Diyana Chankova Diyana Chankova - Потребител


26.10.2015 в: Данъчни ЗакониЗащита на личните данни
17.09.2015 в: Практически ЗаплатиПолагане на нощен труд в почивен ден при СИРВ
01.09.2015 в: Практически ЗаплатиЛимит за отлагане на ползването на платен отпуск поради производствени причини
27.08.2015 в: Практически ЗаплатиРаботно време с променливи граници
03.07.2015 в: Практически ЗаплатиТД с условие за обучение по време на работа
27.05.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетение за прекратяване на ТД
15.05.2015 в: Практически ЗаплатиДлъжностна характеристика
13.05.2015 в: Практически ЗаплатиКомандировки в страната
29.04.2015 в: Практически ЗаплатиСрок на договор и изпитателен срок
10.03.2015 в: Практически ЗаплатиНазначаване на лице под 18 години на ТД и работно време
17.02.2015 в: Практически ЗаплатиДоговор за квалификация и преквалификация
09.02.2015 в: Практически ЗаплатиИзвънреден труд при сумирано отчитане на работното време
08.01.2015 в: Практически ЗаплатиРабота на хонорар
08.12.2014 в: Практически ЗаплатиПрехвърляне на отпуск за отглеждане на дете
27.11.2014 в: Практически ЗаплатиДекларация за промяна на обстоятелствата
10.09.2014 в: Практически ЗаплатиБременност при срочен трудов договор
28.07.2014 в: Практически ЗаплатиИзплащане на дневни и квартирни пари съгласно чл. 29, ал. 3 от НСКСЧ
14.07.2014 в: Практически ЗаплатиПътни, дневни и квартирни при командировка над 30 дни в ЕС
07.07.2014 в: Практически ЗаплатиКомандироване в чужбина
19.06.2014 в: Практически ЗаплатиРаботно време при командировка в чужбина
04.06.2014 в: Практически ЗаплатиКомандироване в чужбина за работа и специализация
08.05.2014 в: Практически ЗаплатиНещатни синдикални дейци
07.05.2014 в: Практически ЗаплатиДопълнително споразумение
14.04.2014 в: Практически ЗаплатиКомандироване в страна от ЕС и удостоверение А1
27.03.2014 в: Практически ЗаплатиСрочен трудов договор
11.03.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на работник с ТЕЛК- без право на работа
10.02.2014 в: Практически ЗаплатиПредсрочно прекратяване на трудов договор
30.01.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор по чл. 325, ал. 1, т. 9
07.01.2014 в: Практически ЗаплатиТрудоустрояване
04.12.2013 в: Практически ЗаплатиЗакрила при уволнение
12.11.2013 в: Практически ЗаплатиДопълнителен трудов договор по чл.114 КТ
05.11.2013 в: Практически ЗаплатиПраво за ползване на ПГО
05.11.2013 в: Практически ЗаплатиОтлагане на ПГО по чл. 173, ал. 1 от КТ
18.10.2013 в: Практически ЗаплатиУведомяване за удължаване на работно време за определен ден

14.09.2015 в: Практически ЗаплатиЛимит за отлагане на ползването на платен отпуск поради производствени причини
13.05.2015 в: Практически ЗаплатиКомандировки в страната
10.02.2015 в: Практически ЗаплатиИзвънреден труд при сумирано отчитане на работното време
10.02.2015 в: Практически ЗаплатиИзвънреден труд при сумирано отчитане на работното време
09.02.2015 в: Практически ЗаплатиРабота на хонорар
07.07.2014 в: Практически ЗаплатиКомандироване в чужбина
20.06.2014 в: Практически ЗаплатиРаботно време при командировка в чужбина
07.05.2014 в: Практически ЗаплатиДопълнително споразумение
27.03.2014 в: Практически ЗаплатиСрочен трудов договор
08.11.2013 в: Практически ЗаплатиОтлагане на ПГО по чл. 173, ал. 1 от КТИзбрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->