Ваньо Петров Ваньо Петров - счетоводител

Професия : счетоводител
Кратко CV : Счетоводител в бранша от 25 години. Завършил СА "Д.А.Ценов" - гр. Свищов, магистър по финанси - банково дело и фондови борси.

19.09.2013 в: Практически ЗаплатиСъкращение след болничен
18.09.2013 в: Практически ЗаплатиСъкращение след болничен
18.09.2013 в: Практически ЗаплатиПлатен отпуск с удръжки от заплатата
18.09.2013 в: Данъчни ЗакониРегламентиран отпуск по КТ за задочно обучение
18.09.2013 в: Практическо СчетоводствоКомисия при инвентаризация
17.09.2013 в: Практически ЗаплатиПлашат ме с уволнение
17.09.2013 в: Практически ЗаплатиНекоректно освобождаване
17.09.2013 в: Практически ЗаплатиМолба за напускане без отговор
17.09.2013 в: Практически ЗаплатиМолба за напускане без отговор
17.09.2013 в: Практически ЗаплатиСъкращение след болничен
17.09.2013 в: Практическо СчетоводствоКомисия при инвентаризация
17.09.2013 в: Практически ЗаплатиЧастен бизнес по време на отпуск
17.09.2013 в: Практически ЗаплатиСъкращение след болничен
17.09.2013 в: Практически ЗаплатиБолничен по време на предизвестие за прекратяване на трудов договор
12.09.2013 в: Практическо СчетоводствоРазходи за земеделиеИзбрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->