Тодорка  Йорданова Тодорка Йорданова - счетоводител

Професия : счетоводител
Кратко CV : специалист местни данъци стаж 7 год застраховане стаж 12г и счетоводство 8г

21.09.2011 в: Практическо СчетоводствоНачисляване на такса за битови отпадъци
21.07.2011 в: Данъчни ЗакониКорекция по чл.126 ал.3 т.2 ЗДДС
20.04.2011 в: Данъчни ЗакониЛичен труд на самоосигуряващ се ЕТ

01.08.2011 в: Данъчни ЗакониКорекция по чл.126 ал.3 т.2 ЗДДСИзбрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->