Дона Балканска Дона Балканска Център за професионално обучение " Интелект " - град Пловдив - Счетоводител


20.03.2014 в: Практическо СчетоводствоСчетоводна грешка
20.03.2014 в: Практическо СчетоводствоГФО на фондация
09.01.2014 в: Данъчни ЗакониДанъци и осигуровки
09.01.2014 в: Данъчни ЗакониОсигуровки
23.10.2013 в: Данъчни ЗакониНадзорна политика на КФН
11.10.2013 в: Практическо СчетоводствоПогрешно осчетоводени разходи
23.09.2013 в: Практическо СчетоводствоОтчитане на гориво без наличие на превозно средство
04.09.2013 в: Практическо СчетоводствоЗапитване относно назначение
02.08.2013 в: Данъчни ЗакониПопълване на Декларация по чл.55 ал,1 от ЗДДФЛ
23.07.2013 в: Данъчни ЗакониФинансова политика
21.07.2013 в: Практическо СчетоводствоФинансов отчет за ЕООД, нерегистрирано по ДДС

20.03.2014 в: Практическо СчетоводствоГФО на фондация
28.10.2013 в: Данъчни ЗакониНадзорна политика на КФН
16.10.2013 в: Практическо СчетоводствоПогрешно осчетоводени разходи
16.10.2013 в: Практическо СчетоводствоПогрешно осчетоводени разходи
23.09.2013 в: Практическо СчетоводствоОтчитане на гориво без наличие на превозно средство
22.08.2013 в: Практически ЗаплатиТрудови правоотношения със студенти-стажанти
21.08.2013 в: Практическо СчетоводствоНереализирана продукция
29.07.2013 в: Практическо СчетоводствоФинансов отчет за ЕООД, нерегистрирано по ДДС
29.07.2013 в: Данъчни ЗакониФинансова политикаИзбрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->