Георги Димитров Георги Димитров Kreston BulMar - Управляващ съдружник обработка на заплати

Професия : обработка на заплати
Кратко CV : Управляващ съдружник обработка на заплати в Крестън БулМар. Експерт по ТРЗ и осигуряване и водещ лектор в същите области.

28.01.2016 в: Данъчни ЗакониОбезщетение при прекратяване поради болест на служителя
04.01.2016 в: Данъчни ЗакониПромени в осигуряването през 2016 година
16.04.2015 в: Данъчни ЗакониПрехвърляне на майчинство на бащата
30.01.2015 в: Данъчни ЗакониПромени в осигуряването за 2015 година
12.08.2014 в: Практически ЗаплатиСистеми за заплащане на труда
11.07.2014 в: Данъчни ЗакониНовият трудов договор - за стажуване
20.06.2014 в: Практически ЗаплатиГраждански договор – предмет и разлики с трудовия договор
16.05.2014 в: Данъчни ЗакониОбхват и принципи на задължителното обществено осигуряване
21.03.2014 в: Данъчни ЗакониОпределяне на окончателен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица за 2013 г.
14.02.2014 в: Данъчни ЗакониПодаване на справка по чл. 73 от ЗДДФЛ
17.01.2014 в: Данъчни ЗакониПромени при подаването на декларация 6 през 2014 година
13.12.2013 в: Данъчни ЗакониПромени в осигуряването за 2014-та
15.11.2013 в: Данъчни ЗакониТрудово досие на работник или служител
22.10.2013 в: Практически ЗаплатиВъзникване на трудово правоотношение
20.09.2013 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на управител, който е гражданин на държава членка на ЕИП
24.07.2013 в: Данъчни ЗакониОпределяне на осигурителния доход на лица работещи по трудови договори
28.06.2013 в: Практически ЗаплатиПравилник за вътрешния трудов ред - особености при изготвяне
28.05.2013 в: Практически ЗаплатиОсобености при изчисляване и удостоверяване на осигурителен стаж
14.05.2013 в: Практически ЗаплатиТрудов стаж - документиране и изчисляване
10.12.2012 в: Данъчни ЗакониВидове задължително осигурени лица
29.10.2012 в: Данъчни ЗакониПолзване на обезщетение за бременност, раждане или отглеждане на малко дете
01.10.2012 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на Трудов Договор Поради Липса на Качества на Работника
03.09.2012 в: Данъчни ЗакониОблагане на Доходите на Съдружници, за Положения от Тях Личен Труд в Дружеството
17.08.2012 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на Трудов Договор по Взаимно Съгласие
02.08.2012 в: Практически ЗаплатиРаботно време
21.12.2011 в: Данъчни ЗакониПромени в осигуряването през 2012 година
09.12.2011 в: Данъчни ЗакониРешение за разместване на работни и почивни дни през 2012 година
28.07.2011 в: Данъчни ЗакониПлащане на възнаграждение за положен личен труд от съдружник, който е самоосигуряващо се лице в същото дружество
16.03.2011 в: Практически ЗаплатиИзготвяне на график за ползване на платен годишен отпуск за 2011 година
27.01.2011 в: Данъчни ЗакониКак Следва да Прилагаме Новата НКПД
19.01.2011 в: Данъчни ЗакониПромените в КСО в сила от 01.01.2011 год.
10.01.2011 в: Практически Заплати3.33. Платежно Нареждане – За Плащане към Бюджета
10.01.2011 в: Практически Заплати3.32 Суми за Внасяне по Кодове за Вид Плащане
10.01.2011 в: Практически Заплати3.31. Рекапитулация на Работни Заплати
10.01.2011 в: Практически Заплати3.30. Ведомост за Работни Заплати
10.01.2011 в: Практически Заплати3.29. Служебна Бележка
10.01.2011 в: Практически Заплати3.28. Граждански Договор
10.01.2011 в: Практически Заплати3.27. Удостоверение – образец УП-2
07.01.2011 в: Практически Заплати3.26. Удостоверение – образец УП-3
07.01.2011 в: Практически Заплати3.25. Трудова Книжка
07.01.2011 в: Практически Заплати3.24. Споразумение за Прекратяване на Трудов Договор
07.01.2011 в: Практически Заплати3.23. Предизвестие за Прекратяване на Трудов Договор – От Работодателя
07.01.2011 в: Практически Заплати3.22. Заповед за Прекратяване на Трудов Договор
07.01.2011 в: Практически Заплати3.21. Молба за Прекратяване на Трудов Договор
07.01.2011 в: Практически Заплати3.20. Предизвестие за Прекратяване на Трудов Договор – от Работника
07.01.2011 в: Практически Заплати3.19. Допълнително Споразумение
07.01.2011 в: Практически Заплати3.18. Декларация за Трудова Злополука
07.01.2011 в: Практически Заплати3.17. Декларация за Банкова Сметка – Към Болничен Лист
07.01.2011 в: Практически Заплати3.16. Болничен Лист
07.01.2011 в: Практически Заплати3.15. Дневник на Болничните
07.01.2011 в: Практически Заплати3.14. Заповед за Отпуск по Майчинство
07.01.2011 в: Практически Заплати3.13. Молба за Отпуск по Майчинство
07.01.2011 в: Практически Заплати3.12. Заповед за Отпуск
07.01.2011 в: Практически Заплати3.11. Молба за Отпуск
07.01.2011 в: Практически Заплати3.10. Дневник на Издадените Трудови Книжки
07.01.2011 в: Практически Заплати3.9. Съгласие за Полагане на Извънреден Труд
07.01.2011 в: Практически Заплати3.8. Съгласие за Полагане на Нощен Труд
07.01.2011 в: Практически Заплати3.7. Протокол за Постъпване на Работа
07.01.2011 в: Практически Заплати3.6. Уведомление по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на Труда
07.01.2011 в: Практически Заплати3.5. Длъжностна Характеристика
07.01.2011 в: Практически Заплати3.4. Трудов Договор
07.01.2011 в: Практически Заплати3.3. Декларация за Запознатост
07.01.2011 в: Практически Заплати3.2. Декларация за Постъпване за Първи Път
06.01.2011 в: Практически Заплати3.1. Молба за Назначаване
28.12.2010 в: Практически Заплати4.5.1. Видове и Ползване
27.12.2010 в: Практически Заплати4.4.4. Изчисляване на Възнаграждение по чл. 177 от КТ
27.12.2010 в: Практически Заплати4.4.3. Документиране
27.12.2010 в: Практически Заплати4.4.2. Ползване, Прекъсване и Отлагане на Отпуск
27.12.2010 в: Практически Заплати4.4.1. Отпуск – основен и удължен
27.12.2010 в: Практически Заплати4.3.2. Деклариране на Прекратяване на ТД
27.12.2010 в: Практически Заплати4.3.1. Видове Прекратяване
27.12.2010 в: Практически Заплати4.2.2. Изготвяне и Деклариране на Промяна в Трудов Договор
27.12.2010 в: Практически Заплати4.2.1. Допълнително Споразумение
27.12.2010 в: Практически Заплати4.1.4. Деклариране на Сключен Трудов Договор в НАП
27.12.2010 в: Практически Заплати4.1.3. Документиране
27.12.2010 в: Практически Заплати4.1.2. Основания и Условия в Договора
27.12.2010 в: Практически Заплати4.1.1. Събиране на Данни за Работника

18.10.2016 в: Практически ЗаплатиГраждански договор – предмет и разлики с трудовия договор
29.08.2016 в: Практически ЗаплатиГраждански договор – предмет и разлики с трудовия договор
28.03.2016 в: Практически ЗаплатиТрудов стаж - документиране и изчисляване
23.09.2015 в: Практически Заплати3.6. Уведомление по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на Труда
31.07.2015 в: Данъчни ЗакониНовият трудов договор - за стажуване
20.04.2015 в: Практически Заплати4.4.1. Отпуск – основен и удължен
17.03.2015 в: Практически Заплати4.4.1. Отпуск – основен и удължен
05.11.2014 в: Практически ЗаплатиГраждански договор – предмет и разлики с трудовия договор
10.10.2014 в: Практически ЗаплатиГраждански договор – предмет и разлики с трудовия договор
10.10.2014 в: Практически ЗаплатиГраждански договор – предмет и разлики с трудовия договор
10.10.2014 в: Практически ЗаплатиГраждански договор – предмет и разлики с трудовия договор
24.09.2014 в: Данъчни ЗакониНовият трудов договор - за стажуване
23.09.2014 в: Данъчни ЗакониНовият трудов договор - за стажуване
08.08.2014 в: Практически ЗаплатиГраждански договор – предмет и разлики с трудовия договор
30.07.2014 в: Практически ЗаплатиГраждански договор – предмет и разлики с трудовия договор
28.07.2014 в: Практически ЗаплатиГраждански договор – предмет и разлики с трудовия договор
20.06.2014 в: Практически ЗаплатиТрудов стаж - документиране и изчисляване
28.04.2014 в: Практически Заплати3.6. Уведомление по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на Труда
13.03.2014 в: Данъчни ЗакониПромени при подаването на декларация 6 през 2014 година
12.03.2014 в: Данъчни ЗакониПромени при подаването на декларация 6 през 2014 година
07.03.2014 в: Данъчни ЗакониПромени при подаването на декларация 6 през 2014 година
21.02.2014 в: Данъчни ЗакониПромени при подаването на декларация 6 през 2014 година
20.02.2014 в: Данъчни ЗакониПромени при подаването на декларация 6 през 2014 година
20.02.2014 в: Данъчни ЗакониПромени при подаването на декларация 6 през 2014 година
20.02.2014 в: Данъчни ЗакониПромени при подаването на декларация 6 през 2014 година
20.02.2014 в: Данъчни ЗакониПромени при подаването на декларация 6 през 2014 година
30.03.2011 в: Практически ЗаплатиИзготвяне на график за ползване на платен годишен отпуск за 2011 година

10.12.2018 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на ТД
05.11.2018 в: Данъчни ЗакониПарично обещетение за безработица след завръщане от чужбна
05.11.2018 в: Данъчни ЗакониИзплатени премии на футболисти
05.11.2018 в: Практически ЗаплатиОтказ да се отпусне Обезщетение по чл.230 от ЗОВС на РБ
05.11.2018 в: Практически ЗаплатиОтпуск
29.10.2018 в: Практически ЗаплатиЗадължение за разположение и почивка
29.10.2018 в: Практически ЗаплатиСпиране социално осигуряване на СОЛ с ТЕЛК и отпусната пенсия.
29.10.2018 в: Данъчни ЗакониОбезщетение за безработица след работа в Норвегия
29.10.2018 в: Практическо СчетоводствоГраждански договор на управител
22.10.2018 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на майчинство
22.10.2018 в: Данъчни ЗакониИзчисляване на пенсия през 2019 година
22.10.2018 в: Данъчни ЗакониТрудов договор на управител
10.10.2018 в: Практически ЗаплатиСамоосигуряващо се лица с личен труд
10.10.2018 в: Данъчни ЗакониОтносно допълнителен трудов договор по чл.114 от КТ
10.10.2018 в: Данъчни ЗакониДопълнителна работа по чл.114 от КТ
10.10.2018 в: Практически ЗаплатиПраво на обезщетение
10.10.2018 в: Практически ЗаплатиЗавръщане на работа на титуляр след майчинство
02.06.2017 в: Практически ЗаплатиПлатен отпуск при СИРВ на 2 часа
02.06.2017 в: Практически ЗаплатиСправки за извънреден труд
28.04.2017 в: Данъчни ЗакониОсигурителни вноски при вид осигурен 94
28.04.2017 в: Практически ЗаплатиНеизплатен болничен при допълнително сключено споразумение към основен трудов договор?
28.04.2017 в: Данъчни ЗакониОбезщетение по чл. 222, ал. 3
28.04.2017 в: Данъчни ЗакониНеплатени осигуровки за стар период
28.04.2017 в: Практически ЗаплатиДопълнително споразумение към трудов договор
08.03.2017 в: Практически ЗаплатиПлатен годишен отпуск - изчисляване
16.01.2017 в: Практически ЗаплатиНощен труд
16.01.2017 в: Практически ЗаплатиАктуализация на заплата
16.01.2017 в: Практически ЗаплатиИздаване на болничен със задна дата
28.11.2016 в: Практически ЗаплатиПлатен годишен отпуск - изчисляване
19.11.2016 в: Практически ЗаплатиОбезщетение по чл.222, т.3
19.11.2016 в: Практически ЗаплатиБланка за график при СИРВ
19.11.2016 в: Практически ЗаплатиНапускане на работа
19.11.2016 в: Данъчни ЗакониЗащита при освобождаване
19.11.2016 в: Практически ЗаплатиДължат ли се осигурителни вноски при самоотлъчка
27.10.2016 в: Данъчни ЗакониИздаване на ТЕЛК решение
14.10.2016 в: Практически ЗаплатиДоговор по чл 114
14.10.2016 в: Данъчни ЗакониПолучаване ня 50% майчинство
14.10.2016 в: Практически ЗаплатиЕжемесечно подновяване на граждански договор
14.10.2016 в: Данъчни ЗакониЛихви по запор
14.10.2016 в: Практически ЗаплатиОсигуряване на управител
14.10.2016 в: Практически ЗаплатиНеправилно посочена длъжност
14.10.2016 в: Практически ЗаплатиГраждански договор със СОЛ, пенсионер
14.10.2016 в: Практически ЗаплатиИзчисляване на платен отпуск
14.10.2016 в: Данъчни ЗакониВъзнаграждение на собственик и управител на ЕООД
24.09.2016 в: Практически ЗаплатиОтпуск при два трудови договора на 4 часов работен ден
24.09.2016 в: Практически ЗаплатиТрудов договор по чл.114
24.09.2016 в: Практически ЗаплатиОбезщетение по чл.222, ал.4
24.09.2016 в: Данъчни ЗакониПолучаване на обез]етение от трудовата борса
24.09.2016 в: Данъчни ЗакониПромяна в работното време на самотна майка
24.09.2016 в: Данъчни ЗакониБолничен отпуск преди майчинство
24.09.2016 в: Практически ЗаплатиИнформация при напускащ служител
24.09.2016 в: Практически ЗаплатиБолничен при втори работодател
24.09.2016 в: Практически ЗаплатиНеобходими документи при сключване на граждански договор
21.08.2016 в: Практическо СчетоводствоНаредба за медицинска експертиза на работоспособноста, чл.26, ал. 4
21.08.2016 в: Практически ЗаплатиОтпуск след майчинство
21.08.2016 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране на учител
21.08.2016 в: Практически ЗаплатиОбезщетение за безработица
21.08.2016 в: Данъчни ЗакониПопълване на осигурителна книжка на самоосигуряващо се лице
21.08.2016 в: Данъчни ЗакониНазначаване по граждански или трудов договор
21.08.2016 в: Данъчни ЗакониМайчинство при договор по заместване
21.08.2016 в: Практически ЗаплатиЗаличаване на уведомление и корекция на декларации 1 и 6
21.08.2016 в: Данъчни ЗакониДоговор за стаж със студент
21.08.2016 в: Данъчни ЗакониЗапор върху доходи
21.08.2016 в: Практически ЗаплатиЗапор при работа по два трудови договора
28.06.2016 в: Практически ЗаплатиПлатен годишен отпуск - изчисляване
13.06.2016 в: Данъчни ЗакониНапускане без предизвестие
13.06.2016 в: Практически ЗаплатиИзтичане на срочен трудов договор
12.06.2016 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на Управител на ЕООД, работещ на трудов договор
12.06.2016 в: Практически ЗаплатиЗаповед за прекратяване на трудови взаимоотношения, издадена по време на болничен.
12.06.2016 в: Данъчни ЗакониОсвобождаване по време на бременност
12.06.2016 в: Данъчни ЗакониОсигурителен доход на управител, самоосигуряващо се лице
12.06.2016 в: Практически ЗаплатиНедостатъчен стаж за майчинство
12.06.2016 в: Практически ЗаплатиОтпуск за обучение по чл.169
12.06.2016 в: Практически ЗаплатиВръщане на работа след 1 година майчинство
12.06.2016 в: Данъчни ЗакониСмяна на работа, по време на майчинство
12.06.2016 в: Данъчни ЗакониУсловия за получаване на майчинство
12.06.2016 в: Практически ЗаплатиИзтичане на срочен трудов договор
12.06.2016 в: Практически ЗаплатиПрехвърляне на майчинството в друга фирма
12.06.2016 в: Практически ЗаплатиИзчисляване на трудов стаж по чл.114 от КТ
12.06.2016 в: Практически ЗаплатиНевявяване на работа при график по СИРВ
12.06.2016 в: Данъчни ЗакониНапускане без предизвестие
10.04.2016 в: Практически ЗаплатиКорекция на уведомление по чл.62
10.04.2016 в: Практически ЗаплатиАктуализация на заплата след отпуск по майчинство
10.04.2016 в: Практически ЗаплатиПромяна на работното място по време на майчинство
10.04.2016 в: Практически ЗаплатиНапускане при преместване на фирмата в друг град
10.04.2016 в: Практически ЗаплатиПръвръщане на срочен трудов договор в безсрочен
10.04.2016 в: Данъчни ЗакониДекларация 1 при отработен непълен месец
10.04.2016 в: Практическо СчетоводствоНеплатен отпуск и започване на нова работа по време на предизвестие
10.04.2016 в: Данъчни ЗакониОбезщетение от Бюрото по труда за самоосигуряващо се лице
10.04.2016 в: Практически ЗаплатиДекларация за Постъпване за първи път
10.04.2016 в: Данъчни ЗакониСключване на граждански договор
10.04.2016 в: Данъчни ЗакониДанъчно облекчение на служител с ТЕЛК
10.04.2016 в: Данъчни ЗакониСключване на граждански договор
10.04.2016 в: Данъчни ЗакониСключване на граждански договор
29.03.2016 в: Практически ЗаплатиПенсиониране и ползване на обезщетения
29.03.2016 в: Данъчни ЗакониНеплатени осигуровки от работодател
20.03.2016 в: Практически ЗаплатиРанно пенсиониране през 2016 г.
20.03.2016 в: Практически ЗаплатиНеобходим стаж за получаване на майчинство
20.03.2016 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на ТД по чл.325, ал.1, т.4 от КТ
20.03.2016 в: Практически ЗаплатиOбезщетение при завръщане на титуляр
20.03.2016 в: Практически ЗаплатиНеплатен отпуск за отглеждане на дете
20.03.2016 в: Практически ЗаплатиОбезщетение за майчинство
20.03.2016 в: Данъчни ЗакониОсвобождаване при закриване на фирмата
20.03.2016 в: Практически ЗаплатиПризнаване на надбавка за трудов стаж и професионален опит със задна дата
18.03.2016 в: Практически ЗаплатиЗаповеди за сумирано изчисляване на работното време
18.03.2016 в: Данъчни ЗакониОпределяне категория на труд
18.03.2016 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване при навършване на години за пенсия
18.03.2016 в: Практически ЗаплатиБременност по време на изпитателен срок
18.03.2016 в: Данъчни ЗакониНапускане при изтичане на срочен трудов договор
18.03.2016 в: Практически ЗаплатиОформяне на договор за стаж
18.03.2016 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на постоянен трудов договор
07.03.2016 в: Счетоводни СтандартиБолничен по време на бременност
07.03.2016 в: Практически ЗаплатиПромяна на график в държавно предприятие
07.03.2016 в: Практическо СчетоводствоНеобходимост от въвеждане на СИРВ
07.03.2016 в: Данъчни ЗакониРабота на два трудови договора
07.03.2016 в: Данъчни ЗакониСъкращение по чл.328, ал.1, т.2
07.03.2016 в: Практически ЗаплатиСамоосигуряващо се лице, полагащо личен труд в ЕООД
05.03.2016 в: Практически ЗаплатиПреподписване на договор
05.03.2016 в: Данъчни ЗакониПопълване на справка за окончателен доход за 2014 г
05.03.2016 в: Практически ЗаплатиДопълнително трудово възнаграждение
05.03.2016 в: Данъчни ЗакониУсловия за получаване на майчинство
05.03.2016 в: Практическо СчетоводствоТрудов стаж при граждански договори
05.03.2016 в: Данъчни ЗакониБолничен при прекъснати здравно-осигурителни права
05.03.2016 в: Практически ЗаплатиБонуси по време на майчинство
05.03.2016 в: Данъчни ЗакониРешение на ТЕЛК и годишна данъчна декларация
05.03.2016 в: Данъчни ЗакониРабота на два трудови договора
05.03.2016 в: Счетоводни СтандартиБолничен по време на бременност
05.03.2016 в: Практически ЗаплатиНеплатен отпуск при невъзможност за осигуряване на работа
05.03.2016 в: Данъчни ЗакониСправка за окончателния размер на осигурителния доход
05.03.2016 в: Данъчни ЗакониДанъчно облекчение за лице с намалена работоспособност
05.03.2016 в: Данъчни ЗакониСъкращение по чл.328, ал.1, т.2
05.03.2016 в: Практически ЗаплатиСамоосигуряващо се лице, полагащо личен труд в ЕООД
07.12.2015 в: Практически ЗаплатиПлатен годишен отпуск - изчисляване
24.11.2015 в: Практически ЗаплатиДопълнителен платен годишен отпуск за ТЕЛК
18.09.2015 в: Данъчни ЗакониФизическо лице на трудов договор, придобива 50% от дяловете на дружеството. Как да се осигурява?
18.09.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на договор преди изтичане на изпитателен срок
18.09.2015 в: Практическо СчетоводствоСъкращение след майчинство
18.09.2015 в: Данъчни ЗакониОбезщетение за собственик на ЕООД
18.09.2015 в: Данъчни ЗакониКазус при пенсиониране
18.09.2015 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране на учител
18.09.2015 в: Данъчни ЗакониФизическо лице на трудов договор, придобива 50% от дяловете на дружеството. Как да се осигурява?
18.09.2015 в: Практически ЗаплатиСумирано работно време и обезщетение
17.09.2015 в: Практически ЗаплатиНатрупан отпуск от минали години
17.09.2015 в: Практически ЗаплатиОсигуряване на международни шофьри при командироване за повече от 30 дни в ЕС
17.09.2015 в: Практически ЗаплатиРаботно време с променливи граници
17.09.2015 в: Практически ЗаплатиОбещетение поради пенсиониране
17.09.2015 в: Практически ЗаплатиИзплащане на болнични при работа на сумарно работно време
17.09.2015 в: Практически ЗаплатиГраждански договор на пенсионер
17.09.2015 в: Практически ЗаплатиСумирано работно време и обезщетение
17.09.2015 в: Данъчни ЗакониМинус часове - отработване
17.09.2015 в: Практически ЗаплатиБолничен по време на едномесечно предизвестие за напускане по чл.226 ал.1 т.4 от ЗМВР
17.09.2015 в: Практически ЗаплатиСтаж за пенсия при 4-часов работен ден
17.09.2015 в: Практическо СчетоводствоРабота като дизайнер на свободна практика
17.09.2015 в: Практически ЗаплатиНужно ли е да има отработени дни между майчинството и ползването на натрупаната отпуска?
17.09.2015 в: Данъчни ЗакониРаботата след пенсиониране влияе ли на обезщетението?
17.09.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор по време на отпуск по майчинство
17.09.2015 в: Практически ЗаплатиПолагане на нощен труд в почивен ден при СИРВ
17.09.2015 в: Данъчни ЗакониПрекъсване на майчинство поради втора бременност
13.07.2015 в: Практически ЗаплатиРаботен график в МБАЛ
05.07.2015 в: Практически ЗаплатиОтчитане на наднормени часове за месец и година
05.07.2015 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване на майка на дете до 3 годишна възраст
22.06.2015 в: Практически ЗаплатиПопълване на декларация 6
22.06.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетение при пенсиониране
22.06.2015 в: Данъчни ЗакониТрудов договор по чл. 68, ал.1, т. 3
22.06.2015 в: Практическо СчетоводствоПрекратяване на трудово правоотношение
22.06.2015 в: Практическо СчетоводствоРазлично работно време в офисите на една фирма
22.06.2015 в: Практически ЗаплатиПовторно назначаване на ТД със срок на изпитване
22.06.2015 в: Практически ЗаплатиПопълване на декларация 6
22.06.2015 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на земеделски производител на трудов договор
22.06.2015 в: Данъчни ЗакониНапускане по здравословни причини
22.06.2015 в: Данъчни ЗакониНапускане по здравословни причини
22.06.2015 в: Практически ЗаплатиСъкращаване на доценти
19.06.2015 в: Данъчни ЗакониЗаличаване на декларация 1 и корекция на декларация 6
19.06.2015 в: Данъчни ЗакониПраво на обезщетение за безработица
19.06.2015 в: Данъчни ЗакониВръчване на предизвестие по време на платен годишен отпуск
19.06.2015 в: Практически ЗаплатиДекларация 1 и СОЛ с доход по ТД
19.06.2015 в: Данъчни ЗакониВръщане от майчинство
19.06.2015 в: Практически ЗаплатиКлас трудов стаж на пенсиониран учител
19.06.2015 в: Практически ЗаплатиИзчисляване на месечна норма часове при смесена смяна
19.06.2015 в: Практически ЗаплатиВъпрос относно изчисляване на месечна норма часове
19.06.2015 в: Практически ЗаплатиИзчисляване на платен отпуск
19.06.2015 в: Практически ЗаплатиВъзнаграждение на извънщатни служители по часова ставка
19.06.2015 в: Практически ЗаплатиОбещетение за безработица на лице собственик и управител в ЕООД, работещо по трудов договор на друго място
14.06.2015 в: Практически ЗаплатиПенсиониране без прекратяване на трудов договор
14.06.2015 в: Данъчни ЗакониПрехвърляне на майчинство
14.06.2015 в: Практически ЗаплатиПроцедура по назначаване по ДУК
14.06.2015 в: Данъчни ЗакониНазначаване на пенсионер за ползване на майчинство
14.06.2015 в: Практически ЗаплатиБолничен при двама работодатели
08.06.2015 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на управител в ООД
13.05.2015 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на управител в ООД
12.05.2015 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на управител в ООД
10.05.2015 в: Практически ЗаплатиБолничен за събота и неделя при работа на смени
10.05.2015 в: Практически ЗаплатиДекларация за регистрация на СОЛ
10.05.2015 в: Практически ЗаплатиДекларация 1 при болничен на освободено лице
10.05.2015 в: Практически ЗаплатиСъкращение след майчинство
10.05.2015 в: Данъчни ЗакониИзравнителен доход СОЛ и данъчна декларация
10.05.2015 в: Практическо СчетоводствоГодишно изравняване на осигуровки СОЛ
10.05.2015 в: Практически ЗаплатиПредизвестие за напускане при болничен
10.05.2015 в: Данъчни ЗакониВръщане на работа след майчинство
10.05.2015 в: Данъчни ЗакониМайчински
10.05.2015 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на земеделски производител с ТЕЛК решение
10.05.2015 в: Практическо СчетоводствоЗемеделски производител физическо лице
10.05.2015 в: Данъчни ЗакониОбещетение за платен отпуск след майчинство
21.04.2015 в: Практически ЗаплатиПоведение при прекратяване на трудов договор
20.04.2015 в: Практически ЗаплатиИзплащане на добавка по граждански договор
20.04.2015 в: Данъчни ЗакониПринудително пенсиониране
20.04.2015 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на съдружници в ООД
20.04.2015 в: Практически ЗаплатиОтпуск след майчинство
20.04.2015 в: Счетоводни СтандартиПенсиониране
20.04.2015 в: Практически ЗаплатиПоведение при прекратяване на трудов договор
20.04.2015 в: Практически ЗаплатиИзплащане на болнични листове след пенсиониране
20.04.2015 в: Практически ЗаплатиИзплащане на добавка по граждански договор
20.04.2015 в: Данъчни ЗакониОтказано предизвестие за напускане
29.03.2015 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на безсрочен трудов договор
29.03.2015 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на договор по чл.328, ал.1, т.3
29.03.2015 в: Данъчни ЗакониОбида на работното място
29.03.2015 в: Практически ЗаплатиИзвънреден труд
29.03.2015 в: Практически ЗаплатиМайчинство
23.03.2015 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на договор
17.03.2015 в: Практически ЗаплатиДопълнително заплащане при работа в почивни дни
17.03.2015 в: Данъчни ЗакониСправка за окончателния размер на самоосигуряващо се лице при личен труд
17.03.2015 в: Практически ЗаплатиПраво на обезщетение от трудовата борса
17.03.2015 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на договор
17.03.2015 в: Данъчни ЗакониРаботно време
17.03.2015 в: Данъчни ЗакониОсигуровки при смяна на работа
16.03.2015 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на земеделски производител
16.03.2015 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на срочен трудов договор
16.03.2015 в: Практически ЗаплатиПенсиониране без прекратяване на трудов договор
15.03.2015 в: Практически ЗаплатиСрок на изпитване при преназначаване
15.03.2015 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на управител на ООД
15.03.2015 в: Практически ЗаплатиСъкращение след майчинство
15.03.2015 в: Практически ЗаплатиПромяна на удръжки при ТЕЛК решение
15.03.2015 в: Данъчни ЗакониОбезщетение за неплатен годишен отпуск за 10 работни дни
15.03.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на договор при спиране дейноста на фирма
15.03.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетения при уволнение
15.03.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудово правоотношение
22.02.2015 в: Практически ЗаплатиСлужебна бележка за детски надбавки
22.02.2015 в: Практически ЗаплатиДоговор за квалификация и преквалификация
22.02.2015 в: Практически ЗаплатиПолзване на отпуск по чл.164 от КТ
22.02.2015 в: Данъчни ЗакониБолничен лист при прекратяване на дейността на фирмата
22.02.2015 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на земеделски стопанин
22.02.2015 в: Данъчни ЗакониПромяна на длъжността след майчинство
22.02.2015 в: Данъчни ЗакониФизическо лице с булстат
22.02.2015 в: Практически ЗаплатиНачисляване на прослужено време със задна дада
11.02.2015 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране на учител
11.02.2015 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране на учителите
11.02.2015 в: Данъчни ЗакониОбжалване съгласно чл.117, ал.1, т2
09.02.2015 в: Практически ЗаплатиЗапорирана заплата
09.02.2015 в: Практически ЗаплатиЗаявлението по чл. 67, ал. 3 от КТ
08.02.2015 в: Практически ЗаплатиЗапорирана заплата
08.02.2015 в: Практически ЗаплатиНеплатен отпуск по чл. 167а от КТ
08.02.2015 в: Практически ЗаплатиЗаявлението по чл. 67, ал. 3 от КТ
08.02.2015 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на чужденец по ДУК в 2015
08.02.2015 в: Практически ЗаплатиНамалено работно време и допълнителен отпуск
30.01.2015 в: Практически ЗаплатиТрудов стаж на управител на ЕООД
30.01.2015 в: Практическо СчетоводствоБолничен при работа по график
30.01.2015 в: Практическо СчетоводствоОбезщетение по чл. 224 от КТ
30.01.2015 в: Данъчни ЗакониОбезщетение по чл.222, ал.3 от КТ и чл.28 /3/, т.2 от КТД на СБУ
30.01.2015 в: Практически ЗаплатиИзплащане на обезщетение при напускане
30.01.2015 в: Данъчни ЗакониОсигуровки по гражднски договор на самоосигуряващо се лице
13.01.2015 в: Практически ЗаплатиОтпуск по време на предизвестие
11.01.2015 в: Практическо СчетоводствоПопълване на Декларация 1
11.01.2015 в: Практическо СчетоводствоГодишно изравняване на ДОД
11.01.2015 в: Практическо СчетоводствоОсигуряване на управител в ООД с втори трудов договор
11.01.2015 в: Счетоводни СтандартиСрок за получаване на заплата
11.01.2015 в: Данъчни ЗакониДавност на допълнителен отпуск
11.01.2015 в: Практически ЗаплатиОтпуск по време на предизвестие
11.01.2015 в: Практически ЗаплатиИзчисляване на обезщетение за неизползван отпуск
11.01.2015 в: Практически ЗаплатиПромяна на длъжността
11.01.2015 в: Практически ЗаплатиРабота на хонорар
11.01.2015 в: Данъчни ЗакониНапускане на работа по взаимно съгласие.
12.12.2014 в: Практически ЗаплатиОбявяване на престой от работодател
12.12.2014 в: Данъчни ЗакониОбезщетение при трудоустрояване
12.12.2014 в: Данъчни ЗакониОбезщетение при пенсиониране
12.12.2014 в: Данъчни ЗакониДоход от наем при ТЕЛК
12.12.2014 в: Практически ЗаплатиОбявяване на престой от работодател
12.12.2014 в: Практически ЗаплатиИзплащане на обезщетение за неползван отпуск преди 2009 г.
12.12.2014 в: Данъчни ЗакониПрехвърляне на майчинство на бащата
08.12.2014 в: Практически ЗаплатиНенормиран работен ден и почивни дни
05.12.2014 в: Практически ЗаплатиСпиране на осигуряването по договор за управление и контрол
05.12.2014 в: Практически ЗаплатиНенормиран работен ден и почивни дни
05.12.2014 в: Данъчни ЗакониСтаж при пенсиониране
05.12.2014 в: Данъчни ЗакониОсигуряване при работа на две места
03.12.2014 в: Данъчни ЗакониЗапорира ли се обещетение по чл. 222, ал. 3 от КТ
03.12.2014 в: Практически ЗаплатиПризнаване на стаж
03.12.2014 в: Практически ЗаплатиДекларация за промяна на обстоятелствата
03.12.2014 в: Практически ЗаплатиСлужебен отпуск (синдикален)
03.12.2014 в: Данъчни ЗакониИзползване на платен отпуск при напускане
03.12.2014 в: Практически ЗаплатиРабота по празниците
03.12.2014 в: Данъчни ЗакониРабота по график
24.11.2014 в: Практически ЗаплатиУволнение по време на предизвестие за напускане
17.11.2014 в: Практически ЗаплатиОсигуровки при повишаване на заплата
17.11.2014 в: Практически ЗаплатиПлатен годишен отпуск без прекъсване, продължаващ 2 месеца
17.11.2014 в: Данъчни ЗакониНевзет отпуск при преминаване на 4-часов работен ден
17.11.2014 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор по принуда
17.11.2014 в: Практически ЗаплатиПлатен отпуск след майчинство
17.11.2014 в: Практическо СчетоводствоОсигуряване на собственик на неработещо ЕООД
17.11.2014 в: Практически ЗаплатиОбезщетение от работодател про прекратяване по чл. 71
05.11.2014 в: Практически ЗаплатиМинимален осигурителен праг
05.11.2014 в: Практически ЗаплатиПлатен отпуск след майчинство
03.11.2014 в: Данъчни ЗакониЗаличаване на уведомление
03.11.2014 в: Практически ЗаплатиИзвънреден труд
03.11.2014 в: Данъчни ЗакониОсвобождаване при настъпило заболяване
03.11.2014 в: Практическо СчетоводствоБолничен за самоосигуряващо лице
03.11.2014 в: Практическо СчетоводствоСрочен трудов договор за 1 година
03.11.2014 в: Данъчни ЗакониРабота на две места
03.11.2014 в: Практически ЗаплатиТрудоустрояване
03.11.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор
21.10.2014 в: Практически ЗаплатиНеспазване на предизвестие за напускане
21.10.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване по чл.325
17.10.2014 в: Данъчни ЗакониНазначаване във фирма за извършване на определената работа на майка с дете да 3 год. възраст
17.10.2014 в: Данъчни ЗакониВъзстановяване на обезщетение за безработица
17.10.2014 в: Данъчни ЗакониТрудов договор на съдружник
17.10.2014 в: Данъчни ЗакониНесъгласие за въвеждане на сумарно работно време
17.10.2014 в: Практически ЗаплатиЗаключение на служба по трудова медицина
17.10.2014 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване в изпитателен срок
17.10.2014 в: Практически ЗаплатиОбезщетение при прекратяване по чл. 325, т.4
17.10.2014 в: Практически ЗаплатиПлатен отпуск след майчинство
16.10.2014 в: Практически ЗаплатиСъкращаване на майка с дете до 3 г.
16.10.2014 в: Данъчни ЗакониПенсионно осигуряване
16.10.2014 в: Практически ЗаплатиБолничен и майчинство
16.10.2014 в: Практически ЗаплатиДоговор по чл.114
16.10.2014 в: Данъчни ЗакониОсигряване при работа по втори договор
16.10.2014 в: Практически ЗаплатиОтпуск след майчинство
16.10.2014 в: Практически ЗаплатиИзплащане на отпуск
10.10.2014 в: Практически ЗаплатиБолничен след майчинство
10.10.2014 в: Практически ЗаплатиБременност и изпитателен срок
10.10.2014 в: Практически ЗаплатиЗабавени документи при прекратяване на договор
10.10.2014 в: Практически ЗаплатиИзчисляване на отпуск след майчинство
11.09.2014 в: Данъчни ЗакониРаботно облекло
11.09.2014 в: Данъчни ЗакониСрок за регистрация в Бюрото по Труда и стаж за НОИ
11.09.2014 в: Практически ЗаплатиРабота в почивен ден
11.09.2014 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране
11.09.2014 в: Данъчни ЗакониОбжалване съгласно чл. 117, ал. 1, т. 2, буква Ж от КСО
11.09.2014 в: Практически ЗаплатиБременност при срочен трудов договор
11.09.2014 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор по чл.326
13.08.2014 в: Практически ЗаплатиИзплащане на обещетение за неизползван отпуск при напускане
12.08.2014 в: Практически ЗаплатиИзплащане на обещетение за неизползван отпуск при напускане
12.08.2014 в: Практически ЗаплатиОтлагане на ползване на отпуск на лице без 8 месеца трудов стаж
31.07.2014 в: Практически ЗаплатиТрудов договор
28.07.2014 в: Практически ЗаплатиДекларация 1 и 6 при неплатени осигуровки
28.07.2014 в: Практически ЗаплатиДекларация 1 и 6 при неплатени осигуровки
28.07.2014 в: Практически ЗаплатиДекларация 1 за работник в самоотлъчка
28.07.2014 в: Данъчни ЗакониКорекция на дата в декл. обр.1 на едно лице от персонала, без промяна на декл. обр. 6
28.07.2014 в: Данъчни ЗакониНапускане на работа
28.07.2014 в: Данъчни ЗакониБолничен след прекратяване на ТД
25.07.2014 в: Практически ЗаплатиПринудително прекратяване на трудовоправоотношение
23.07.2014 в: Практически ЗаплатиПринудително прекратяване на трудовоправоотношение
15.07.2014 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на съдружници в ООД и на собственик на ЕООД
15.07.2014 в: Практически ЗаплатиОбезщетение от работодател за първите три дни боничен
15.07.2014 в: Практически ЗаплатиПромяна на длъжностната характеристика
15.07.2014 в: Практически ЗаплатиДългосрочен неплатен отпуск
15.07.2014 в: Данъчни ЗакониВъзнаграждение по извънтрудово правоотношение на лице, което се осигурява извън България
15.07.2014 в: Практически ЗаплатиДопълнителен трудов договор
15.07.2014 в: Данъчни ЗакониСъчетаване на сумирани работно време с допълнителен трудов договор
15.07.2014 в: Практически ЗаплатиОбещетение при пенсиониране
15.07.2014 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване на главен счетоводител от работа
15.07.2014 в: Практически ЗаплатиИзвънреден труд при сумирано изчисляване на работно време
15.07.2014 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на съдружници в ООД и на собственик на ЕООД
15.07.2014 в: Данъчни ЗакониБорса
15.07.2014 в: Практически ЗаплатиПринудително прекратяване на трудовоправоотношение
14.07.2014 в: Данъчни ЗакониБолничен и майчински при срочен трудов договор
14.07.2014 в: Практически ЗаплатиДопълнително трудово споразумение
14.07.2014 в: Данъчни ЗакониСъкращаване на служител в болнични при пълна ликвидация
03.07.2014 в: Практически ЗаплатиОбезщетение по чл.71
03.07.2014 в: Практически ЗаплатиДоговор по чл.114
03.07.2014 в: Практически ЗаплатиОтпуск
03.07.2014 в: Практически ЗаплатиНеправомерно съкращение по чл.328 ал.1 т.2
03.07.2014 в: Практически ЗаплатиСъкращение по чл. 328 ал1 т7
27.06.2014 в: Практически ЗаплатиНеизплащане на заплата при дисциплинарно уволнение
27.06.2014 в: Практически ЗаплатиНеизплащане на заплата при дисциплинарно уволнение
27.06.2014 в: Данъчни ЗакониРабота по график
17.04.2014 в: Практически ЗаплатиОсигурителен стаж
17.04.2014 в: Практически ЗаплатиВнасяне на ДОД за получен аванс
24.03.2014 в: Практически ЗаплатиНеизплащане на заплати
24.03.2014 в: Практически ЗаплатиПлатен годишен отпуск
24.03.2014 в: Практическо СчетоводствоОсвобождаване от работа
24.03.2014 в: Практически ЗаплатиДисциплинарно уволнение на председател на ТГПК
24.03.2014 в: Данъчни ЗакониСамоосигуряващо се лице в ООД
24.03.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор
24.03.2014 в: Данъчни ЗакониНазначаване на срочен договор
24.03.2014 в: Практически ЗаплатиЗаплащане отпуск след майчинство
12.03.2014 в: Практически ЗаплатиД6 - попълване
12.03.2014 в: Практически ЗаплатиПодаване на Д6 - корекция
11.03.2014 в: Данъчни ЗакониВръщане на работа след майчинство
11.03.2014 в: Данъчни ЗакониГраждански договори
11.03.2014 в: Данъчни ЗакониВръщане на работа след майчинство
11.03.2014 в: Практически ЗаплатиОбезщетение от БТ
11.03.2014 в: Данъчни ЗакониПрекратяване по чл.325, т.1 от Кодекса на труда
10.03.2014 в: Практически ЗаплатиМинимален осигурителен праг
07.03.2014 в: Данъчни ЗакониГДД чл.50 от ЗДДФЛ -2013 - неработещо лице
07.03.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудово правни отношения от страна на работник/служител
07.03.2014 в: Данъчни ЗакониДокументи за майчинство
05.03.2014 в: Данъчни ЗакониРабота на трудов и граждански договор
04.03.2014 в: Практически ЗаплатиОбезщетение
04.03.2014 в: Данъчни ЗакониРабота на трудов и граждански договор
04.03.2014 в: Данъчни ЗакониОсвободен работник по чл.325 т.1 от КТ не се явява да подпише заповедта
04.03.2014 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване от работа поради съкращение на длъжността
04.03.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор след майчинство
04.03.2014 в: Данъчни ЗакониРаботно време
04.03.2014 в: Практически ЗаплатиМинимален осигурителен праг
04.03.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване по инициатива на работодателя
27.02.2014 в: Данъчни ЗакониУП-2
21.02.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор по чл. 325, ал. 1, т. 9
21.02.2014 в: Практически ЗаплатиТрудов договор
21.02.2014 в: Практическо СчетоводствоИзравняването на доходите към края на годината за самоосигуряващи се лица
21.02.2014 в: Практическо СчетоводствоОтдаване на персонал
21.02.2014 в: Практически ЗаплатиКомпенсиране на отработени часове след изтичане срока на СИРВ
21.02.2014 в: Практически ЗаплатиПлатен годишен отпуск
21.02.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор без предизвестие
21.02.2014 в: Данъчни ЗакониОтпуски
21.02.2014 в: Практическо СчетоводствоОтпуск по чл. 164
21.02.2014 в: Практическо СчетоводствоДекларация по чл.45, ал. 4 от ЗДДФЛ
29.01.2014 в: Данъчни ЗакониMоже ли да ми прекратят майчинствотo?
29.01.2014 в: Данъчни ЗакониДанъчно облекчение за инвалидност
29.01.2014 в: Практически ЗаплатиГраждански договор
29.01.2014 в: Данъчни ЗакониMоже ли да ми прекратят майчинствотo?
28.01.2014 в: Данъчни ЗакониНеподадена декл по чл 55 от ЗДДФЛ
28.01.2014 в: Данъчни ЗакониMоже ли да ми прекратят майчинствотo?
27.01.2014 в: Данъчни ЗакониЛичен труд на съдружник
27.01.2014 в: Данъчни ЗакониMоже ли да ми прекратят майчинствотo?
27.01.2014 в: Практически ЗаплатиУдържане на пари от премия
27.01.2014 в: Данъчни ЗакониНамалено работно време след връщане от майчинство
27.01.2014 в: Практически ЗаплатиИма ли ограничение за назначаване на пенсионер
17.01.2014 в: Данъчни ЗакониСлужебна бележка по чл.45 ал.4 от ЗДДФЛ
17.01.2014 в: Практически ЗаплатиПреназначаване и прекратяване
17.01.2014 в: Данъчни ЗакониОсигуровки за минал период
17.01.2014 в: Практически ЗаплатиУдължено работно време
17.01.2014 в: Практически ЗаплатиПонижаване в длъжност
17.01.2014 в: Данъчни ЗакониБолничен при работа по програма на Бюрото по труда
17.01.2014 в: Данъчни ЗакониСлужебна бележка по чл.45 ал.4 от ЗДДФЛ
07.12.2013 в: Практически ЗаплатиПлатен годишен отпуск - изчисляване
25.11.2013 в: Практически ЗаплатиЗадържане на сума от премия
22.11.2013 в: Практически ЗаплатиПопълване на осигурителен доход
22.11.2013 в: Практически ЗаплатиПрехвърляне на ПГО по чл. 176
22.11.2013 в: Практическо СчетоводствоЮридическо лице свободна професия
22.11.2013 в: Данъчни ЗакониДопълнително осигуряване
22.11.2013 в: Практическо СчетоводствоВъзнаграждение на съдружник за положен личен труд
22.11.2013 в: Практически ЗаплатиЗадържане на сума от премия
22.11.2013 в: Практически ЗаплатиГраждански договор с физическо лице от ЕС
22.11.2013 в: Практически ЗаплатиПолагане на труд през неработен ден
22.11.2013 в: Практически ЗаплатиКИД
22.11.2013 в: Данъчни ЗакониНевнесени осигуровки
22.11.2013 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване от работа на изпитателен срок
04.11.2013 в: Практически ЗаплатиПлатен годишен отпуск - изчисляване
04.11.2013 в: Практически ЗаплатиПревръщане на нощни часове в дневни
01.11.2013 в: Данъчни ЗакониРабота в отдалечен обект
01.11.2013 в: Практически ЗаплатиПревръщане на нощни часове в дневни
01.11.2013 в: Данъчни ЗакониСамоосигуряващи се лица
01.11.2013 в: Данъчни ЗакониОбезщетение при бременност и майчинство
31.10.2013 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране за учителите
31.10.2013 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране за учителите
31.10.2013 в: Данъчни ЗакониСпорове за условията в работната среда
31.10.2013 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на лице с намалена работоспособност
31.10.2013 в: Практически ЗаплатиДопълнителен платен годишен отпуск за ТЕЛК
31.10.2013 в: Практически ЗаплатиРаботно време
31.10.2013 в: Данъчни ЗакониОкончателен осигурителен доход на СОЛ, което е работило по ТД в началото на годината
31.10.2013 в: Практически ЗаплатиПлатен или неплатен отпуск при невъзможност за изпълняване на служебните задължения
31.10.2013 в: Данъчни ЗакониЗаключване на работното място
31.10.2013 в: Практически ЗаплатиПромяна в длъжностната характеристика
31.10.2013 в: Практически ЗаплатиДоговор по заместване
31.10.2013 в: Практически ЗаплатиРабота по заместване и отпуск на титуляра
31.10.2013 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор по чл.326
31.10.2013 в: Данъчни ЗакониБременост при договор по заместване
31.10.2013 в: Практически ЗаплатиОтказ от работодател да приеме болничен
31.10.2013 в: Практически ЗаплатиВписване на стаж по чл. 222, ал. 1 в ТК
31.10.2013 в: Данъчни ЗакониОбезщетение при бременност и майчинство
31.10.2013 в: Практически ЗаплатиДопълнителен платен годишен отпуск за ТЕЛК
28.10.2013 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване от работа
22.10.2013 в: Практически ЗаплатиДопълнителен платен годишен отпуск за ТЕЛК
21.10.2013 в: Практически ЗаплатиСъкращаване на щата ли е?
21.10.2013 в: Данъчни ЗакониНачало на дейност и осигуровки на собственик на ЕООД
09.10.2013 в: Практически ЗаплатиПредизвесте при пенсиониране
24.09.2013 в: Данъчни ЗакониПрекратяване по чл.328 ал.2
23.09.2013 в: Данъчни ЗакониПрекратяване по чл.328 ал.2
23.09.2013 в: Данъчни ЗакониЗдравни осигуровки при граждански договор
21.09.2013 в: Данъчни ЗакониЗдравни осигуровки при граждански договор
21.09.2013 в: Данъчни ЗакониСрок за компенсиране или изплащане на извънреден труд
16.09.2013 в: Практически ЗаплатиДисциплинарно наказание при нерегламентирано положен извънреден труд
16.09.2013 в: Практически ЗаплатиОбезщетение по чл.222 ал.1 от КТ
16.09.2013 в: Данъчни ЗакониНекоректен работодател
16.09.2013 в: Практически ЗаплатиПлашат ме с уволнение
16.09.2013 в: Практически ЗаплатиДопълнително споразумение към трудов договор по време на предизвестие
16.09.2013 в: Практически ЗаплатиПреосвидетелстване на дете с ТЕЛК
16.09.2013 в: Практически ЗаплатиОтнемане на платен годишен отпуск
16.09.2013 в: Данъчни ЗакониОбезщетение по чл.328 ал.1 т.12
04.09.2013 в: Данъчни ЗакониИзискване за стаж за длъжност главен счетоводител
04.09.2013 в: Практически ЗаплатиНапускане скоро след постъпване на работа
04.09.2013 в: Данъчни ЗакониСрок за компенсиране или изплащане на извънреден труд
04.09.2013 в: Практически ЗаплатиЗадържане на първа заплата
04.09.2013 в: Практически ЗаплатиПолзване на стара отпуска след майчинство
04.09.2013 в: Данъчни ЗакониЗащита от съкращение преди майчинство
04.09.2013 в: Данъчни ЗакониОсигуровки и данъци
04.09.2013 в: Данъчни ЗакониСъкращаване от работа с ТЕЛК решение
04.09.2013 в: Данъчни ЗакониОблагане на парична награда
04.09.2013 в: Данъчни ЗакониЗа чия сметка за осигуровките на служителя
04.09.2013 в: Данъчни ЗакониСамоосигуряващо се лице и управител на ООД
04.09.2013 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на управител в ООД
04.09.2013 в: Практически ЗаплатиПромяна на безсрочен договор в срочен
04.09.2013 в: Практически ЗаплатиПравилник за вътрешния трудов ред
04.09.2013 в: Данъчни ЗакониРаботно време на съдружник
04.09.2013 в: Практически ЗаплатиИзменения на трудовия договор
04.09.2013 в: Данъчни ЗакониОбезщетение по чл.328 ал.1 т.12
04.09.2013 в: Данъчни ЗакониОсигуровки на служител в болнични
04.09.2013 в: Данъчни ЗакониСъкращение по чл.328 т.1 ал.1
20.05.2013 в: Данъчни ЗакониАвансов данък при пенсионер, работещ без трудово правоотношение с намалена трудоспособност
20.05.2013 в: Практически ЗаплатиДефиниця за работодател
20.05.2013 в: Практически ЗаплатиРабота на граждански договор по време на отпуск за отглеждане на дете
20.05.2013 в: Данъчни ЗакониЗащита от съкращение
20.05.2013 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на срочен трудов договор поради продължаване на образованието
20.05.2013 в: Практически ЗаплатиНапускане на работа без предизвестие
20.05.2013 в: Данъчни ЗакониИзплащане на клас за прослужено време
18.05.2013 в: Практически ЗаплатиПлатена и неплатена отпуска след майчинство
18.05.2013 в: Практически ЗаплатиДопълнително споразумение по време на майчинство
18.05.2013 в: Практически ЗаплатиЗастъпени болнични
18.05.2013 в: Практически ЗаплатиОспорване на неправомерна глоба на работник
18.05.2013 в: Практически ЗаплатиДопълнителен отпуск за ненормиран работен ден
18.05.2013 в: Данъчни ЗакониЗемеделски производител на трудовата борса
18.05.2013 в: Данъчни ЗакониОсигуряване при сключени граждански договори
18.05.2013 в: Данъчни ЗакониОбезщетение по чл.328 от КТ при спазено предизвестие
18.05.2013 в: Данъчни ЗакониЗастъпване на майчинство
18.05.2013 в: Практически ЗаплатиСумарно отчитане на работното време на служител от втора категория труд
18.05.2013 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор по време на болничен
18.05.2013 в: Практически ЗаплатиТаблица за ползване на платен отпуск
18.05.2013 в: Практически ЗаплатиНеизплатени задължения след прекратяване на трудов договор
18.05.2013 в: Практически ЗаплатиГрафик за отпуск и ДУК
18.05.2013 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор по чл.68 от Кодекса на труда
18.05.2013 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор по чл. 328 ал.1 т. 12
18.05.2013 в: Практически ЗаплатиИзместени почивни дни извън уикенда
18.05.2013 в: Практически ЗаплатиПрекратен срочен трудов договор по време на 45 дневен болничен преди раждане
18.05.2013 в: Практически ЗаплатиДва трудови договора - по член 114 и на изпитателен срок
18.05.2013 в: Практически ЗаплатиОтработване на празничен ден
12.03.2013 в: Практически ЗаплатиОбезщетение от Бюрото по труда след съкращение
04.03.2013 в: Практически ЗаплатиНапускане с предизвестие
04.03.2013 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор по време на болничен
04.03.2013 в: Практически ЗаплатиДекларация образец 1
04.03.2013 в: Практически ЗаплатиДекларация образец 1
04.03.2013 в: Практическо СчетоводствоРаботещ съдружник - пътувания
04.03.2013 в: Данъчни ЗакониДанъчни задължения на пенсионер на трудов договор по чл.67 от Кодекса на труда
04.03.2013 в: Практически ЗаплатиНачисляване на болничен лист, издаден от СБР за санаторно лечение
03.03.2013 в: Данъчни ЗакониПроблем с напускане при срочен трудов договор по чл.68 ал.1 т.3
03.03.2013 в: Практически ЗаплатиСумирано работно време
03.03.2013 в: Практически ЗаплатиСмяна на постоянен трудов договор с временен при организационни промени във фирмата
03.03.2013 в: Практическо СчетоводствоПопълване на справка за окончателния размер на осигурителния доход
03.03.2013 в: Данъчни ЗакониОбещетение за бременност и майчинство
03.03.2013 в: Практически ЗаплатиИзвънреден труд за пенсионер
03.03.2013 в: Практически ЗаплатиИзвънреден труд за пенсионер
01.03.2013 в: Данъчни ЗакониЗадължителни предписания НОИ по повод увеличен осигурителен доход на ДУК
01.03.2013 в: Данъчни ЗакониОсигуровки на чужденец от ЕС
01.03.2013 в: Практически ЗаплатиРаботни заплати на учителите
01.03.2013 в: Практически ЗаплатиИзвънреден труд за пенсионер
01.03.2013 в: Практически ЗаплатиИзплащане на болничен, който е застъпил два месеца
01.03.2013 в: Практически ЗаплатиЗаплащане на извънреден труд
01.03.2013 в: Данъчни ЗакониПокана за доброволно изпълнение на самоосигуряващо се лице
01.03.2013 в: Практически ЗаплатиЗадържане на служител, придобил право на пенсия
01.03.2013 в: Данъчни ЗакониНазначаване на срочен трудов договор
28.02.2013 в: Практически ЗаплатиНаемане на домашни помощници и детегледачки от частни лица
28.02.2013 в: Практически ЗаплатиСрок за предизвестие за напускане от студент редовно обучение
28.02.2013 в: Данъчни ЗакониДопустим размер на глоба от работодател
28.02.2013 в: Данъчни ЗакониОбезщетение при изтичане срока на трудов договор
28.02.2013 в: Практически ЗаплатиОснование за освобождаване поради неизплащане на заплати
28.02.2013 в: Данъчни ЗакониИзплащане на "клас прослужено време" за минал период
28.02.2013 в: Данъчни ЗакониНазначаване на срочен трудов договор
28.02.2013 в: Практически ЗаплатиПроблем с работодател
28.02.2013 в: Данъчни ЗакониТрудов договор по чл.114 от КТ
28.02.2013 в: Данъчни ЗакониНеправомерно уволнение поради съкращение в щата
28.02.2013 в: Данъчни ЗакониПодаване на декларация обр. 1 за минал период за самоосигуряващо си лице
28.02.2013 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на съдружници в ООД
28.02.2013 в: Практически ЗаплатиНадбавка за прослужено време
28.02.2013 в: Практически ЗаплатиПонижаване в длъжност
28.02.2013 в: Практически ЗаплатиПолзване на платен годишен отпуск
28.02.2013 в: Практически ЗаплатиТРЗ за работеща майка на дете на 1 година
18.02.2013 в: Данъчни ЗакониСрок за изплащане на обезщетение след прекпратяване на трудов договор
18.02.2013 в: Данъчни ЗакониОтпуск по втори трудов договор
18.02.2013 в: Данъчни ЗакониЗдравни осигуровки
18.02.2013 в: Данъчни ЗакониТрудов стаж по време на неплатен отпуск
18.02.2013 в: Практически ЗаплатиКомпенсация за извънреден труд
18.02.2013 в: Данъчни ЗакониСамоосигуряващо се лице с трайно намалена работоспособност на 50%
18.02.2013 в: Данъчни ЗакониСрокът на предизветие за напускане увеличавала при ползване на болничен в същия период
18.02.2013 в: Данъчни ЗакониВнасяне на осигурителни вноски за 2013 г. върху изплатен аванс
15.02.2013 в: Практически ЗаплатиПоследователност на ползване на прехвърлен и текущ платен годишен отпуск
15.02.2013 в: Практическо СчетоводствоПродажба на предприятие на ЕТ и задължения за ОВ и Данъци
15.02.2013 в: Практически ЗаплатиКак да процедирам при условие, че аз съм висшист, а заемам длъжност на среднист
15.02.2013 в: Практически ЗаплатиОтносно болничен и предаването му в НОИ
15.02.2013 в: Данъчни ЗакониСправка по чл. 73 от ЗДДФЛ
15.02.2013 в: Практически ЗаплатиИзписани заплати от каса невнесени осигуровки
15.02.2013 в: Данъчни ЗакониИзчисляване осигурителни вноски на самоосигуряващо се лице в болничен
13.02.2013 в: Практически ЗаплатиНеправомерна глоба
12.02.2013 в: Данъчни ЗакониИзплащане на болнични при гледане на дете до 18 год.
12.02.2013 в: Данъчни ЗакониИмуществена отговорност
12.02.2013 в: Данъчни ЗакониУволнение при майчинство
12.02.2013 в: Практически ЗаплатиВтори трудов договор деклариран като основен
12.02.2013 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на ТД по чл.327
12.02.2013 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на ТД по чл.327
12.02.2013 в: Практически ЗаплатиЛечение на стационар приходящо в болница
12.02.2013 в: Практически ЗаплатиНеправомерна глоба
01.02.2013 в: Практическо СчетоводствоОсигуровки преведени по ЕГН вместо по БУЛСТАТ
01.02.2013 в: Данъчни ЗакониРазмер на почивка в работния ден
01.02.2013 в: Практически ЗаплатиПодаване на предизвестие за напускане по време на отпуск
01.02.2013 в: Практическо СчетоводствоОсигуровки без документ
01.02.2013 в: Практически ЗаплатиДекл. 1 на съдружник в няколко дружество
01.02.2013 в: Данъчни ЗакониОсвобождаване по чл.326 от КТ
01.02.2013 в: Практически ЗаплатиГраждански договор с пенсионер
01.02.2013 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на съдружник в ООД
01.02.2013 в: Данъчни ЗакониОбезщетения от Бюрото по труда при освобождаване от работа
01.02.2013 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор
01.02.2013 в: Практически ЗаплатиПлатен годишен отпуск по време на майчинство
09.12.2012 в: Практически ЗаплатиПри пенсиониране трябва ли да се подаде Молба за напускане
09.12.2012 в: Практически ЗаплатиТрудово възнаграждение при сумарно работно време
09.12.2012 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудовия договор
09.12.2012 в: Практическо СчетоводствоПътни разходи
15.11.2012 в: Данъчни ЗакониИмам ли право на парично обезщетение при напускане по собствено желание
15.11.2012 в: Данъчни ЗакониКъм кого да се обърна при грубо нарушение на трудово-правни отношения
15.11.2012 в: Данъчни ЗакониДавност при неплатени здравни осигуровки
15.11.2012 в: Данъчни ЗакониОбезщетение при прекратяване на договор по чл. 328 от КТ
15.11.2012 в: Данъчни ЗакониБолнични за управител на ЕООД с ТЕЛК
15.11.2012 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор по чл 70 във връзка с чл 68 без предизвестие
15.11.2012 в: Данъчни ЗакониОбезщетение при пенсиониране на учител
15.11.2012 в: Данъчни ЗакониПромяна на възнаграждение преди майчинство
15.11.2012 в: Данъчни ЗакониСъкращаване поради намаляване обема на работа без предизвестие
15.11.2012 в: Данъчни ЗакониНезаконно прекратяване на трудово правоотношение
15.11.2012 в: Данъчни ЗакониМайчинство при договор по заместване
15.11.2012 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор, инициирано от работодателя
19.10.2012 в: Практически ЗаплатиОтпуск след прекъсване на майчинство
19.10.2012 в: Данъчни ЗакониСлед майчинство
19.10.2012 в: Данъчни ЗакониНеизплащане на болнични за гледане на дете
19.10.2012 в: Практически ЗаплатиСрок за подаване на болничен в НОИ при застъпени месеци
19.10.2012 в: Практически ЗаплатиТрудово-правни отношения
19.10.2012 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор със служител-пенсионер
19.10.2012 в: Практически ЗаплатиКомпенсиране на извънреден труд
19.10.2012 в: Данъчни ЗакониПрекратявяне с предизвестие преди изтичането на срока му
19.10.2012 в: Практически ЗаплатиЗаплащане на извънреден труд
12.10.2012 в: Практически ЗаплатиГрафик и заповед за изчисляване на работното време
12.10.2012 в: Практически ЗаплатиОбезщетение след прекратяване на срочен договор
12.10.2012 в: Практически ЗаплатиПренасяне на платен годишен отпуск
12.10.2012 в: Практически ЗаплатиПродължение на трудова книжка
12.10.2012 в: Практически Заплати2 дни допълнителен платен отпуск за дете на 9 години
12.10.2012 в: Практически ЗаплатиНеплатен отпуск
12.10.2012 в: Практически ЗаплатиПраво на платен годшен отпуск
12.10.2012 в: Практически ЗаплатиИзплащане на натрупан отпуск след майчинство
12.10.2012 в: Практически ЗаплатиПенсиониране
12.10.2012 в: Данъчни ЗакониОбещетение по член 325,т.3
12.10.2012 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор без подписано предизвестие
12.10.2012 в: Данъчни ЗакониНеизплащане на заплати
12.10.2012 в: Практически ЗаплатиДавностен срок за ползване на отложен платен годишен отпуск
12.10.2012 в: Данъчни ЗакониОтпускане на пенсия
11.10.2012 в: Данъчни ЗакониДоговор след вземане на лекарска специалност
11.10.2012 в: Практически ЗаплатиИзчисляване на полагаем отпуск при два трудови договора при един работодател
11.10.2012 в: Данъчни ЗакониКодекс за социално осигуряване член 40
29.09.2012 в: Практически ЗаплатиРабота по заместване без преназначаване
29.09.2012 в: Данъчни ЗакониРегистрация на Договор за извършване на посреднически услуги от Финансово Застрахователен Консултант
29.09.2012 в: Данъчни ЗакониРегистрация на Договор за извършване на посреднически услуги от Финансово Застрахователен Консултант
29.09.2012 в: Данъчни ЗакониНапускане на работа без предизвестие
28.09.2012 в: Практически ЗаплатиИзплащане на трудово възнаграждение по чл 270/3
28.09.2012 в: Данъчни ЗакониОбезщетение за безработица след доборовлно напускане
28.09.2012 в: Данъчни ЗакониОтложено пенсиониране при 2-ра категория труд
28.09.2012 в: Данъчни ЗакониОсвобождаване по чл.325 ал.1 от Кодекса на труда
28.09.2012 в: Данъчни ЗакониСанкции при неплащане на трудово възнаграждание
28.09.2012 в: Данъчни ЗакониДоговор по ПМС 66
28.09.2012 в: Данъчни ЗакониПенсиониране
28.09.2012 в: Практически ЗаплатиИзчисляване на среднодневното брутно трудово възнаграждения за платен годишен отпуск
28.09.2012 в: Практически ЗаплатиПопълване на УП 2
28.09.2012 в: Практическо СчетоводствоОсигуряване на управители
28.09.2012 в: Данъчни ЗакониМайчинство и работа по втори трудов договор
28.09.2012 в: Практически ЗаплатиОбезщетение при съкращение на щата
25.09.2012 в: Данъчни ЗакониОтказ на отпуск по чл. 169 от КТ
25.09.2012 в: Данъчни ЗакониОбезщетение за безработица след напускане по собствено желание
25.09.2012 в: Практически ЗаплатиСрок за изплащане на обезщетение след съкращение
25.09.2012 в: Данъчни ЗакониОбезщетение за безработица при действащ граждански договор
25.09.2012 в: Данъчни ЗакониМоже ли да ме преместят в друг обект на фирмата без мое желание
25.09.2012 в: Данъчни ЗакониПраво на обезщетение за безработица
25.09.2012 в: Данъчни ЗакониВърху кой доход се сформира майчинството
25.09.2012 в: Данъчни ЗакониОтношение между работник и работодател
21.09.2012 в: Практически ЗаплатиДа очаквам ли писмен отговор при подаване на Молба за напускане на работа
21.09.2012 в: Данъчни ЗакониОсвобождаване от работа по чл.328
21.09.2012 в: Данъчни ЗакониОтказ за обезщетение при безработица поради неплатени осигуровки
21.09.2012 в: Данъчни ЗакониКалкулиране на обезщетение при бременност и майчинство
21.09.2012 в: Практически ЗаплатиСрокове за изплащане на неполучени заплати след напускане
21.09.2012 в: Данъчни ЗакониИзчисляване на трудов стаж
21.09.2012 в: Данъчни ЗакониКорекция на надвнесени осигуровки
21.09.2012 в: Данъчни ЗакониТранспорт до месторабота
21.09.2012 в: Данъчни ЗакониЗдравни осигуровки за жена в майчинство
21.09.2012 в: Практически ЗаплатиОтпсука след майчинство
21.09.2012 в: Практически ЗаплатиНеизплатен отпуск при напускане
21.09.2012 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на ТД с предизвестие
21.09.2012 в: Данъчни ЗакониОбезщетение за безработица след съкращение от работа в чужбина
21.09.2012 в: Практически ЗаплатиИзтичане на срочен договор и преназначаване в друга фирма
21.09.2012 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор поради забавяне на възнаграждение
19.09.2012 в: Данъчни ЗакониПреминаване от тр. договор на 8 часа на договор на 4 часа
18.09.2012 в: Практически ЗаплатиЗаповед прекратяване трудово правоотношение
18.09.2012 в: Практически ЗаплатиРабота на повече от едно място
18.09.2012 в: Практически ЗаплатиПлатен отпуск между две майчинства
14.09.2012 в: Данъчни ЗакониНарушаване на трудовото законодателство
14.09.2012 в: Данъчни ЗакониОбезщетение при безработица след освобождаване по чл. 71 от Кодекса на труда
13.09.2012 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудовото правоотношение
13.09.2012 в: Данъчни ЗакониВъзникване на задължение за осигуряване в семеен бизнес
13.09.2012 в: Данъчни ЗакониПрекъснати здравни осигуровки по време на майчинство
13.09.2012 в: Практически ЗаплатиТрудово възнаграждение
13.09.2012 в: Данъчни ЗакониОтпуск за раждане на дете за бащата
12.09.2012 в: Практически ЗаплатиТрудово възнаграждение
12.09.2012 в: Данъчни ЗакониКакво да направя при отказ да ми се изплати неползван отпуск по чл 224
12.09.2012 в: Данъчни ЗакониДисциплинарно уволнение по време на майчинство
12.09.2012 в: Данъчни ЗакониПолучаване на обезщетение при работа на намалено работно време
11.09.2012 в: Практически ЗаплатиОбезщетение при съкращаване поради намаляване обема на работа
11.09.2012 в: Данъчни ЗакониДисциплинарно уволнение по време на майчинство
11.09.2012 в: Данъчни ЗакониОтчитане на командировка
11.09.2012 в: Практически ЗаплатиСрок за изплащане на неизползван отпуск от предходни години
10.09.2012 в: Данъчни ЗакониКакви документи издава фирмата при пенсиониране на служител
10.09.2012 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудовото правоотношение
10.09.2012 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване от работа
10.09.2012 в: Данъчни ЗакониПенсиониране
10.09.2012 в: Данъчни ЗакониСвободна професия
10.09.2012 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудовото правоотношение
10.09.2012 в: Практически ЗаплатиПлатен отпуск след майчинство
10.09.2012 в: Практически ЗаплатиНеплатен отпуск по чл. 167а от КТ
05.09.2012 в: Данъчни ЗакониНеплатен отпуск
05.09.2012 в: Данъчни ЗакониОтчитане на командировка
05.09.2012 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване от работа
03.09.2012 в: Данъчни ЗакониИзисквания за длъжност главен счетоводител
31.08.2012 в: Практически ЗаплатиГлоба за работник
31.08.2012 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор от работодател
31.08.2012 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор по време на болнични
29.08.2012 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване от работа
29.08.2012 в: Практически ЗаплатиТрудов договор с отлагателно условие
29.08.2012 в: Практически ЗаплатиПлатен годишен отпуск
29.08.2012 в: Данъчни ЗакониОтпуск по болест на Украинска гражданка с продължително пребиваване в България на трудов договор
27.08.2012 в: Данъчни ЗакониУволнение при първо провинение
27.08.2012 в: Практически ЗаплатиРабота след изтичане на трудовия договор
27.08.2012 в: Практически ЗаплатиКлас прослужено време за 2012 г
27.08.2012 в: Практически ЗаплатиЗадържане на първа заплата като депозит
27.08.2012 в: Данъчни ЗакониДанъци и осигуровки върху еднократен граждански договор за студент
27.08.2012 в: Данъчни ЗакониОбезщетение за безработица при сключен граждански договор
27.08.2012 в: Практически ЗаплатиПостоянен трудов договор
24.08.2012 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на управител на ЕООД, който е гражданин на ЕС
24.08.2012 в: Данъчни ЗакониКомпенсации при работа с туберкулозно болни
24.08.2012 в: Данъчни ЗакониОтносно болничен 45 дни преди раждане
24.08.2012 в: Данъчни ЗакониСъкращение при несъстоятелност на фирмата
24.08.2012 в: Данъчни ЗакониНОИ ми спира майчинство
24.08.2012 в: Данъчни ЗакониДисциплинарно уволнение
24.08.2012 в: Практически ЗаплатиТрудов договор за конкурсна длъжност
24.08.2012 в: Данъчни ЗакониОсигуровки на длъжност технически сътрудник със заплата 400 лева
24.08.2012 в: Данъчни ЗакониМайчинство СОЛ
24.08.2012 в: Данъчни ЗакониПовишаване на инвалидна пенсия на база високи осигуровки
24.08.2012 в: Практически ЗаплатиВтори договор на изпитателен срок
24.08.2012 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор по време на майчинство
24.08.2012 в: Практически ЗаплатиИзчисляване на трудов стаж при полаган извънреден труд
24.08.2012 в: Данъчни ЗакониСамоосигуряване
24.08.2012 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на срочен трудов договор без подпис на служителя
24.08.2012 в: Данъчни ЗакониОбезщетение на работници при фалит
24.08.2012 в: Практически ЗаплатиБолничен след подписване на предизвстие
24.08.2012 в: Данъчни ЗакониСрок за внасяне на осигурителни вноски по граждански договор
24.08.2012 в: Практически ЗаплатиОтпуск след майчинство
24.08.2012 в: Практически ЗаплатиОтпуск след майчинство
24.08.2012 в: Данъчни ЗакониОбещетения за бременост и майчински при самоосигуряващи се
24.08.2012 в: Данъчни ЗакониСамоосигуряващо лице и граждански договор
24.08.2012 в: Практически ЗаплатиМатериална отговорност след подписана заповед за прекратяване на трудови правоотношения
24.08.2012 в: Данъчни ЗакониИзплащане на извънреден труд след напускане на работа
24.08.2012 в: Практически ЗаплатиУП 2 при пенсиониране
24.08.2012 в: Данъчни ЗакониРабота на служител в друг обект на фирмата
24.08.2012 в: Данъчни ЗакониЗаплащане за присъствие на работно място
24.08.2012 в: Данъчни ЗакониЗащита на бременна жена при договор с изпитателен срок
29.07.2012 в: Данъчни ЗакониОсигуровки за управител-чужденец
29.07.2012 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор по чл.326, ал.1 от КТ
29.07.2012 в: Данъчни ЗакониБолничен на самоосигуряващ се собственик на ЕООД
29.07.2012 в: Данъчни ЗакониРазмер на имуществената отговорност и удръжки
29.07.2012 в: Данъчни ЗакониРабота на хонорар от регистриран безработен
29.07.2012 в: Данъчни ЗакониЗдравно осигуряване на студент в чужбина (ЕС)
29.07.2012 в: Данъчни ЗакониНеявяване на работник
29.07.2012 в: Данъчни ЗакониДопълнително заплащане при работа през празнични дни
29.07.2012 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване от работа по чл.328
29.07.2012 в: Практически ЗаплатиКак да напиша молбата си за отпуск
29.07.2012 в: Практически ЗаплатиОтлагане на отпуск от 2011 год.
29.07.2012 в: Практически ЗаплатиОтпуск по време на предизвестие
29.07.2012 в: Практически ЗаплатиИзчисляване на платен отпуск за служител с под 8 месеца трудов стаж
29.07.2012 в: Практически ЗаплатиОтпуск за гледане на дете (внуче) под 2 години
29.07.2012 в: Практически ЗаплатиУволнение без обезщетение след дисциплинарно наказание "забележка"
29.07.2012 в: Практически ЗаплатиПолзване на стар годишен отпуск след намаляване на щата
29.07.2012 в: Практически ЗаплатиУдържане на глоба от работна заплата
29.07.2012 в: Данъчни ЗакониИзчисляване на сума за майчинство
29.07.2012 в: Данъчни ЗакониОбезщетение след напускане
29.07.2012 в: Данъчни ЗакониГодишен отлуск след болнични при операция
29.07.2012 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на ТД след майчинство
29.07.2012 в: Данъчни ЗакониОсигуровки по време на майчинство за жена без трудов стаж
29.07.2012 в: Данъчни ЗакониДължими възнаграждения след прекратяване на трудов договор
29.07.2012 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор по време на болничен
29.07.2012 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор по време на майчинство
29.07.2012 в: Практически ЗаплатиОтпуска веднага след майчинство
17.06.2012 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на физически лица
17.06.2012 в: Практически ЗаплатиОтносно ползването на ПГО и прекратяване на ТД
17.06.2012 в: Данъчни ЗакониПостоянен трудов договор и представител
17.06.2012 в: Практически ЗаплатиКомандировки по проект Коменски
17.06.2012 в: Данъчни ЗакониКолко дълго се чака отговор по закон при спряна пенсия
17.06.2012 в: Данъчни ЗакониОсигуровки и данъци за чужденец на граждански договор
17.06.2012 в: Практически ЗаплатиРабота в друг град
17.06.2012 в: Практически ЗаплатиДобавки за прослужено време
17.06.2012 в: Данъчни ЗакониОсигуровки и данъци при консултантска услуга от пенсионер
17.06.2012 в: Практически ЗаплатиЗачитане на стаж при неплатен отпуск
17.06.2012 в: Данъчни ЗакониЗдравно осигуряване при неплатен отпуск
17.06.2012 в: Практически ЗаплатиНаемане на трудов договор на работници и служители от Р. Македония
17.06.2012 в: Данъчни ЗакониОсигуровки и пенсиониране при работа в две държави
17.06.2012 в: Практически ЗаплатиДисциплинарно уволнение по време на предизвестие
17.06.2012 в: Данъчни ЗакониВъзстановена на работа от съда
17.06.2012 в: Практически ЗаплатиПромяна в трудово правоотношение
17.06.2012 в: Данъчни ЗакониЗащитена ли съм от уволнение като работеща майка с дете до 3 години
17.06.2012 в: Данъчни ЗакониЗдравно осигуряване на пенсионер-едноличен търговец
17.06.2012 в: Данъчни ЗакониТЕЛК решение, изтачащо след придобиване право на пенсия
07.06.2012 в: Данъчни Законипрекратяване на трудовия договор по време на неплатен отпуск
07.06.2012 в: Данъчни ЗакониОт ДУК към СОЛ
07.06.2012 в: Данъчни ЗакониПо-ранно тръгване от работа поради градския транспорт
07.06.2012 в: Данъчни ЗакониРегистрация на договор за управление в ТР
07.06.2012 в: Данъчни ЗакониПринудително пенсиониране
07.06.2012 в: Практически ЗаплатиНамаляване на щата
07.06.2012 в: Практически ЗаплатиСъвместяване на два трудови договора
07.06.2012 в: Данъчни ЗакониЗемеделски производител - пенсионер по болест
07.06.2012 в: Практически ЗаплатиОтказ за ползване на платен годишен отпуск
07.06.2012 в: Практически ЗаплатиНомерация на Дневник за болнични
07.06.2012 в: Практически ЗаплатиГраждански договори към земеделски производител
07.06.2012 в: Практически ЗаплатиДва трудови договора с обща продължителност на работния ден 9 часа
07.06.2012 в: Данъчни ЗакониЗемеделски производители и ГОД 2011
07.06.2012 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на чужденец собственик на ЕООД
07.06.2012 в: Данъчни ЗакониЗаверка на осигурителна книжка
07.06.2012 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудови правоотношения поради внезапна смърт на служителя
07.06.2012 в: Практически ЗаплатиДокументиране на бонус за чуждестранно лице
07.06.2012 в: Данъчни ЗакониПрехвърляне от една фирма към друга и прекрятяване на договор след това
07.06.2012 в: Практически ЗаплатиОбезщетение при съкращение
07.06.2012 в: Практически ЗаплатиПопълване Декларации обр. 6 и 1
07.06.2012 в: Практически ЗаплатиПромяна на безсрочен трудов договор на такъв с изпитателен срок
07.06.2012 в: Данъчни ЗакониТрудово-правна консултация
07.06.2012 в: Данъчни ЗакониЗачитане на трудов стаж при неплатен отпуск
07.06.2012 в: Данъчни ЗакониПрехвърляне на майчинство
07.06.2012 в: Данъчни ЗакониДоговор по чл.68(1)т.3 от КТ
07.06.2012 в: Данъчни ЗакониУдръжка на заплата при напускане по взаимно съгласие
07.06.2012 в: Данъчни ЗакониДанъчна декларация от самоосигуряващо си лице
07.06.2012 в: Данъчни ЗакониПодаване на годишна данъчна декларация на съдружник в ООД
07.06.2012 в: Данъчни ЗакониКорекция на данъчна декларация от минала година
01.06.2012 в: Данъчни ЗакониОбезщетение за временна нетрудоспособност за собственик на ЕТ
01.06.2012 в: Практически ЗаплатиКога временният договор преминава в постоянен
01.06.2012 в: Практически ЗаплатиПромяна в графика за годишен платен отпуск
01.06.2012 в: Данъчни ЗакониРазмер на обезщетението за безработица от НОИ при прекъсване на трудов договор
01.06.2012 в: Данъчни ЗакониПрехвърляне от дъщерна фирма към компанията майка след майчинство
01.06.2012 в: Практически ЗаплатиИзплащане на неизползван отпуск
01.06.2012 в: Данъчни ЗакониОбезщетения при пенсиониране на учители
01.06.2012 в: Практически ЗаплатиДокументация по чл.113, ал.7 от КТ
01.06.2012 в: Практически ЗаплатиПроцент клас за прослужено време
01.06.2012 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор поради навършване на пенсионна възраст
31.05.2012 в: Практически ЗаплатиКлас прослужено време за 2012 г
31.05.2012 в: Практически ЗаплатиПенсиониране на служител, навършил 60 години
31.05.2012 в: Счетоводни СтандартиСрок за подаване на болничен в НОИ
31.05.2012 в: Данъчни ЗакониВръщане на обезщетение по чл.325 от КТ към НОИ
02.05.2012 в: Практически ЗаплатиКомпенсация при трудов договор със СИРВ
25.04.2012 в: Практически ЗаплатиПреназначение по време на отпуск по майчинство
25.04.2012 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване след майчинство
25.04.2012 в: Данъчни ЗакониИзравняване на осигурителен доход 2011
25.04.2012 в: Данъчни ЗакониНамалено работно време поради тежки условия
25.04.2012 в: Данъчни ЗакониПредизвестие за напускане - без присъствие
25.04.2012 в: Данъчни ЗакониДанъчно облекчение при застраховка Живот
25.04.2012 в: Данъчни ЗакониДанъчно облекчение - застраховка Живот
25.04.2012 в: Данъчни ЗакониФалит на фирмата по време на майчинство
25.04.2012 в: Практически ЗаплатиИзплащане на бонус при отпуск
25.04.2012 в: Данъчни ЗакониРазрешение от Инспекцията по труда за съкращение на служител в отпуск по майчинство
25.04.2012 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор
25.04.2012 в: Практическо СчетоводствоОкончателен размер на осигурителния доход
20.04.2012 в: Данъчни ЗакониКога трябва да се получи обезщетението при напускане по собствено желание
20.04.2012 в: Практически ЗаплатиОсигуровки на 4-часов работен ден при 8 часа труд
20.04.2012 в: Практическо СчетоводствоПриложение 1 към Годишна данъчна данъчна декларация
20.04.2012 в: Практически ЗаплатиПринудително пенсиониране
20.04.2012 в: Данъчни ЗакониТрудов договор на друго място
20.04.2012 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на срочен договор по време на болничен
20.04.2012 в: Практически ЗаплатиБолничен по време на предизвестие
28.03.2012 в: Практически ЗаплатиЗаповед за колективна командировка
28.03.2012 в: Практически ЗаплатиИзплащане на отпуск след майчинство
28.03.2012 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор
28.03.2012 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор след майчинство
28.03.2012 в: Практически ЗаплатиОснова за изчисляване на обезщетение за платена отпуска при напускане
28.03.2012 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор поради неизплащане на заплата
28.03.2012 в: Данъчни ЗакониНаказания на служители
28.03.2012 в: Данъчни ЗакониОсигурителен праг за продавач
28.03.2012 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор
28.03.2012 в: Данъчни ЗакониОсигуровки при отпусната инвалидна пенсия
28.03.2012 в: Данъчни ЗакониСлед майчинство искат да ме върнат но на смени
28.03.2012 в: Данъчни ЗакониЛишаване от получаване на майчинство
28.03.2012 в: Практически ЗаплатиИзплащане на обезщетение след напускане
28.03.2012 в: Данъчни ЗакониУслуги с личен труд
28.03.2012 в: Практически ЗаплатиКомпенсация за обучение през почивни дни
28.03.2012 в: Данъчни ЗакониОсигуровки при фирма без дейност
28.02.2012 в: Данъчни ЗакониОсигурителни вноски върху обезщетения
28.02.2012 в: Данъчни ЗакониПроцедури след възстановяване на работа от съда
28.02.2012 в: Практически ЗаплатиКога може да се заеме мястото на назначен пенсионер
28.02.2012 в: Данъчни ЗакониОсвобождаване от общинска администрация
28.02.2012 в: Практическо СчетоводствоОбезпечение на осигуровки
28.02.2012 в: Данъчни ЗакониЗаповед относно въвеждане на непълно работно време
28.02.2012 в: Данъчни ЗакониБолнични 2012 - кой доход ще се вземе предвид
28.02.2012 в: Данъчни ЗакониОсигуровки при консигнационен договор
28.02.2012 в: Данъчни ЗакониПенсиониране на самоосигуряващо се лице
28.02.2012 в: Данъчни ЗакониСубсидия-плащане на осигуровки
28.02.2012 в: Данъчни ЗакониОсигуряване като собственик и у правител едновременно
28.02.2012 в: Данъчни ЗакониОсигуровки на ДУК на председател на фондация с договорено възнаграждение
28.02.2012 в: Данъчни ЗакониОсвобождаване на работници от предприятие обявено в несъстоятелност
28.02.2012 в: Данъчни ЗакониПроблем с трудов клас
28.02.2012 в: Практически ЗаплатиТрудов договор
28.02.2012 в: Практически ЗаплатиЗа парично възнаграждение
28.02.2012 в: Данъчни ЗакониОсигурителен доход на самоосигуряващо се лице
28.02.2012 в: Практически ЗаплатиОбезщетения при съкращаване на пенсионер
28.02.2012 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на прокурист на ЕТ без дейност
28.02.2012 в: Данъчни ЗакониПрава на служителя при прекратяване на трудов договор
28.02.2012 в: Практически ЗаплатиПлатен и неплатен отпуск
28.02.2012 в: Данъчни ЗакониНеполучено възнаграждение при прекратяване на трудов договор
28.02.2012 в: Данъчни ЗакониСанкция за неподадено уведомление за промяна на длъжностно наименование
28.02.2012 в: Данъчни ЗакониОбезщетения по КТ
28.02.2012 в: Данъчни ЗакониОсвобождаване без предизвестие
28.02.2012 в: Практически ЗаплатиОспорване на болничен лист
28.02.2012 в: Практически ЗаплатиПлатен годишен отпуск за служител на срочен договор
28.02.2012 в: Практически ЗаплатиИзплащане на отпуск при напускане
28.02.2012 в: Практически ЗаплатиНамаляване на работно време
28.02.2012 в: Практически ЗаплатиСъкращаване по време на болничен
28.02.2012 в: Практически ЗаплатиИзчисляване на полагаем годишен отпуск за кратък период
28.02.2012 в: Данъчни ЗакониСметка за изплатени суми по чл. 45
28.02.2012 в: Практически ЗаплатиТрудов стаж при по-малко от 4-часов работен ден
28.02.2012 в: Данъчни ЗакониОснование за прекратяване на трудов договор поради придобиване право на пенсия
28.02.2012 в: Данъчни ЗакониНапускане след майчинство
28.02.2012 в: Практически ЗаплатиТрудови договори и осигуровки при нает екипаж на кораб
28.02.2012 в: Данъчни ЗакониПраво на обезщетение при прехвърляне на служители от стара в новорегистрирана фирма на един и същ работодател
13.02.2012 в: Данъчни ЗакониОтпуск при лоши метеорологични условия
13.02.2012 в: Данъчни ЗакониОбезщетение при бременност и майчинство
13.02.2012 в: Практически ЗаплатиПреподписване на трудов договор от 8 на 4 часов работен ден
21.01.2012 в: Практически ЗаплатиОбезщетение за платен годишен отпуск
21.01.2012 в: Данъчни ЗакониОсигуряване през последния месец на съкратен работник
21.01.2012 в: Данъчни ЗакониНазначаване на прокурист при отпускане на инвалидна пенсия
21.01.2012 в: Данъчни ЗакониУволнение малко преди пенсия
21.01.2012 в: Данъчни ЗакониСъкращение на работеща с дете до 3г възраст
21.01.2012 в: Данъчни ЗакониИзлизане в болнични при бременност
21.01.2012 в: Практическо Счетоводство Декл 1 с Вид осигурен 22 и осиг. доход на адвокат
21.01.2012 в: Практическо СчетоводствоД1 и граждански договор
21.01.2012 в: Данъчни ЗакониДължими осигурителни вноски от пенсионер собственик на ЕООД
21.01.2012 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на съдружник в ООД
21.01.2012 в: Практически ЗаплатиКомпенсация за работа през почивни дни
21.01.2012 в: Данъчни ЗакониОбезщетение по чл.222 ал.1
21.01.2012 в: Практически ЗаплатиМоже ли ден за отработване да се отложи за друга дата
21.01.2012 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор по чл.326, ал.1 от КТ
21.01.2012 в: Практически ЗаплатиЗакриване на длъжност
19.12.2011 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на собственик на ЕООД
19.12.2011 в: Практическо СчетоводствоИзплащат ли се командировъчни когато всички разходи са поети
19.12.2011 в: Практически ЗаплатиСумирано отчитане на работно време на шофьори
19.12.2011 в: Данъчни ЗакониНовите условия за пенсиониране
19.12.2011 в: Практически ЗаплатиТрудови правоотношения
19.12.2011 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на адвокат
19.12.2011 в: Практически ЗаплатиПропътувано време при командировка
19.12.2011 в: Практически ЗаплатиДвойни надници за почивни дни
19.12.2011 в: Практически ЗаплатиЗа неплатен отпуск които е повече от 30 дни и Д1
06.12.2011 в: Данъчни ЗакониСтаж на счетоводител
06.12.2011 в: Практически ЗаплатиОбезщетение при неизползван платен годишен отпуск
06.12.2011 в: Данъчни ЗакониИзплатена сума по граждански договор за стар период
06.12.2011 в: Данъчни ЗакониКТ
29.11.2011 в: Данъчни ЗакониНаемане на работници от ЗП
29.11.2011 в: Практически ЗаплатиКак се изплаща платен отпуск след майчинство
29.11.2011 в: Практически ЗаплатиУдостоверения УП 2 и УП 3
27.11.2011 в: Данъчни ЗакониЗастраховки живот на работници
27.11.2011 в: Практически ЗаплатиКак се отразява неплатен отпуск в УП-2 и в трудовата книжка
27.11.2011 в: Данъчни ЗакониОсигуряване при различни основания
27.11.2011 в: Практически ЗаплатиСумирано изчисляване на работното време
27.11.2011 в: Практически ЗаплатиНеобходими документи при напускане на работа
27.11.2011 в: Практически ЗаплатиГраждански договор по време на майчинство
27.11.2011 в: Данъчни ЗакониТрудов или Граждански договор да избера
27.11.2011 в: Практически ЗаплатиНяколко трудови договора при различни работодатели
27.11.2011 в: Практически ЗаплатиПлатен годишен отпуск
27.11.2011 в: Данъчни ЗакониКомандировъчни за Косово
27.11.2011 в: Данъчни ЗакониПредстоящо пенсиониране
27.11.2011 в: Практически ЗаплатиДопълнително споразумение без подпис
17.11.2011 в: Данъчни ЗакониСрок за внасяне на осигуровки по граждански договор
17.11.2011 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на немски съдружници в българско дружество
17.11.2011 в: Данъчни ЗакониЗачитане на трудов стаж след граждански договор и подаване на декларация
17.11.2011 в: Практически ЗаплатиОсигурителни вноски при граждански договори
17.11.2011 в: Практически ЗаплатиПрокурист на трудов договор на 4 часа
17.11.2011 в: Практически ЗаплатиУП2 и УП3
17.11.2011 в: Практически ЗаплатиОтразяване на часовете в обр. 1 при СИРВ
14.11.2011 в: Практически ЗаплатиЗаповед за подаване на Заявление за напускане
10.11.2011 в: Данъчни ЗакониБорса след съкращение
10.11.2011 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на работещи съдружници
10.11.2011 в: Данъчни ЗакониЗдравни осигуровки по време на майчинство
10.11.2011 в: Практически ЗаплатиПлатен годишен отпуск при 4-часов работен ден
07.11.2011 в: Практически ЗаплатиМинимални осигурителни доходи по основни икономически дейности
04.11.2011 в: Данъчни ЗакониЗдравни осигуровки по граждански договор и безработен
03.11.2011 в: Данъчни ЗакониБолнични и майчинство при трудов договор по заместване
03.11.2011 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на майчинство
03.11.2011 в: Данъчни ЗакониПо ваимно съгласие или съкратен?
28.10.2011 в: Данъчни ЗакониТрудово правен въпрос
28.10.2011 в: Данъчни ЗакониОтпуск за бащата при раждане на дете
28.10.2011 в: Практическо СчетоводствоОтпуск след майчинство
28.10.2011 в: Практически ЗаплатиЗадължително ли е издаването на Заповед за отпуск
24.10.2011 в: Практически ЗаплатиНеизползван платен отпуск
20.10.2011 в: Практически ЗаплатиПлатен отпуск след майчинство
19.10.2011 в: Практически ЗаплатиЗдравно осигуряване при неплатен отпуск
18.10.2011 в: Практически ЗаплатиНачисляване на заплати при вливане на фирми
17.10.2011 в: Данъчни ЗакониУправител на ООД - пенсионер назначен на ДУК
17.10.2011 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване след майчинство
13.10.2011 в: Данъчни ЗакониДекларация 1 и декларация 6
13.10.2011 в: Данъчни ЗакониОбезщетение поради пенсиониране
12.10.2011 в: Практически ЗаплатиПри пенсиониране представя ли се УП2 когато има удостоверен трудов стаж
12.10.2011 в: Данъчни ЗакониНапускане с предизвестие
12.10.2011 в: Данъчни ЗакониДневни при командировка в чужбина
12.10.2011 в: Практически ЗаплатиПреместване от един отдел в друг
12.10.2011 в: Данъчни ЗакониОсигуровки на управител на ЕООД - пенсионер
12.10.2011 в: Практически ЗаплатиПолзване на отложен платен годишен отпуск
12.10.2011 в: Практически ЗаплатиПри пенсиониране представя ли се УП2 когато има удостоверен трудов стаж
06.10.2011 в: Практически ЗаплатиТрудов договор - пенсионер
05.10.2011 в: Практически ЗаплатиЗаплата след напускане без предизвестие
05.10.2011 в: Практически ЗаплатиИзвънреден труд за пенсионер на граждански договор
05.10.2011 в: Практически ЗаплатиКомпенсация за извънреден труд
05.10.2011 в: Данъчни ЗакониОсигуровки по граждански договор при възнаграждение под минималната работна заплата
05.10.2011 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на съдружници в ООД
28.09.2011 в: Практически ЗаплатиДопълнителен отпуск за 9-годишно дете
28.09.2011 в: Данъчни ЗакониНевнесени осигуровки
28.09.2011 в: Данъчни ЗакониСОЛ и граждански договор
28.09.2011 в: Практически ЗаплатиПлатен годишен отпуск при 4 часов работен ден
24.09.2011 в: Практически ЗаплатиИздаване на УП-2 и УП-3
24.09.2011 в: Практически ЗаплатиБолничен по време на изпитателен срок
19.09.2011 в: Практически ЗаплатиПолзване на отпуск
19.09.2011 в: Практически ЗаплатиКак се изплаща платен отпуск след майчинство
17.09.2011 в: Данъчни ЗакониСъкращание по време на майчинство
17.09.2011 в: Практически ЗаплатиИздаване на УП-2 и УП-3
17.09.2011 в: Практически ЗаплатиПлатен годишен отпуск след майчинство
17.09.2011 в: Практически ЗаплатиТрудово-правен въпрос
17.09.2011 в: Практически ЗаплатиБолничен по време на изпитателен срок
17.09.2011 в: Практически ЗаплатиПредизвестие за прекратяване на трудов договор след изпитателен срок
17.09.2011 в: Практически ЗаплатиПредизвестие за прекратяване на трудов договор след изпитателен срок
11.09.2011 в: Данъчни ЗакониСанкция за невнесени осигуровки
10.09.2011 в: Практически ЗаплатиНамаляване на трудово възнаграждение без уведомление
09.09.2011 в: Практически ЗаплатиПромяна на графика за платен годишен отпуск
09.09.2011 в: Данъчни ЗакониД 6 за осигуровки по граждански договор
09.09.2011 в: Практически ЗаплатиПредизвестие за прекратяване на трудов договор след изпитателен срок
06.09.2011 в: Практически ЗаплатиНапускане без предизвестие
06.09.2011 в: Практически ЗаплатиОтказ за ползване на отпуск от работодателя
25.08.2011 в: Практическо СчетоводствоДУК
25.08.2011 в: Данъчни ЗакониРабота по време на майчинството
25.08.2011 в: Практически ЗаплатиСумирано изчисляване на работното време
22.08.2011 в: Данъчни ЗакониОтново за обр. УП - 2
22.08.2011 в: Практически ЗаплатиНапускане на работа по време на изпитателен срок
22.08.2011 в: Практически ЗаплатиОбразец за Заповед за извънреден труд
21.08.2011 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор по време на неплатен отпуск след майчинство
16.08.2011 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор
09.08.2011 в: Практически ЗаплатиБолничен по време на предизвестие
09.08.2011 в: Данъчни ЗакониОсигуряване в Гърция и България
09.08.2011 в: Данъчни ЗакониОсигуровки за ДОО и ЗО на представляващ на клон на чуждестранно лице
09.08.2011 в: Данъчни ЗакониБолнични за бременност и раждане и платено майчинство самоосигуряваща се ЕТ
09.08.2011 в: Данъчни ЗакониОсигуряване като ЕТ и като управител на ЕООД
09.08.2011 в: Практически ЗаплатиПредизвестие за напускане по време на болничен и отпуска
09.08.2011 в: Практически ЗаплатиОбещетение за неизползван годишен отпуск
07.08.2011 в: Практически ЗаплатиОбещетение за неизползван годишен отпуск
07.08.2011 в: Практически ЗаплатиВъзможност за пенсиониране
07.08.2011 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на персонал, командирован в чужбина
07.08.2011 в: Данъчни ЗакониСОЛ и граждански договор
07.08.2011 в: Практически ЗаплатиПлатен годишен отпуск за 2 деца
31.07.2011 в: Практически ЗаплатиНеизползван годишен отпуск при пенсиониране
26.07.2011 в: Практически ЗаплатиОтносно Молба за работа
26.07.2011 в: Данъчни ЗакониКСО
26.07.2011 в: Данъчни ЗакониСумирано отчитане на работното време
22.07.2011 в: Данъчни ЗакониЗа личен труд на самоосигуряващо лице
21.07.2011 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на собственик на ЕТ, който също е управител в ЕООД
21.07.2011 в: Практическо СчетоводствоГрешно подадена Декларация 1
21.07.2011 в: Данъчни ЗакониОсигуровки на съдружник
21.07.2011 в: Данъчни ЗакониОсигуровки по ДУК
21.07.2011 в: Практически ЗаплатиПредизвестие за прекратяване на трудов договор
15.07.2011 в: Данъчни ЗакониМинимално осигуряване на управители в ООД
15.07.2011 в: Практически ЗаплатиНеизползван годишен отпуск при пенсиониране
08.07.2011 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на управител в две дружества
08.07.2011 в: Данъчни ЗакониОтказ за предизветие за напускане
08.07.2011 в: Практически ЗаплатиОтпуски 2011
08.07.2011 в: Практически ЗаплатиУволнение по време на болнични
08.07.2011 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на пенсионер - съдружник в ООД
08.07.2011 в: Практически ЗаплатиГрафик на отпуските
24.06.2011 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на адвокати
24.06.2011 в: Практически ЗаплатиПредставитл на фирмата в друг град води ли се в командировка
24.06.2011 в: Данъчни ЗакониТрудострояване и работно място
24.06.2011 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор
24.06.2011 в: Практически ЗаплатиШофьор международни превози - допълнителни възнаграждения без осигуровки
24.06.2011 в: Данъчни ЗакониГодишен отпуск по чл.56 ал.2 от ЗДСл
24.06.2011 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на съдружници в ООД
15.06.2011 в: Практически ЗаплатиПенсиониране по възраст по време на болнични
12.06.2011 в: Практически ЗаплатиПолагаема отпуска
10.06.2011 в: Практически ЗаплатиПрехвърляне на майчинство на пенсионер
10.06.2011 в: Данъчни ЗакониГраждански договор от 2009 г., сумата изплатена през май 2011 г.
10.06.2011 в: Данъчни Закони"Семейна" фирма, свързани лица, трудов договор да има или няма ?
10.06.2011 в: Данъчни ЗакониСОЛ и Д1
05.06.2011 в: Данъчни ЗакониТрудова книжка
05.06.2011 в: Данъчни ЗакониНамаляване на основното възнаграждание без съгласие на служителя
05.06.2011 в: Данъчни ЗакониОтменено допълнително споразумение
05.06.2011 в: Данъчни ЗакониПодаване на Декларация 1 и 6 при неплатени осигуровки
05.06.2011 в: Данъчни ЗакониНеправилно начислена заплата
05.06.2011 в: Практически ЗаплатиИнструкции за безопасност
05.06.2011 в: Данъчни ЗакониВъзстановяване на платен ДДФЛ от физическо лице
05.06.2011 в: Данъчни ЗакониПенсиониране
05.06.2011 в: Практически ЗаплатиРабота при друг работодател по време на неплатен отпуск
05.06.2011 в: Данъчни ЗакониОсигурявяне собственик на дружество
29.05.2011 в: Данъчни ЗакониСъставяне на уп -2 и уп- 3
20.05.2011 в: Данъчни ЗакониДанъчно облагане на доходи от наем
20.05.2011 в: Данъчни ЗакониПодаване на данъчна декларация след прекъснато трудово правоотношение
20.05.2011 в: Практически ЗаплатиНазначаване на работник на трудов договор в ЕООД
20.05.2011 в: Данъчни ЗакониПопълване на справка за оконч.размер на осиг.доход от самоосигуряващи
20.05.2011 в: Практически ЗаплатиОсигуряване в две дружества
20.05.2011 в: Практически ЗаплатиГрафик за работно време
20.05.2011 в: Данъчни ЗакониИзравнителни вноски за РЗП
20.05.2011 в: Данъчни ЗакониПраво на обезщетение за временна неработоспособност
20.05.2011 в: Данъчни ЗакониГодишно изравняване за осигурителни вноски при ЕТ земеделски производител
20.05.2011 в: Данъчни ЗакониКод-заличаване
20.05.2011 в: Данъчни ЗакониЗачитане на трудов стаж по граждански договор
20.05.2011 в: Данъчни ЗакониОбезщетение след 9 месеца на Трудовата борса
20.05.2011 в: Практически ЗаплатиСлужебна бележка
20.05.2011 в: Данъчни ЗакониМинимални осигуровки за ЕТ земеделски производител
20.05.2011 в: Данъчни ЗакониСамоосигуряващ се - бременност и раждане
20.05.2011 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на допълнително споразумение
18.05.2011 в: Практически ЗаплатиМолба за отпуск след График за отпуски
09.05.2011 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на съдружници в ООД
09.05.2011 в: Практически ЗаплатиОтпуск
08.05.2011 в: Практически ЗаплатиПромени в графика за отпуски
08.05.2011 в: Данъчни ЗакониПромени в трудов договор при промяна на работно време
08.05.2011 в: Практически ЗаплатиГрафик за отпуски
08.05.2011 в: Данъчни ЗакониКодекс на труда - правомощия
08.05.2011 в: Практически ЗаплатиОтпуски
14.04.2011 в: Данъчни ЗакониАвансови вноски за 2011 на ЕТ
12.04.2011 в: Практически ЗаплатиДоговор за управление и контрол - данъчно и социално третиране
12.04.2011 в: Практически ЗаплатиГрафик за отпуски - напускащите служители изтриват ли се от графика
12.04.2011 в: Практически ЗаплатиОтпуск преди съкращение
12.04.2011 в: Практически ЗаплатиГрафик за отпуска във фирма с един служител
12.04.2011 в: Практически ЗаплатиПрехвърляне на натрупан отпуск към 2011-та и 2012-та
29.03.2011 в: Практически ЗаплатиГрафик за отпуски - как да планирам при голямо текучество
29.03.2011 в: Практически ЗаплатиГрафика за отпуски подава ли се в Инспекцията по труда?
25.03.2011 в: Данъчни ЗакониОбезщетение за отпуск при пенсиониране
23.03.2011 в: Данъчни ЗакониИзчисляване на трудов стаж при 7-часов работен ден
17.03.2011 в: Практически ЗаплатиСамоосигуряващ се
15.03.2011 в: Данъчни ЗакониОтлагане на част от платения годишен отпуск поради важни производствени причини
15.03.2011 в: Практически ЗаплатиГрафик за отпуски 2011
11.03.2011 в: Данъчни ЗакониМайчинство на пенсионер
09.03.2011 в: Данъчни ЗакониИзчисляване на трудов стаж при сумирано отчитане на работното време
09.03.2011 в: Данъчни ЗакониОбезщетение
09.03.2011 в: Данъчни ЗакониОсигуровки за безработен
01.03.2011 в: Практическо СчетоводствоОтчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2010 г
25.02.2011 в: Практически ЗаплатиИма ли промени по ТРЗ при преобразуване на ООД в ЕООД?
25.02.2011 в: Данъчни ЗакониЗдравно осигуряване на чужденец пенсионер
25.02.2011 в: Данъчни ЗакониПолзване на платен отпуск
25.02.2011 в: Практически ЗаплатиОтправено Предизвестие
25.02.2011 в: Данъчни ЗакониСправка за окончат.р-р на осигур.доход на самоосигуряващо се лице
22.02.2011 в: Данъчни ЗакониОкончателен осигурителен доход в осигурителна книжка за самоосигуряващи се лица
22.02.2011 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на правоотношението поради придобиване право на пенсия
22.02.2011 в: Данъчни ЗакониЗаповед за освобождаване при придобиване на право на пенсия
22.02.2011 в: Данъчни ЗакониОсигурителен стаж за времето в обезщетение по чл 222 ал 1 от КТ
22.02.2011 в: Данъчни ЗакониУсловия при прекратяване на правоотношенията при придобиване право на пенсия
18.02.2011 в: Данъчни ЗакониОбезщетение за безработица след майчинство
04.01.2011 в: Данъчни ЗакониЗагубва ли се неизползвания платен отпуск при прекратяване на трудов договор?
04.01.2011 в: Данъчни ЗакониПолзване на платен годишен отпуск по време на предизвестие?
04.01.2011 в: Данъчни ЗакониЗагуба на Трудова Книжка?Избрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->