- ст.счетоводител

Професия : икономист счетоводител

12.12.2016 в: Практически ЗаплатиУсловия за ползване на платен отпуск при сключване на брак
02.08.2016 в: Данъчни ЗакониПротокол по ЗДДС за възстановена сума от наши служители
02.03.2014 в: Практическо СчетоводствоЗадължително ли е публикуване на отчет за приходи и разходи и баланс в Търговския регистър за дружества без дейност
25.02.2014 в: Практическо СчетоводствоОповестяване на счетоводна политика
21.02.2014 в: Данъчни ЗакониГДД И отчети на ЕООД без дейност
04.10.2013 в: Практическо СчетоводствоПротокол за бракуване на част от елементите на ДМА
05.08.2013 в: Практическо СчетоводствоВ коя клетка се включва неиздадена фактура в дневник Продажби
31.07.2013 в: Практическо СчетоводствоСчетоводно и документално отразяване на получени различия при инвентаризация в бюджетна организация
17.06.2013 в: Практическо Счетоводствоанулиране на инвентаризационен описИзбрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->