Пийт  Зилк Пийт Зилк - Потребител


28.01.2020 в: Данъчни Законидекларация едно и изравняване ддфл
09.10.2019 в: Данъчни Законилипсващо чмр транспорт
16.08.2019 в: Счетоводни Стандартиприходи от наем и паричен поток
25.02.2019 в: Данъчни Законизакон за окграничаване плащания в брой
12.12.2018 в: Практически Заплатишофьори работно време
01.06.2018 в: Данъчни ЗакониОснова за годишен данък ЗДДФЛ
01.06.2018 в: Практически ЗаплатиНелатен отпуск по два трудови договора
29.12.2017 в: Данъчни Законипротокол 117 анулиране
28.12.2017 в: Практическо Счетоводствоскрито разпределение на печалба
12.12.2017 в: Практическо Счетоводствоизграждане дма
17.10.2017 в: Данъчни Законидивидент и запор
01.09.2017 в: Практически ЗаплатиЗаплати по банков път
26.06.2017 в: Данъчни ЗакониДДС дневници клиент от ЕС
10.03.2017 в: Данъчни ЗакониЧМР митница
19.01.2017 в: Данъчни ЗакониКомандировка в чужбина
19.01.2017 в: Данъчни ЗакониНовият 132а от ЗДДС
22.11.2016 в: Данъчни ЗакониДДС на починал ЕТ
18.10.2016 в: Практическо СчетоводствоФирма без приходи
30.08.2016 в: Данъчни ЗакониНеплатен отпуск по чл.171 от КТ
03.08.2016 в: Данъчни ЗакониДДС при продажба на МПС от физическо лице, регистрирано по ДДС
29.07.2016 в: Данъчни ЗакониПокриване на загуба с печалба
15.07.2016 в: Практически ЗаплатиДекларация едно при ТЕЛК
27.06.2016 в: Данъчни ЗакониДДС за съпровождащ автомобил
18.05.2016 в: Практическо СчетоводствоНачисляване на местни данъци
19.04.2016 в: Данъчни ЗакониДанъчен кредит за лек автомобил категория N1
17.04.2016 в: Практически ЗаплатиПопълване на осигурителна таблица 1 и 2
26.03.2016 в: Данъчни ЗакониПлащане на отписано вземане
16.03.2016 в: Данъчни ЗакониИзискуемост на задължение
28.12.2015 в: Данъчни ЗакониДДС при транспортна услуга
11.11.2015 в: Данъчни ЗакониДДС при продажба на земя
13.10.2015 в: Данъчни ЗакониИздаване на фактура при неустойка за просрочен наем
25.09.2015 в: Практическо СчетоводствоВключване на производствени разходи в себестойността на продукцията
31.08.2015 в: Данъчни ЗакониДДС дневници при международен транспорт
04.08.2015 в: Данъчни ЗакониДДС дерегистрация и повторна регистрация
03.07.2015 в: Практическо СчетоводствоСтока закупена от физическо лцие
23.06.2015 в: Практическо СчетоводствоКомандировъчни на шофьор в чужбина
23.06.2015 в: Данъчни ЗакониНаем от физическо лице
20.05.2015 в: Практически ЗаплатиДекларация 1 служебен код 0000
07.01.2015 в: Данъчни ЗакониДерегистрация по ЗДДС
17.12.2014 в: Практическо СчетоводствоЗапочване и прекъсване на дейност
13.10.2014 в: Данъчни ЗакониМеждународен транспорт
14.08.2014 в: Данъчни ЗакониКасова бележка, издадена в следващия месец
14.05.2014 в: Данъчни ЗакониБрак изтекъл срок на годност
08.04.2014 в: Счетоводни СтандартиГФО едноличен търговец наследство
07.01.2014 в: Практическо СчетоводствоПрокурист
18.12.2013 в: Практическо СчетоводствоПрефактуриране
28.10.2013 в: Практическо СчетоводствоСалдо заем
10.10.2013 в: Практическо СчетоводствоЕООД изкупува ЕТ член 15 ТЗ
25.09.2013 в: Данъчни ЗакониСмърт на собственик на ЕТ
09.09.2013 в: Практическо СчетоводствоВедомости при сделка по чл.15 от Търговския Закон
05.06.2013 в: Данъчни ЗакониДеклариране на доход по чл.33 ал.3 от ЗДДФЛ
22.05.2013 в: Данъчни ЗакониГраждански договор с чужденец извън ЕС
11.04.2013 в: Данъчни ЗакониПротокол по чл.117 от ЗДДС
09.04.2013 в: Данъчни ЗакониАнулиране на фактура
11.03.2013 в: Практическо СчетоводствоСчетоводни операции при продажба на ДМА със загуба
11.03.2013 в: Практически ЗаплатиДен на настъпване на временна неработоспособност

02.06.2015 в: Практически ЗаплатиДекларация 1 служебен код 0000
12.12.2013 в: Практическо СчетоводствоВедомости при сделка по чл.15 от Търговския Закон
31.10.2013 в: Практическо СчетоводствоЕООД изкупува ЕТ член 15 ТЗ
07.10.2013 в: Данъчни ЗакониСмърт на собственик на ЕТ
12.03.2013 в: Практическо СчетоводствоСчетоводни операции при продажба на ДМА със загубаИзбрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->