Йорданка Терзийска Йорданка Терзийска - счетоводител

Професия : счетоводител

23.10.2019 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на фактура
10.01.2019 в: Практически ЗаплатиТрудов договор за пенсионер на два часа
02.01.2019 в: Практическо СчетоводствоНачисляване на клас по втори трудов договор
10.12.2018 в: Практическо СчетоводствоНачисляване на ДДС
10.09.2018 в: Практическо СчетоводствоУволнение на работещ пенсионер.
23.02.2018 в: Данъчни ЗакониНеподаден ГФО
23.10.2017 в: Практическо Счетоводстворазход на гориво с личен автомобил на работник
06.10.2017 в: Практическо СчетоводствоОсвобождаване от работа
12.07.2017 в: Практическо СчетоводствоТрудов договор на четири часа
21.06.2017 в: Практическо Счетоводстводва пъти осчетоводена фактура
12.05.2017 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на ТД и борса
10.04.2017 в: Практическо СчетоводствоДоговор за управление на собственик
04.04.2017 в: Практическо СчетоводствоДДС за леки автомобири
11.01.2017 в: Практическо СчетоводствоНужен ли е касов апарат когато няма касови плащания
05.01.2017 в: Данъчни ЗакониДДС върху разходите за лични нужди
01.12.2016 в: Практически ЗаплатиНеизползван годишен отпуск
09.09.2016 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на стари фактури
12.05.2016 в: Практическо СчетоводствоФактури от минали години
09.03.2016 в: Практическо СчетоводствоВнос на стоки от ЕС
07.03.2016 в: Практическо СчетоводствоОтпускане на безлихвен заем
02.12.2015 в: Данъчни ЗакониОсчетоводяване на дарение
15.10.2015 в: Счетоводни СтандартиБалансова стойност на активи за одит
15.09.2015 в: Практическо СчетоводствоДДС за гориво на автомобил
10.09.2015 в: Практическо СчетоводствоОтчитане гориво на личен автомобил
03.12.2013 в: Практическо СчетоводствоПрисъдено вземане
27.11.2013 в: Практическо СчетоводствоЗаем
26.11.2013 в: Практическо СчетоводствоПредоставен заем
19.11.2013 в: Данъчни ЗакониДивидент
18.11.2013 в: Данъчни ЗакониДивидент
23.10.2013 в: Практическо СчетоводствоОтписване на задължения към доставчици
09.10.2013 в: Данъчни ЗакониКомандировка на строителни работници
01.08.2013 в: Данъчни ЗакониНаем на МПС
15.07.2013 в: Практическо СчетоводствоРазходи за гориво при командироване на лице по граждански договор
10.07.2013 в: Практически ЗаплатиОсигуровки по граждански договор
08.07.2013 в: Практическо СчетоводствоДокументиране на разход за наем на лек автомобил
18.06.2013 в: Практическо СчетоводствоАнулиране на фактура за продажба на услуга
11.06.2013 в: Данъчни ЗакониДанъчен кредит при наем на лек автомобил
20.05.2013 в: Практически ЗаплатиПопълване на УП 2
29.04.2013 в: Практическо СчетоводствоОтчитане на вноска за първоначално захранване на новорегистрирана фирма
24.04.2013 в: Практическо СчетоводствоКорекция на сгрешена фактура
11.12.2012 в: Практическо СчетоводствоОтписване на задължение
28.07.2011 в: Данъчни ЗакониДанък върху дивидент
16.06.2011 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор
27.04.2011 в: Данъчни ЗакониПромени в трудов договор при промяна на работно време
21.04.2011 в: Данъчни ЗакониЗачитане на трудов стаж по граждански договор
20.04.2011 в: Данъчни ЗакониДДС за физически лица
20.04.2011 в: Данъчни ЗакониКорегираща ГДД за грешно подадена декларация за отминала година

17.09.2018 в: Практическо СчетоводствоРазходи за гориво
27.02.2018 в: Данъчни ЗакониНеподаден ГФО
06.04.2017 в: Практическо СчетоводствоДДС за леки автомобири
06.04.2017 в: Практическо СчетоводствоДДС за леки автомобири
20.01.2017 в: Данъчни ЗакониДДС върху разходите за лични нужди
12.09.2016 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на стари фактури
10.09.2016 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на стари фактури
09.09.2016 в: Практическо СчетоводствоФактури от минали години
09.09.2016 в: Практическо СчетоводствоФактури от минали години
10.03.2016 в: Практическо СчетоводствоВнос на стоки от ЕС
09.03.2016 в: Данъчни ЗакониДДС при внос на стока от държава членка на ЕС
09.03.2016 в: Данъчни ЗакониДДС при внос на стока от държава членка на ЕС
27.01.2016 в: Практическо СчетоводствоПодотчетно лице
16.12.2015 в: Практическо СчетоводствоДДС за гориво на автомобил
02.12.2015 в: Данъчни ЗакониОсчетоводяване на дарение
17.09.2015 в: Практическо СчетоводствоДДС за гориво на автомобил
16.09.2015 в: Практическо СчетоводствоОтчитане гориво на личен автомобил
14.09.2015 в: Практическо СчетоводствоОтчитане гориво на личен автомобил
27.11.2013 в: Практическо СчетоводствоПредоставен заем
16.07.2013 в: Данъчни ЗакониДанъчен кредит при наем на лек автомобил
16.07.2013 в: Практически ЗаплатиОсигуровки по граждански договор
29.04.2013 в: Практическо СчетоводствоКорекция на сгрешена фактура
27.04.2011 в: Данъчни ЗакониЗачитане на трудов стаж по граждански договор
20.04.2011 в: Данъчни ЗакониКорегираща ГДД за грешно подадена декларация за отминала годинаИзбрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->