Красимир Халачев Красимир Халачев - вещо лице в съда

Професия : специалист по трудово право
Кратко CV : Жител на гр.Габрово. Специалист по трудово право, работещ активно от 1987 г.Нормиране, заплащане, охрана на труда, Завършил Търговски гимнация - гр.Свищов. Завършил Стопанска Академия - гр.Свищов. Специализиране в СУ "Св.Кл.Охридски".Дипломиране в областта на трудовото право. Работа в Инспекцията по труда. Кариера до ниво заместник-директор. Гранични области- административно и осигурително право. С уважение: Кр.Халачев

22.10.2020 в: Практически ЗаплатиТрудов договор по чл.110 от КТ и ТЕЛК
20.10.2020 в: Данъчни ЗакониБолничен и предизвестие за напускане
20.10.2020 в: Практически ЗаплатиОбезщетение по чл.224 от КТ
15.10.2020 в: Практически ЗаплатиИзплащане на бонус от Теленор след прекратяване на договора
15.10.2020 в: Практически Заплатипреминаване от безсрочен на фиксиран договор
15.10.2020 в: Данъчни ЗакониПроцент прослужено време
01.10.2020 в: Данъчни Закони Обезщетение при пенсиониране
09.09.2020 в: Практически ЗаплатиУдължаване срока на срочен договор с доп. споразумение
09.09.2020 в: Практически ЗаплатиУдължаване срока на срочен договор с доп. споразумение
03.09.2020 в: Практически ЗаплатиПенсиониране на учител
25.08.2020 в: Данъчни Закониосвобождаване от дружество в несъстоятелност!!!
25.08.2020 в: Данъчни ЗакониОбещетения
25.08.2020 в: Практически ЗаплатиНамаляване на работна заплата
24.08.2020 в: Данъчни ЗакониОбезщетение по чл. 219 ал. 6
15.08.2020 в: Данъчни ЗакониОбезщетение за безработица
05.08.2020 в: Практически ЗаплатиЧл.326 от КТ
05.08.2020 в: Данъчни ЗакониПроблеми с работодателя и получаване на обезщетение
07.07.2020 в: Данъчни ЗакониТрудов договор на 4 часа
07.07.2020 в: Практически ЗаплатиИзплащане на неизползван отпуск при напускане
23.06.2020 в: Практически ЗаплатиПрекратяване ТД с предизвестие, но без посочено обезщетение
23.06.2020 в: Практически ЗаплатиБаза за изчисляване на отпуск по чл.166 (2)
18.06.2020 в: Практически ЗаплатиБаза за изчисляване на отпуск по чл.166 (2)
18.06.2020 в: Данъчни Законичл 224
18.06.2020 в: Практически Заплатипрекратяване на срочен трудов договор по заместване, срок на предизвестие
18.06.2020 в: Данъчни ЗакониРевизия на физичиско лице не упражняващо никаква дейност, пенсионер
14.06.2020 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на ТД по заместване.
13.06.2020 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на ТД по заместване.
11.06.2020 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на ТД по заместване.
11.06.2020 в: Данъчни ЗакониМайчинство
11.06.2020 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на ТД по заместване.
11.06.2020 в: Практически ЗаплатиИзчисляване на удължен изпитателен срок
11.06.2020 в: Практически ЗаплатиГлоба върху заплатата
11.06.2020 в: Практически ЗаплатиОбезщетение по чл.222 Ал.1
11.06.2020 в: Данъчни ЗакониДанъчно облекчение на служител с ТЕЛК
03.06.2020 в: Практически ЗаплатиПракратяване на трудови отношения
28.05.2020 в: Практически ЗаплатиПрекратяване по чл.328 ал.2 от КТ
27.05.2020 в: Практическо СчетоводствоПокриване на пътни раходи от работодател
27.05.2020 в: Данъчни ЗакониПрава на служител при извънредно положение с коронавирус
26.05.2020 в: Практически ЗаплатиНамалено работно време
26.05.2020 в: Данъчни ЗакониПенсиониране
15.04.2020 в: Данъчни ЗакониПенсиониране
11.04.2020 в: Данъчни ЗакониПроблем със стария работодател поради напускане съгласно чл 220 ал.1 от КТ
10.04.2020 в: Данъчни ЗакониПроблеми с работодателя относно освобождаване от работа и обезщетение
09.04.2020 в: Данъчни ЗакониПроблем със стария работодател поради напускане съгласно чл 220 ал.1 от КТ
09.04.2020 в: Практически ЗаплатиТрудова книжка
09.04.2020 в: Данъчни ЗакониПроблеми с работодателя относно освобождаване от работа и обезщетение
07.04.2020 в: Практически ЗаплатиСрочен договор
01.04.2020 в: Практически ЗаплатиПраво на отпуск
01.04.2020 в: Практически ЗаплатиОтносно обезщетение на работник при пенсиониране
01.04.2020 в: Практически ЗаплатиОбезщетение при съкращение по чл. 328, т. 3
27.03.2020 в: Данъчни ЗакониПрава на служител при извънредно положение с коронавирус
27.03.2020 в: Данъчни ЗакониПрава на служител при извънредно положение с коронавирус
26.03.2020 в: Данъчни ЗакониПрава на работник в извънредно положение с коронавирус
25.03.2020 в: Данъчни ЗакониПрава на работник в извънредно положение с коронавирус
24.03.2020 в: Практически ЗаплатиКоронавирус
24.03.2020 в: Практически Заплатипродължение на майченство
24.03.2020 в: Практически ЗаплатиТрудов договор и неплатен отпуск
22.02.2020 в: Практически ЗаплатиСрочен договор
18.02.2020 в: Практически ЗаплатиДопълнителен отпуск от 6 дни при трудоустроено лице 50%
17.02.2020 в: Данъчни ЗакониИмам ли право на отпуск по чл.167а от КТ за отглеждане на дете до 8 годишна възраст
17.02.2020 в: Данъчни ЗакониОбезщетение при пенсиониране
17.02.2020 в: Практически ЗаплатиДопълнително трудово възнаграждение На
16.02.2020 в: Практически ЗаплатиОбезщетение по чл.224
16.02.2020 в: Практически ЗаплатиСрочен договор
27.01.2020 в: Данъчни ЗакониИзплащане на обезщетения при напускане
26.01.2020 в: Практически ЗаплатиТРУДОВО ПРАВО
20.01.2020 в: Практически ЗаплатиТрудов договор по чл.110 от КТ и ТЕЛК
19.01.2020 в: Данъчни ЗакониИзплащане на обезщетения при напускане
19.01.2020 в: Данъчни ЗакониИзплащане на обезщетения при напускане
14.01.2020 в: Практически Заплатисключване на втори трудов договор
14.01.2020 в: Практически ЗаплатиДТВ учители
09.01.2020 в: Практически ЗаплатиОбезщетение при пенсиониране
09.01.2020 в: Практическо СчетоводствоПредизвестие на държавен служител
09.01.2020 в: Практически ЗаплатиДТВ учители
09.01.2020 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на осигуряване повреме на бременност
09.01.2020 в: Практически Заплатиосновен и допълнителен тд
09.01.2020 в: Данъчни ЗакониИзпитателен срок
01.01.2020 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на осигуряване повреме на бременност
01.01.2020 в: Практически ЗаплатиДТВ учители
03.12.2019 в: Практически Заплатиплатен отпуск при напускане
01.12.2019 в: Данъчни ЗакониОтпуск по майчинство
27.11.2019 в: Практически ЗаплатиОтносно Трудово правоотношение между служител с работодател
26.11.2019 в: Практически ЗаплатиСрочен трудов договор
26.11.2019 в: Практически ЗаплатиСрочен трудов договор
25.11.2019 в: Практически ЗаплатиСъкращаване и болничен
25.11.2019 в: Данъчни ЗакониПенсиониране
25.11.2019 в: Практически Заплатимайчинство без трудов договор към 45 дневният болничен.
25.11.2019 в: Практически ЗаплатиСумарно изчисляване на труда
24.11.2019 в: Данъчни ЗакониМоля за съвет
24.11.2019 в: Практически ЗаплатиСумарно изчисляване на труда
24.11.2019 в: Данъчни ЗакониОтпуск по майчинство
24.11.2019 в: Данъчни ЗакониСрочен трудов договор
24.11.2019 в: Практически ЗаплатиСрочен трудов договор
17.06.2019 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор след 2 години майчинство
17.06.2019 в: Практическо СчетоводствоОбещетение за безработица, при уволнение в изпитателен срок
17.06.2019 в: Данъчни Законидекларация по чл.50
17.06.2019 в: Практически ЗаплатиПрекъсване на трудов стаж
17.06.2019 в: Данъчни ЗакониПлатен отпуск
16.06.2019 в: Практически ЗаплатиПлатен отпуск при напускане
16.06.2019 в: Данъчни ЗакониПенсиониране
16.06.2019 в: Практически ЗаплатиПрекратяване трудовия договор на майка след изтичане на отпуска за отглеждане на дете до 2 год., без да се връща на работа и изплащане на обезщетение по чл.224 от КТ
16.06.2019 в: Данъчни ЗакониОбещетение при пенсиониране
16.06.2019 в: Практически ЗаплатиСлед изтичане на изпитателен срок
15.06.2019 в: Практически ЗаплатиРАБОТА НА НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК
15.06.2019 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор
14.06.2019 в: Практически ЗаплатиПраво на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ при ненавършена възраст за пенсионира, въз основа на чл. 68а от КТ
14.06.2019 в: Практически Заплатипенсиониране на учител
14.06.2019 в: Практически ЗаплатиЗаповед за прекратяване на трудово правоотношение - чл.328, ал.1, т.11 КТ
14.06.2019 в: Практически ЗаплатиСъкращение на щата без съгласие на синдикалната организация
13.06.2019 в: Практически ЗаплатиОбезщетение при пенсиониране
13.06.2019 в: Практически Заплатипенсиониране на учител
13.06.2019 в: Данъчни ЗакониНеплатени социални осигуровки
30.11.2018 в: Практически ЗаплатиНамален процент на инвалидност
30.11.2018 в: Данъчни ЗакониМайчинство
30.11.2018 в: Практически ЗаплатиВъзнаграждение по договор по чл. 114
28.02.2018 в: Практически ЗаплатиДОД и ЕР на ТЕЛК
28.02.2018 в: Практически ЗаплатиДОД и ЕР на ТЕЛК
28.02.2018 в: Практически Заплатилишаване от допълнително материално стимулиране
28.02.2018 в: Практически ЗаплатиСъкращаване на основание по чл. 328, ал.1, т.2
27.02.2018 в: Практически ЗаплатиЗапор на цялата заплата
27.02.2018 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване по време на болничен
19.12.2017 в: Практически Заплатич327 ал1 т6
19.12.2017 в: Данъчни ЗакониПлатен отпуск след болнични
19.12.2017 в: Данъчни ЗакониТрудов договор с изпитателен срок
19.12.2017 в: Практически ЗаплатиОбедна почивка
19.12.2017 в: Практически ЗаплатиТрудово право преназмначение
19.12.2017 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на ТД поради затваряне на обект?
19.12.2017 в: Данъчни Законитд
19.12.2017 в: Данъчни Законитд
30.10.2017 в: Данъчни ЗакониОбжалване по чл. 117 ал. 1 т.2 буква ж
30.10.2017 в: Практически Заплатисрок на ТД по чл.68 ал. 1 т.2 от КТ
28.10.2017 в: Данъчни ЗакониПредсрочно прекратяване на граждански договор
28.10.2017 в: Практически ЗаплатиПлатен годишен отпуск
28.10.2017 в: Практически ЗаплатиСрокове за изплащане на неполучени заплати след уволнение
28.10.2017 в: Данъчни ЗакониПромени в работни графици
28.10.2017 в: Практическо СчетоводствоНапускане по чл. 326 във връзака с чл. 220 и инвентаризация
28.10.2017 в: Данъчни ЗакониПредсрочно прекратяване на граждански договор
28.10.2017 в: Данъчни ЗакониВъпрос при прекратяване на временентрудов д-р до завръщане на титуляр
28.10.2017 в: Практически ЗаплатиПлатен годишен отпуск
15.08.2017 в: Практически ЗаплатиКлас прослужено време
15.08.2017 в: Практически ЗаплатиКлас прослужено време
10.08.2017 в: Практическо СчетоводствоПрекратяване на срочен трудов договор
03.06.2017 в: Данъчни ЗакониМайчинство
31.05.2017 в: Практически ЗаплатиСправки за извънреден труд
25.05.2017 в: Данъчни ЗакониОбезщетение при болничен по втори трудов договор
25.05.2017 в: Практически ЗаплатиСрочен трудов договор и майчинство
25.05.2017 в: Данъчни ЗакониНарушават ли ми се правата
24.05.2017 в: Практически ЗаплатиНапускане с предизвестие
24.05.2017 в: Данъчни ЗакониМайчинство
24.05.2017 в: Практически ЗаплатиИзменение на начина на работа без съгласие на служителя
22.05.2017 в: Практически ЗаплатиОпит за прекратяване на майка с дете на 1 годинка
22.05.2017 в: Практически ЗаплатиОпит за прекратяване на майка с дете на 1 годинка
18.05.2017 в: Практически ЗаплатиЗавръщане на работа на титуляр след майчинство
14.05.2017 в: Данъчни ЗакониЗаплащане на недостигащ стаж
14.05.2017 в: Данъчни ЗакониОбезщетения при ранно пенсиониране
13.05.2017 в: Данъчни ЗакониОбезщетения при ранно пенсиониране
11.05.2017 в: Данъчни ЗакониТрудов стаж и осигуровки
11.05.2017 в: Практически ЗаплатиДопълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит
11.05.2017 в: Практически ЗаплатиКандидатстване за работно място, на което работи лице на пенсионна възраст
11.05.2017 в: Данъчни ЗакониБолничен със задна дата
11.05.2017 в: Практически ЗаплатиПредизвестие по чл. 326
11.05.2017 в: Данъчни ЗакониКакъв е срока за изплащане на неизползван отпуск при напускане
11.05.2017 в: Данъчни ЗакониПлатен осигурителен стаж
11.05.2017 в: Данъчни ЗакониПопълване на трудова книжка и издаване на УП-3
10.05.2017 в: Данъчни ЗакониОбезщетения при ранно пенсиониране
16.03.2017 в: Данъчни ЗакониОбезщетение при съкращение поради завръщане на титуляра
14.03.2017 в: Данъчни ЗакониНезачетен стаж за пенсия
14.03.2017 в: Практически ЗаплатиВъзнаграждение под минималната заплата
13.03.2017 в: Данъчни ЗакониСъкращение при трудов договор по чл.67 във връзка с чл.70
13.03.2017 в: Данъчни ЗакониМайчинство без здравни осигуровки
13.03.2017 в: Данъчни ЗакониОсвобождаване след болничен
13.03.2017 в: Данъчни ЗакониИзплащане на неизползван платен отпуск при напускане
13.03.2017 в: Данъчни ЗакониЗачитане на трудов стаж в страна, която не е член на ЕС
13.03.2017 в: Данъчни ЗакониПраво на облекчения при ТЕЛК
13.03.2017 в: Практически ЗаплатиПреминаване на 6-часов работен ден
16.01.2017 в: Практически ЗаплатиДокументи при прекратяване на трудов договор по чл.327 ал.1 т.12
16.01.2017 в: Практически ЗаплатиИзчисляване на платен годишен отпуск
16.01.2017 в: Практически ЗаплатиТрудов договор по чл.68-до завръщане на титуляра
16.01.2017 в: Практически ЗаплатиОбезщетение по чл.224 от КТ
16.01.2017 в: Данъчни ЗакониОбезщетение за безработни
16.01.2017 в: Данъчни ЗакониOтказ на парично обещетение по чл.54а КСО
13.01.2017 в: Практически ЗаплатиВъзнаграждение за прослужено време при втори трудов договор
23.07.2016 в: Практически ЗаплатиНапускане по време на изпитателен срок
23.07.2016 в: Данъчни ЗакониПенсиониране при ТЕЛК
23.07.2016 в: Данъчни ЗакониПраво на платен отпуск
23.07.2016 в: Практически ЗаплатиДисциплинарно уволнение
13.07.2016 в: Практически ЗаплатиПраво на обезщетение след срочен договор
04.07.2016 в: Данъчни ЗакониПредизвестие за намалено работно време от работодателя
29.06.2016 в: Практически ЗаплатиПродължаване на договор
29.06.2016 в: Практически ЗаплатиПовишаване на заплата след придобиване на магистърска степен
29.06.2016 в: Практически ЗаплатиПраво на платен годишен отпуск
29.06.2016 в: Практически ЗаплатиОтказ на работодател да пенсионира служител
03.06.2016 в: Практически ЗаплатиИзплащане на наизползван отпуск
03.06.2016 в: Практически ЗаплатиЗаплата по заместване по чл.259
03.06.2016 в: Данъчни ЗакониЗдравно осигурителни права след напускане на работа
03.06.2016 в: Практически ЗаплатиБрой залати при пенсиониране
28.05.2016 в: Данъчни ЗакониБолнични при прекъснати здравноосигурителни права
28.05.2016 в: Данъчни ЗакониПректатяване на трудови правоотношения по чл.326, ал.1 и ал.2
28.05.2016 в: Данъчни ЗакониНазначаване по граждански или трудов договор
28.05.2016 в: Практически ЗаплатиИзчисляване на процент прослужено време
27.05.2016 в: Практически ЗаплатиИзтичане на срочен договор
27.05.2016 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор с неработеща фирма
27.05.2016 в: Практическо СчетоводствоВъдвеждане на работна смяна
26.05.2016 в: Практическо СчетоводствоВъдвеждане на работна смяна
26.05.2016 в: Практическо СчетоводствоВъдвеждане на работна смяна
29.03.2016 в: Практически ЗаплатиНеявяване на работа след отпуск
29.03.2016 в: Данъчни ЗакониНеплатени осигуровки от работодател
28.03.2016 в: Практическо СчетоводствоУдостоверение за безработен
27.03.2016 в: Практически ЗаплатиЗаповеди за сумирано изчисляване на работното време
27.03.2016 в: Данъчни ЗакониОсвобождаване при закриване на фирмата
27.03.2016 в: Практически ЗаплатиНапускане на работа
27.03.2016 в: Практически ЗаплатиОтпуск по чл.157, ал.4 от КТ
27.03.2016 в: Практически ЗаплатиНеобходим стаж за майчинство
26.03.2016 в: Практически ЗаплатиНачисляване на платен годишен отпуск
26.03.2016 в: Данъчни ЗакониПромяна на работното време
26.03.2016 в: Практически ЗаплатиРаботно време за майки с деца до 3 годишна възраст
26.03.2016 в: Практически ЗаплатиУволнение по чл.331 или чл.328, ал.1, т.4
26.03.2016 в: Данъчни ЗакониТрудов договор със срок на изпитване, без указана продължителност на изпитателния срок
26.03.2016 в: Практически ЗаплатиОтпуск по чл.157, ал.3
26.03.2016 в: Данъчни ЗакониВъзтановяване на работа след решение на съда
25.03.2016 в: Практически ЗаплатиГраждански договор
24.03.2016 в: Данъчни ЗакониОбезщетение при пенсиониране
24.03.2016 в: Данъчни ЗакониПринудителен отпуск без необходим стаж
24.03.2016 в: Данъчни ЗакониТрудов договор със срок на изпитване, без указана продължителност на изпитателния срок
24.03.2016 в: Практически ЗаплатиГраждански договор
24.03.2016 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на договор при съкращаване на щат
20.03.2016 в: Данъчни ЗакониЗадържане извън работно време
19.03.2016 в: Данъчни ЗакониСлужител с диабет
19.03.2016 в: Данъчни ЗакониОсвобождаване от работа
09.07.2015 в: Практически ЗаплатиПолзване на целия отпуск наведнъж
09.07.2015 в: Данъчни ЗакониПромени в КТ от 1 юли 2015 г.
08.07.2015 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване от работа на майка с дете преди навършване на 3г.
08.07.2015 в: Практически ЗаплатиПолзване на отпуск след изтичане на първите 8 месеца на трудоотношението
22.05.2015 в: Практически ЗаплатиСИРВ при седем часови смени
22.05.2015 в: Данъчни ЗакониСрок за изплащане на болнични от НОИ
27.02.2015 в: Данъчни ЗакониОтносно масови съкращения
19.02.2015 в: Практически ЗаплатиИзвънреден труд при сумирано отчитане на работното време
13.02.2015 в: Практически ЗаплатиНачисляване на прослужено време със задна дада
11.02.2015 в: Практически ЗаплатиOбезщетение при пенсиониране за осигурителен стаж и възраст
10.02.2015 в: Данъчни ЗакониОбезщетение от Бюрото по Труда
10.02.2015 в: Практически ЗаплатиИзплащане на платен годишен отпуск при напускане
10.02.2015 в: Практически ЗаплатиНапускане по чл.327, ал.1, т.2 от КТ по време на предизвестие
10.02.2015 в: Практически ЗаплатиКолективен трудов договор
10.02.2015 в: Данъчни ЗакониОспорване на наказание - "Предупреждение за уволнение"
10.02.2015 в: Практически ЗаплатиИзвънреден труд при сумирано отчитане на работното време
10.02.2015 в: Практически ЗаплатиИзвънреден труд при сумирано отчитане на работното време
09.02.2015 в: Практическо СчетоводствоПрекратяване на трудов договор от борсата
09.02.2015 в: Практически ЗаплатиМаксимален неплатена отпуск за една календарна година
09.02.2015 в: Практическо СчетоводствоПрекратяване на трудов договор от борсата
09.02.2015 в: Практически ЗаплатиИзвънреден труд при сумирано отчитане на работното време
09.02.2015 в: Данъчни ЗакониПочивки при 12-часов работен ден
04.02.2015 в: Данъчни ЗакониПочивки при 12-часов работен ден
04.02.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетение за неспазено предизвестие
02.02.2015 в: Данъчни ЗакониБолничен лист при няколко договора
02.02.2015 в: Практически ЗаплатиПризнаване на трудов стаж и професионален опит
02.02.2015 в: Данъчни ЗакониПроблеми при използване на болничен
02.02.2015 в: Практически ЗаплатиПреподписване на договор
02.02.2015 в: Данъчни ЗакониСъдружник на граждаски договор
01.02.2015 в: Практически ЗаплатиПенсионни осигуровки
01.02.2015 в: Практически ЗаплатиПенсиониране без прекратяване на трудов договор
01.02.2015 в: Практически ЗаплатиПлатен годишен отпуск от преди 2009 г.
01.02.2015 в: Практически ЗаплатиМинимална основна заплата за старши учител
27.01.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на срочен трудов договор
13.01.2015 в: Практически ЗаплатиНапускане на работа
10.01.2015 в: Практически ЗаплатиОсигуровки за ден, който ще се отработва след напускане на служителя
10.01.2015 в: Данъчни ЗакониРаботно време по граждански договор
10.01.2015 в: Практически ЗаплатиИзвънреден труд на официален празник
09.01.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на ТД при неоснователно отсъствие на работника
09.01.2015 в: Практически ЗаплатиМайчинство при договор по заместване
07.01.2015 в: Практически ЗаплатиМайчинство без трудов стаж
03.01.2015 в: Практически ЗаплатиРазлика между осигурителен доход и брутна заплата
03.01.2015 в: Практически ЗаплатиГрешка при изчисляването на платен годишен отпуск
02.01.2015 в: Практически ЗаплатиГрешка при изчисляването на платен годишен отпуск
01.01.2015 в: Практическо СчетоводствоРабота на график при СИРВ
31.12.2014 в: Данъчни ЗакониПолучаване на пенсия за инвалидност след пенсиониране по чл.68
30.12.2014 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на договор
30.12.2014 в: Данъчни ЗакониНапускане на работа по взаимно съгласие.
30.12.2014 в: Данъчни ЗакониПолучаване на пенсия за инвалидност след пенсиониране по чл.68
30.12.2014 в: Практически ЗаплатиПраво на обезщетение от трудовата борса
21.12.2014 в: Практически ЗаплатиПромяна на длъжността
21.12.2014 в: Данъчни ЗакониПредстоящо пенсиониране
21.12.2014 в: Данъчни ЗакониВътрешен правилник за определяне на основна заплата
09.12.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1
09.12.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1
08.12.2014 в: Данъчни ЗакониПлатен годишен отпуск на половин ден
08.12.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1
08.12.2014 в: Практически ЗаплатиНенормиран работен ден и почивни дни
06.12.2014 в: Практически ЗаплатиНенормиран работен ден и почивни дни
06.12.2014 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на безсрочен трудов договор по взаимно съгласие
06.12.2014 в: Данъчни ЗакониДопълнително възнаграждение за проведено обучение на нов служител
06.12.2014 в: Данъчни ЗакониИзплащане на болнични
05.12.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на срочен трудов договор
02.12.2014 в: Данъчни ЗакониЗаплащане на отпуск при работа на заработка
02.12.2014 в: Практически ЗаплатиОтпуск при работа на смени
02.12.2014 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране на учител
02.12.2014 в: Практически ЗаплатиОтпуск при работа на смени
02.12.2014 в: Данъчни ЗакониДопълнително материално стимулиране на служител с ТЕЛК
01.12.2014 в: Практически ЗаплатиНалагане на втори запор
01.12.2014 в: Данъчни ЗакониОсвобождаване по чл.325 ал.1 от Кодекса на труда
01.12.2014 в: Практически ЗаплатиПреназначаване на постоянен договор
01.12.2014 в: Данъчни ЗакониДете с ТЕЛК
01.12.2014 в: Данъчни ЗакониДопълнително материално стимулиране на служител с ТЕЛК
01.12.2014 в: Практически ЗаплатиПенсиониране при липса на необходим трудов стаж
01.12.2014 в: Данъчни ЗакониНеизплатена годишна отпуска при напускане
01.12.2014 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на минимална заплата
01.12.2014 в: Данъчни ЗакониОсвобождаване и преназначаване на работник
01.12.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор
01.12.2014 в: Практически ЗаплатиОбезщетение по чл. 224
01.12.2014 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на срочен трудов договор
01.12.2014 в: Практически ЗаплатиПреназначаване на постоянен договор
31.07.2014 в: Данъчни ЗакониСъкращение по чл.325 от КТ
29.07.2014 в: Данъчни ЗакониСъкращение по чл.325 от КТ
25.07.2014 в: Практически ЗаплатиКОДЕКС на труда чл. 169
25.07.2014 в: Практически ЗаплатиИзплащане на парично обезщетение за временна неработоспособност
25.07.2014 в: Практически ЗаплатиПринудително прекратяване на трудовоправоотношение
24.07.2014 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване от работа по време на болничен поради бременност
24.07.2014 в: Данъчни ЗакониНадвишаване на работно време
24.07.2014 в: Данъчни ЗакониБолничен след прекратяване на ТД
24.07.2014 в: Практически ЗаплатиИзчисляване на отпуска при сумарно работно време
24.07.2014 в: Данъчни ЗакониПроцент прослужено време
24.07.2014 в: Практически ЗаплатиКъсно представен болничен лист
24.07.2014 в: Практическо СчетоводствоФирмaтa в която съм по мaйчинство откaзвa дa приеме документите ми
24.07.2014 в: Практически ЗаплатиДопълнително споразумение към ТД при промяна на възнаграждение
24.07.2014 в: Практически ЗаплатиИзвънредни часове при сумарно работно време
24.07.2014 в: Практически ЗаплатиКОДЕКС на труда чл. 169
24.07.2014 в: Практически ЗаплатиПринудително прекратяване на трудовоправоотношение
18.07.2014 в: Данъчни ЗакониОсвобождаване по чл.325 ал.1 от Кодекса на труда
02.07.2014 в: Данъчни ЗакониПриравняване на граждански към трудов договор
28.06.2014 в: Данъчни ЗакониТрудов договор по чл. 68 ал.1 т.3 от Кодекса на труда
27.06.2014 в: Практически ЗаплатиОбезщетение по чл.244 ал.1 от КТ
27.06.2014 в: Практически ЗаплатиОтработване на предизвестие
27.06.2014 в: Данъчни ЗакониOсвобождаване по чл.325 ал1 т.3 от КТ по време на майчинство
27.06.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на договор по чл.328
27.06.2014 в: Данъчни ЗакониТрудов договор по чл. 68 ал.1 т.3 от Кодекса на труда
27.06.2014 в: Практически ЗаплатиНеизплащане на заплата при дисциплинарно уволнение
25.06.2014 в: Практически ЗаплатиУдръжка на заплата при напускане
25.06.2014 в: Практически ЗаплатиОтработване на предизвестие
25.06.2014 в: Практически ЗаплатиРазмер на годишен платен отпуск след майчинство
25.06.2014 в: Практически ЗаплатиРазмер на годишен платен отпуск след майчинство
24.06.2014 в: Практически ЗаплатиНеизплащане на заплата при дисциплинарно уволнение
24.06.2014 в: Практически ЗаплатиРазмер на годишен платен отпуск след майчинство
24.06.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор по чл.68 ал. 1 т. 3 във връзка с чл. 70 ал.1
24.06.2014 в: Практически ЗаплатиДопълнителен трудов договор
21.06.2014 в: Данъчни ЗакониОтпуск за писане на дипломна работа
20.06.2014 в: Практическо СчетоводствоИзчисляване на осигурителен стаж на външен лектор в училище
20.06.2014 в: Практически ЗаплатиПраво на отпуск след стаж в ЕС
20.06.2014 в: Практическо СчетоводствоОблагане на обезщетение за неизползван отпуск
20.06.2014 в: Практически ЗаплатиРаботно време при командировка в чужбина
20.06.2014 в: Данъчни ЗакониОтпуск за писане на дипломна работа
20.06.2014 в: Практически ЗаплатиРаботно време при командировка в чужбина
20.06.2014 в: Практически ЗаплатиОбезщетение при неизползван платен годишен отпуск
18.06.2014 в: Практически ЗаплатиПраво на обезщетение по чл.222, ал.3
15.06.2014 в: Данъчни ЗакониЩе имам ли право на борса
15.06.2014 в: Практически ЗаплатиДобавки за нощен и извънреден труд
13.06.2014 в: Данъчни ЗакониБюро по труда
12.06.2014 в: Практически ЗаплатиНачисляване на платен годишен отпуск
12.06.2014 в: Практически ЗаплатиПредизвестие при прекратяване на трудово праовоотношение
12.06.2014 в: Данъчни ЗакониБюро по труда
11.06.2014 в: Практически ЗаплатиОсигуровки под реалната заплата - майчинство и болничен
10.06.2014 в: Данъчни ЗакониОсвобождаване по чл.325 ал.1 от Кодекса на труда
10.06.2014 в: Практически ЗаплатиНеправомерно удържане на трудово възнаграждение
09.06.2014 в: Практически ЗаплатиДекларация за имуществена отговорност
09.06.2014 в: Практически ЗаплатиТрудов договор
09.06.2014 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор
04.06.2014 в: Практически ЗаплатиИзплащане на неползван отпуск при частично изпълнение на предизвестие за напускане
04.06.2014 в: Данъчни ЗакониТрудов Договор - Прекратяване
04.06.2014 в: Данъчни ЗакониДопълнително трудово възнаграждение
04.06.2014 в: Данъчни ЗакониДопълнително трудово възнаграждение
03.06.2014 в: Данъчни ЗакониДопълнително трудово възнаграждение
02.06.2014 в: Практически ЗаплатиУдръжки върху заплата
02.06.2014 в: Практически ЗаплатиТрудов договор по чл.68 ал.1 т.1
02.06.2014 в: Практически ЗаплатиИзплащане на платен отпуск при напускане
01.06.2014 в: Практическо СчетоводствоИзгонване от работа по време на бременност
01.06.2014 в: Практически ЗаплатиИзплащане на платен отпуск при напускане
01.06.2014 в: Практически ЗаплатиУдръжки върху заплата
31.05.2014 в: Данъчни ЗакониКомпенсация по време на отпуск по болест
31.05.2014 в: Данъчни ЗакониРабота по график
31.05.2014 в: Данъчни ЗакониФирмaтa в която съм по мaйчинство уж е фaлирaлa
31.05.2014 в: Практически ЗаплатиНазначаване на лице под 18 год.
31.05.2014 в: Практически ЗаплатиУдръжки върху заплата
31.05.2014 в: Практически ЗаплатиТРЗ проблем с работник
29.05.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на договор по чл.68
29.05.2014 в: Практически ЗаплатиКоефициент за преизчисляване на нощни часове в дневни
29.05.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на договор по чл.68
28.05.2014 в: Практически ЗаплатиКоефициент за преизчисляване на нощни часове в дневни
27.05.2014 в: Практически ЗаплатиТРЗ проблем с работник
27.05.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на срочен трудов договор
26.05.2014 в: Данъчни ЗакониПромяна на трудов договор в частта му "основна заплата"
25.05.2014 в: Данъчни ЗакониПромяна на трудов договор в частта му "основна заплата"
25.05.2014 в: Практически ЗаплатиТРЗ проблем с работник
24.05.2014 в: Практически ЗаплатиКоефициент за преизчисляване на нощни часове в дневни
23.05.2014 в: Практически ЗаплатиКоефициент за преизчисляване на нощни часове в дневни
23.05.2014 в: Данъчни ЗакониОсигуряване
23.05.2014 в: Практически ЗаплатиВременен договор
23.05.2014 в: Практически ЗаплатиКоефициент за преизчисляване на нощни часове в дневни
20.05.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на договор по чл.68
18.05.2014 в: Практически ЗаплатиИзплащане на отпуск при освобождаване
18.05.2014 в: Практически ЗаплатиЕдностранна промяна от страна на работодателя
13.05.2014 в: Практически ЗаплатиПлатен отпуск при смяна на работодател
13.05.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на срочен трудов договор
12.05.2014 в: Данъчни ЗакониЛице с увреждане, работи по трудов договор, ползване на дан. облекчения?
12.05.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на срочен трудов договор
09.05.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор по чл.68 ал.1т.3
09.05.2014 в: Практически ЗаплатиОбещетение по чл. 224 ал. 1
08.05.2014 в: Практически ЗаплатиСмяна на длъжността
04.05.2014 в: Данъчни ЗакониОбезщетение при смърт на служител от заболяване
04.05.2014 в: Данъчни ЗакониОсвобождаване от работа
04.05.2014 в: Практически ЗаплатиНеправомерно освобождаване на служител с ТЕЛК
04.05.2014 в: Практически ЗаплатиСъкращение
03.05.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на безсрочен трудов договор
28.04.2014 в: Практически ЗаплатиОбезщетение на платен годишен отпуск, по чл. 177 и чл. 224 от КТ
28.04.2014 в: Данъчни ЗакониПостоянен договор по чл. 67 и бременност
24.04.2014 в: Практически ЗаплатиПроцент клас за прослужено време - правилно ли го намаляват?
24.04.2014 в: Данъчни ЗакониОтносно масови съкращения
24.04.2014 в: Практически ЗаплатиПредизвестие за напускане
24.04.2014 в: Практически ЗаплатиНеприето предизвестие за напускане
24.04.2014 в: Данъчни ЗакониНазначаване
24.04.2014 в: Данъчни ЗакониОсвобождаване от работа
22.04.2014 в: Данъчни ЗакониДекларация за лоялност
15.04.2014 в: Практически ЗаплатиПрекъсване на предизвестие от работодател
15.04.2014 в: Данъчни ЗакониДекларация за лоялност
15.04.2014 в: Практически ЗаплатиПрекъсване на предизвестие от работодател
13.04.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на срочен трудов договор по заместване
13.04.2014 в: Данъчни ЗакониДекларация за лоялност
11.04.2014 в: Практически ЗаплатиСлед майчинство
11.04.2014 в: Практически ЗаплатиПрекъсване на предизвестие от работодател
11.04.2014 в: Практически ЗаплатиПрава на трудоустроен работник
11.04.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на договор по чл.68
11.04.2014 в: Практически ЗаплатиСрочен трудов договор
11.04.2014 в: Практически ЗаплатиИзчисляване на отпуск
11.04.2014 в: Практически ЗаплатиПрекъсване на предизвестие от работодател
11.04.2014 в: Практически ЗаплатиПрекъсване на предизвестие от работодател
10.04.2014 в: Практически ЗаплатиПрекъсване на предизвестие от работодател
09.04.2014 в: Практически ЗаплатиВременен договор
08.04.2014 в: Практически ЗаплатиПрекъсване на предизвестие от работодател
08.04.2014 в: Практически ЗаплатиПрава на трудоустроен работник
27.03.2014 в: Практически ЗаплатиУдължаване на срочен договор
27.03.2014 в: Данъчни ЗакониОсвобождаване от работа
19.03.2014 в: Практически ЗаплатиТормоз от работодателя
18.03.2014 в: Практически ЗаплатиТрудово-правни отношения при смяна на собствениците на фирмата
18.03.2014 в: Практически ЗаплатиТрудово-правни отношения при смяна на собствениците на фирмата
17.03.2014 в: Практически ЗаплатиОтносно молбa зa прекрaтявaне нa трудов договор
17.03.2014 в: Данъчни ЗакониПредизвестие
17.03.2014 в: Данъчни ЗакониНазначаване на срочен договор
16.03.2014 в: Практически ЗаплатиКолективен трудов договор
16.03.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на Трудов договор
16.03.2014 в: Данъчни ЗакониТрудови взаймоотношения
16.03.2014 в: Практически ЗаплатиВръщане след майчинство
14.03.2014 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор
14.03.2014 в: Практически ЗаплатиСумирано изчисляване на работното време
14.03.2014 в: Практически ЗаплатиВръщане след майчинство
13.03.2014 в: Практически ЗаплатиОбезщетение при прекратяване на трудов договор
13.03.2014 в: Практически ЗаплатиКомпенсиране на отработени часове след изтичане срока на СИРВ
13.03.2014 в: Практически ЗаплатиВтори трудов договор на 4 часа по време на майчинство
13.03.2014 в: Практически ЗаплатиСрок на изплащане на обезщетение при прекратяване на договор
13.03.2014 в: Данъчни ЗакониТрудов договор - чл. 67, ал.1, т.1 във връзка с чл.70
13.03.2014 в: Практическо СчетоводствоБолничен - връщане на пари на работодателя
13.03.2014 в: Данъчни ЗакониНапускане на работа без предизвестие
13.03.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор след майчинство
13.03.2014 в: Практически ЗаплатиПлатен годишен отпуск
13.03.2014 в: Практически ЗаплатиПлатен годишен отпуск
13.03.2014 в: Данъчни ЗакониСрок за представяне на документ
13.03.2014 в: Данъчни ЗакониСрок за представяне на документ
13.03.2014 в: Практически ЗаплатиПреназначаване след майчинство
11.03.2014 в: Практически ЗаплатиУвеличение на възнаграждение по време на отпуск
11.03.2014 в: Данъчни ЗакониПрекратяване по чл.325, т.1 от Кодекса на труда
10.03.2014 в: Практически ЗаплатиБаза за определяне на часова ставка
10.03.2014 в: Практически ЗаплатиБаза за определяне на часова ставка
10.03.2014 в: Данъчни ЗакониПодписване заповед за прекратяване на ТД
10.03.2014 в: Данъчни ЗакониУникалното работно време и последиците от него
09.03.2014 в: Данъчни ЗакониУникалното работно време и последиците от него
09.03.2014 в: Практически ЗаплатиМинимален осигурителен праг
09.03.2014 в: Данъчни ЗакониРаботно време
09.03.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване по инициатива на работодателя
09.03.2014 в: Данъчни ЗакониОсвободен работник по чл.325 т.1 от КТ не се явява да подпише заповедта
04.02.2014 в: Практически ЗаплатиТрудов договор
01.02.2014 в: Данъчни ЗакониОбезщетение за безработица
31.01.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор по чл. 325, ал. 1, т. 9
29.01.2014 в: Практически ЗаплатиВидеонаблюдение на работното място - законно или не?
29.01.2014 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране на учителка
29.01.2014 в: Практически ЗаплатиОтпуск
28.01.2014 в: Практически ЗаплатиОбезщетение по чл. 331 от КТ
28.01.2014 в: Практически ЗаплатиКаква работно време следва да се впише в трудовия договор
24.01.2014 в: Данъчни ЗакониЗащита на служител в инвитро процедури
24.01.2014 в: Практически ЗаплатиГодишен отпуск преди майчинство
24.01.2014 в: Данъчни ЗакониСрок за изплащане на болнични от НОИ
24.01.2014 в: Практически ЗаплатиЗаплащане на процент за прослужено време при платен отпуск
24.01.2014 в: Практически ЗаплатиЗакриване на длъжност и преназначаване от безсрочен на срочен ТД
23.01.2014 в: Практически ЗаплатиПреназначаване от постоянен на договор с изпитателен срок
22.01.2014 в: Данъчни ЗакониНамалено работно време след връщане от майчинство
22.01.2014 в: Практически ЗаплатиЗаявление за напускане
22.01.2014 в: Данъчни ЗакониПенсиониране
22.01.2014 в: Практически ЗаплатиКнига за извънреден труд
22.01.2014 в: Практически ЗаплатиЗадължителна междуседмична почивка
20.01.2014 в: Практически ЗаплатиИма ли ограничение за назначаване на пенсионер
20.01.2014 в: Данъчни ЗакониЗадържане на трудова книжка
19.01.2014 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране
19.01.2014 в: Практически ЗаплатиОтпуск за изработка на дипломна работа
19.01.2014 в: Практически Заплати Сключване на договор по ЗЗД от непълнолетен и осигуряване
18.01.2014 в: Данъчни ЗакониУволнение по чл.328, ал.1, т.12
18.01.2014 в: Данъчни ЗакониУволнение по чл.328, ал.1, т.12
18.01.2014 в: Практически ЗаплатиУдържане на пари от премия
18.01.2014 в: Практически ЗаплатиНеправомерно съкращаване
18.01.2014 в: Практически ЗаплатиИзплащане на неизползван отпуск
16.01.2014 в: Данъчни ЗакониПлатен отпуск за държавен изпит
16.01.2014 в: Данъчни ЗакониТрудоустрояване
16.01.2014 в: Данъчни ЗакониРешение на ТЕЛК
15.01.2014 в: Данъчни ЗакониРаботни дни
12.01.2014 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране на учителите
12.01.2014 в: Данъчни ЗакониПолагане на нощен труд
12.01.2014 в: Данъчни ЗакониСъкращаване по време на изпитателен срок
12.01.2014 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудово правоотношение по чл.71 ал.1 от КТ
12.01.2014 в: Данъчни ЗакониТрудов договор - чл. 67, ал.1, т.1 във връзка с чл.70
12.01.2014 в: Данъчни ЗакониРаботни дни
12.01.2014 в: Данъчни ЗакониЗадържана трудова книжка при напусканеИзбрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->