Практическо СчетоводствоВедомости при сделка по чл.15 от Търговския Закон
12.09.2013 в: Практическо СчетоводствоВедомости при сделка по чл.15 от Търговския Закон
12.09.2013 в: Практическо СчетоводствоХонорар за връщане на ДДС
22.08.2013 в: Практически ЗаплатиНеприета молба за напускане
12.08.2013 в: Практическо СчетоводствоПродажба на дял от ООД
12.08.2013 в: Данъчни ЗакониДДС за приходи от наем на местно юридическо лице
12.08.2013 в: Данъчни ЗакониДейност в Малта
09.08.2013 в: Практическо СчетоводствоЗМИП и лица, които по занятие извършват счетоводни услуги
08.08.2013 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор по време на майчинство
08.08.2013 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване на работник поради злоупотреба
31.07.2013 в: Данъчни ЗакониРазсрочване на такса по Закона за управление на отпадъците свързана с МПС
19.07.2013 в: Данъчни ЗакониДДС при меджународни сделки
19.07.2013 в: Данъчни ЗакониОблагане на такса по консултантска услуга
10.07.2013 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на ТД в срок на изпитване
27.06.2013 в: Данъчни ЗакониНачисляване на дивиденти и обявяване на информация за разпределение на печалбата
24.06.2013 в: Практически ЗаплатиНапускане без предизвестие
19.06.2013 в: Данъчни ЗакониУдуржане на данък и осигуровки от хонорар на чуждестранно физическо лице
17.06.2013 в: Практически ЗаплатиПреназначаване преди майчинство
14.06.2013 в: Данъчни ЗакониИзчисляване размера на болничния и отпуска за отглеждане на второ дете
11.06.2013 в: Данъчни ЗакониИндивидуалнеи размер на основна заплата под нормата в чл.107 от КТ
11.06.2013 в: Практически ЗаплатиНеплатен отпуск на съпруга на военнослужащ
11.06.2013 в: Практически ЗаплатиВтори трудов договор и болнични
11.06.2013 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на собственик и управител на еоод
11.06.2013 в: Практическо СчетоводствоПодаване на Ж1 в Агенция по вписванията при заличаване на СД
10.06.2013 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на проджаби на софтуер по интернет (ООД)
10.06.2013 в: Практическо СчетоводствоИзнос и ВОД
03.06.2013 в: Данъчни ЗакониСъвместяване на отпуск и командировка
03.06.2013 в: Практически ЗаплатиПрехвърляне на длъжности при сливане на две училища
29.05.2013 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на договор
27.05.2013 в: Практически ЗаплатиПлащане на възнаграждение за положен личен труд от съдружник
21.05.2013 в: Практическо СчетоводствоСчетоводство на туристическа агенция
19.04.2013 в: Практически ЗаплатиСъкращаване по време на болничен по бременност
01.04.2013 в: Практически ЗаплатиПредставен болничен след освобождаване по чл.328 ал.1 т.3
28.03.2013 в: Практически ЗаплатиВтори трудов договор
28.03.2013 в: Практически ЗаплатиИзплащане на отпуска след майчинство
27.03.2013 в: Данъчни ЗакониСтоки, които се монтират или инсталират
24.03.2013 в: Данъчни ЗакониДДС при продажба на собственост върху насаждения
24.03.2013 в: Практически ЗаплатиОтпуск след майчинство
24.03.2013 в: Данъчни ЗакониПлатен отпуск след майчинство
24.03.2013 в: Практически ЗаплатиОтпуск при майчинство
10.03.2013 в: Данъчни ЗакониНеобходими документи за прехвърляне на майчинство
10.03.2013 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудово правните отношения
03.03.2013 в: Данъчни ЗакониРазрешение от Инспекцията по труда за съкращение на пенсионер по болест
03.03.2013 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор по време на болничен
03.03.2013 в: Практически ЗаплатиНазначаване на трудов договор като лекар в ЕТ
24.02.2013 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор
24.02.2013 в: Данъчни ЗакониКоригиране на грешно заведена фактура
24.02.2013 в: Данъчни ЗакониНаплатен данък на починал собственик на ЕТ
17.02.2013 в: Данъчни ЗакониРевизионен акт
29.01.2013 в: Практически ЗаплатиИзчисляване на полагаем отпуск при намалено работно време
22.01.2013 в: Данъчни ЗакониПродажба на недвижим имот
22.01.2013 в: Практически ЗаплатиНапускане по време на майчинствоИзбрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->