Станислав Колев Станислав Колев - Потребител


21.11.2018 в: Счетоводни СтандартиПоследваща оценка на компютъра
25.10.2018 в: Данъчни ЗакониРегистрация по ДДС на ФЛ
04.10.2018 в: Практическо СчетоводствоПлащане на услуга през изипей
04.10.2018 в: Данъчни Законидекларация по ЗОДФЛ на адвокат
14.08.2018 в: Данъчни ЗакониВнос и продажба на автомобили
09.08.2018 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на СОЛ
07.08.2018 в: Практическо СчетоводствоЕлектронни услуги в ЕС и ДДС
22.07.2018 в: Практическо СчетоводствоКорекция на амортизация на сграда
17.07.2018 в: Практически ЗаплатиНазначаване на песнионер
17.07.2018 в: Практическо СчетоводствоФактура за наем
08.07.2018 в: Практическо СчетоводствоНезавършено производство
06.07.2018 в: Данъчни ЗакониНаем ФЛ от ЕС
12.06.2018 в: Практически ЗаплатиИзвънреден труд при СИРВ на официален празник
13.05.2018 в: Практически ЗаплатиПолагане на личен труд от собственик на ЕООД
30.04.2018 в: Данъчни Законичл. 97 а от ЗДДС
11.04.2018 в: Данъчни ЗакониДокументи за неамане на помещение между юридически лица
06.04.2018 в: Данъчни ЗакониЗаплащане на ДДС на ВОП
02.04.2018 в: Практическо СчетоводствоДеклариране на доход по чл.35 от ЗДДФЛ/по чл.45,ал.7 от ЗДДФЛ/
19.03.2018 в: Данъчни ЗакониЗаем от дружеството към управителя
19.03.2018 в: Практическо СчетоводствоДеклариране на доход по чл.35 от ЗДДФЛ/по чл.45,ал.7 от ЗДДФЛ/
09.03.2018 в: Данъчни ЗакониПодаване на отчети за фирма с приход до 500 лв.
08.03.2018 в: Данъчни ЗакониДневници за продажба на фирма, регистрирана по чл.97а от ЗДДС
08.03.2018 в: Данъчни ЗакониДневници за продажба на фирма, регистрирана по чл.97а от ЗДДС
02.03.2018 в: Данъчни ЗакониДавност при договор за заем
02.03.2018 в: Практически Заплатипрекратяване договор в изпитателен срок по време на болничен
27.02.2018 в: Данъчни ЗакониДекларация за неактивност на фирма
23.02.2018 в: Данъчни ЗакониДекларация ДДФЛ
25.01.2018 в: Данъчни ЗакониVIES декларация
25.01.2018 в: Данъчни ЗакониДеклариране на доход в справка по чл.73 от ЗДДФЛ - код на дохода 501
25.01.2018 в: Данъчни ЗакониДоходи от дивиденти и ликвидационни дялове
21.01.2018 в: Практическо СчетоводствоНачисляване и изплащане на дивидент и валутна разлика
23.11.2017 в: Данъчни ЗакониВиртуални стоки и ДДС
23.11.2017 в: Практически ЗаплатиПолагане на Извънреден Труд
14.11.2017 в: Практическо СчетоводствоВаучери за храна
14.11.2017 в: Практическо СчетоводствоДокументална обоснованост за представителни разходи
28.09.2017 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на ДЗЗД
28.09.2017 в: Данъчни Закони Дерегистрация по ЗДДС и заличаване
26.09.2017 в: Практическо СчетоводствоПоложен личен труд от собственик
26.09.2017 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на фактура от минала година
26.09.2017 в: Практическо СчетоводствоФактуриране
26.09.2017 в: Практическо СчетоводствоЗадължение за регистрация по ЗДДС
31.08.2017 в: Данъчни ЗакониНеобходими документи за борса слез 3 годишна работа в Англия
31.08.2017 в: Данъчни ЗакониПарично обещетение за безработица
31.08.2017 в: Практическо СчетоводствоДоставка на автомобили втора употреба
31.08.2017 в: Практическо СчетоводствоДаване на заем от физическо на юридическо лице
31.08.2017 в: Практически ЗаплатиИзвънреден труд
31.08.2017 в: Практическо СчетоводствоЗабавено плащане на фактура, по-малко платена сума
05.07.2017 в: Данъчни ЗакониПреотдаване под наем
05.07.2017 в: Данъчни ЗакониАвансово плащане при ВОП
30.06.2017 в: Данъчни ЗакониНачисляване на ДДС за извършени услуги за САЩ
28.06.2017 в: Данъчни ЗакониДДС дневници клиент от ЕС
02.06.2017 в: Практическо СчетоводствоЗаплащане по граждански договор и завеждане на изработена стока
02.06.2017 в: Данъчни ЗакониДарение на парични средства за лечение
31.05.2017 в: Практическо СчетоводствоДДС
08.05.2017 в: Счетоводни СтандартиПраво на парично обещетение
06.05.2017 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на цесия
25.04.2017 в: Данъчни ЗакониАпортна вноска
25.04.2017 в: Практически ЗаплатиОбезщетение при безработица по чл.54а
09.04.2017 в: Практическо СчетоводствоДДС за леки автомобири
05.04.2017 в: Данъчни ЗакониДавностен срок за глоба от КАТ
05.04.2017 в: Практически ЗаплатиНезачитане на трудовия кодекс
05.04.2017 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на лично ползуване на автомобил от управител
05.04.2017 в: Данъчни ЗакониСобственик на две ЕООД-та
05.04.2017 в: Данъчни ЗакониОсвобождаване от работа по чл. 325, ал. 1, т. 9
05.04.2017 в: Данъчни ЗакониСвързани лица
05.04.2017 в: Данъчни ЗакониИзчисляване на показател EBITDA
05.04.2017 в: Практическо СчетоводствоДДС за леки автомобири
05.04.2017 в: Практически ЗаплатиСамоосигуряващо се лице СОЛ с личен труд
05.03.2017 в: Данъчни ЗакониПодаване на декларация за фирма без дейност
27.02.2017 в: Данъчни ЗакониСамоосигуряващо се лице работещо и на трудов договор
19.02.2017 в: Практическо СчетоводствоИзравняване ДОД
13.02.2017 в: Практически ЗаплатиОбещетение по чл. 220 за не спазено предизвестие
13.02.2017 в: Практическо СчетоводствоВалутна преоценка
13.02.2017 в: Данъчни ЗакониПодаване на декларация за обезщетение при оставане без работа
13.02.2017 в: Практически ЗаплатиОсигуряване чрез ЕООД
12.02.2017 в: Практически ЗаплатиОсигуряване на Управител
12.02.2017 в: Данъчни ЗакониОбезщетение за безработица след напускане по чл.327, ал.1, т.2
12.02.2017 в: Счетоводни СтандартиПроформа фактура в дневници за ДДС
12.02.2017 в: Данъчни ЗакониНеоблагаеми сделки/услуги по чл.21 ал.4 от ЗДДС
05.02.2017 в: Данъчни ЗакониОсчетоводяване на фактура за наем и консумативи от наемател
03.02.2017 в: Данъчни ЗакониРегистрация по ДДС при продажба на апартамент от ЧСИ
03.02.2017 в: Данъчни ЗакониОсчетоводяване на фактура за наем и консумативи от наемател
02.02.2017 в: Практическо СчетоводствоОсигуряване на управител на ЕООД
29.01.2017 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на ремонт по щета
26.01.2017 в: Практическо СчетоводствоСчетоводни статии за модернизиране на закупен стар актив
25.01.2017 в: Практически ЗаплатиОбезщетение от работодател при съкращение по чл. 328, ал.1, т.2
25.01.2017 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор по чл.71, ал.2 и 3
25.01.2017 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор по чл.71, ал.2 и 3
15.01.2017 в: Практически ЗаплатиОбезщетение по чл.224 от КТ
15.01.2017 в: Данъчни ЗакониДДС и митнически такси при внос на стоки от Турция
02.01.2017 в: Данъчни ЗакониРегистрация по ДДС
02.01.2017 в: Счетоводни СтандартиАмртизация на ДМА
02.12.2016 в: Данъчни ЗакониДДС при продажба на земя от физическо лице
02.12.2016 в: Практически ЗаплатиИзплащане на неизползван отпуск при напускане
30.11.2016 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване на служител в срок на изпитване, който не се явява на работа под предтекст, че е в болничен?
30.11.2016 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване на служител в срок на изпитване, който не се явява на работа под предтекст, че е в болничен?
28.11.2016 в: Практически ЗаплатиОтпуск след майчинство
27.11.2016 в: Практическо СчетоводствоЗакупен автомобил по ОП РЧР
27.11.2016 в: Данъчни ЗакониПродажба на употребявано МПС
27.11.2016 в: Практически ЗаплатиОбезщетение по чл. 222 , ал. 1 от КТ и отразяването му в Д1 и Д6
14.11.2016 в: Данъчни ЗакониНужна ли е ДДС регистрация
14.11.2016 в: Данъчни ЗакониМостри от страна член на ЕС
14.11.2016 в: Практическо СчетоводствоВнос на дрехи от Турция
31.10.2016 в: Практически ЗаплатиТрудов договор и ДУК
23.10.2016 в: Практически ЗаплатиНеподадени документи за майчинство в НОИ
23.10.2016 в: Данъчни ЗакониСамоосигуряващо се лице
23.10.2016 в: Данъчни ЗакониНапускане на работа без предизвестие
16.10.2016 в: Данъчни ЗакониПриходи по ОП РЧР и разпоредбите на чл. 26 ал. 2 т.3 от ЗДДС
12.10.2016 в: Практическо СчетоводствоПредоставяне на услуги към лица в и извън ЕС
12.10.2016 в: Данъчни ЗакониДанъчно третиране на дарение на парични средства
12.10.2016 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудовоправоотношение
09.10.2016 в: Данъчни ЗакониОтразяване на фактура от Румъния
01.09.2016 в: Практическо СчетоводствоДДС при покупка на самолетни билети
25.08.2016 в: Практическо СчетоводствоДДС на унищожени при пожар стоки
08.08.2016 в: Практически ЗаплатиЗаписване на трудовата борса
01.08.2016 в: Данъчни ЗакониФактура за самолетен билет
01.08.2016 в: Практическо СчетоводствоОнлайн продажби в чужбина и ДДС
01.08.2016 в: Данъчни ЗакониДоход на чужденец от България
01.08.2016 в: Данъчни ЗакониПокриване на загуба с печалба
25.07.2016 в: Данъчни ЗакониБонус на управител
25.07.2016 в: Практически ЗаплатиИзчисляване на база при платен годишен отпуск
25.07.2016 в: Практическо СчетоводствоИзплатена щета от застраховател
25.07.2016 в: Практическо СчетоводствоИзплащане на отпуск при напускане
25.07.2016 в: Практическо СчетоводствоЗагуба на трудова книжка
21.07.2016 в: Данъчни ЗакониПризнаване на командировъчни дневни разходи
17.07.2016 в: Данъчни ЗакониОсчетоводяване на самолетен билет
09.07.2016 в: Практическо СчетоводствоРазходи за абонаментни карти за градски транспорт
09.07.2016 в: Практически ЗаплатиИзчисление на платен отпуск
09.07.2016 в: Данъчни ЗакониПраво на отпуск при починал роднина
23.06.2016 в: Практическо СчетоводствоПродажба на недвижим имот от фирма
05.06.2016 в: Практическо СчетоводствоФинансов анализ на предприятие
05.06.2016 в: Данъчни ЗакониНачислено ДДС за престой в хотел в рамките на Европейския съюз
05.06.2016 в: Практическо СчетоводствоЗаем предоставен от юридическо на физическо лице
30.05.2016 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на кредитно известие
30.05.2016 в: Данъчни ЗакониПромяна в осигуряването на пенсионер СОЛ, собственик на ЕООД
10.05.2016 в: Данъчни ЗакониНеустойки по договор
10.05.2016 в: Практически ЗаплатиНапускане на работа с предизвестие
08.05.2016 в: Практическо СчетоводствоИзвършване на гаранционен ремонт
07.05.2016 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на договор без предизвестие от страна на работодател
07.05.2016 в: Данъчни ЗакониДДС при продажба на апатрамент придобит чрез замяна
06.05.2016 в: Практическо СчетоводствоЛихви при договор за физическо лице
06.05.2016 в: Данъчни ЗакониПротокол при продажба на самолетни билети
06.05.2016 в: Практически ЗаплатиПриложение № 6 към ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ
05.05.2016 в: Данъчни ЗакониДДС при продажба на апатрамент придобит чрез замяна
05.05.2016 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на договор без предизвестие от страна на работодател
05.05.2016 в: Данъчни ЗакониЗавеждане на активи в предприятие
05.05.2016 в: Данъчни ЗакониОбезщетение за безработица по чл.331
21.04.2016 в: Данъчни ЗакониДанъчен кредит за лек автомобил категория N1
21.04.2016 в: Данъчни ЗакониСамоосигурявщо се лице в ЕООД
21.04.2016 в: Данъчни ЗакониСамоосигурявщо се лице в ЕООД
21.04.2016 в: Практическо СчетоводствоОсигуряване на собственик на ЕООД
20.04.2016 в: Практическо СчетоводствоПлащания на ръка без каса
15.04.2016 в: Практическо Счетоводство осчетоводяване на авансови плащания на клиент
15.04.2016 в: Данъчни ЗакониПодаване на декларация по чл.50
03.04.2016 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на срочен трудов договор
03.04.2016 в: Данъчни ЗакониСамоосигуряващо се лице, полагащо личен труд в ЕООД
03.04.2016 в: Данъчни ЗакониКорекция по чл. 62
20.03.2016 в: Счетоводни СтандартиСчетоводно отчитане на наем
14.03.2016 в: Данъчни ЗакониИзвършване на услуга в Сърбия
14.03.2016 в: Практическо СчетоводствоПокупка на автомобил чрез финансов лизинг
07.03.2016 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор
07.03.2016 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор
07.03.2016 в: Практическо СчетоводствоПротокол за резултатите от инвентаризация на разчети
07.03.2016 в: Практическо СчетоводствоНеосчетоводени лихви по депозити
07.03.2016 в: Практически ЗаплатиОсигуряване по ДУК
06.03.2016 в: Практическо СчетоводствоДарение чрез SMS
06.03.2016 в: Практическо СчетоводствоСпециален режим на облагате на маржа
06.03.2016 в: Практическо СчетоводствоПропусната фактура в дневника за продажби
06.03.2016 в: Практически ЗаплатиПромяна по трудов договор
06.03.2016 в: Данъчни ЗакониОбещетение от бюрото по труда
29.01.2016 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на лизинг към мобилен оператор
28.01.2016 в: Практическо СчетоводствоДокументи при освобождаване на работник в изпитателен срок
27.01.2016 в: Практическо СчетоводствоПодотчетно лице
24.01.2016 в: Практически ЗаплатиОсигурителен стаж за работа на 7 часа дневно при 8-часов работен ден
24.01.2016 в: Практическо СчетоводствоГрешно осчетоводено кредитно известие
24.01.2016 в: Практически ЗаплатиНапускане без предизвестие по време на изпитателен срок
23.01.2016 в: Практически ЗаплатиВаучери за храна по време на майчинство
19.01.2016 в: Данъчни ЗакониДДС при покупка на автомобил от физическо лице
19.01.2016 в: Данъчни ЗакониДанъчни облекчения за отглеждане на деца
19.01.2016 в: Данъчни ЗакониПодаване на декларация по чл.22в, ал.8 за данъчно облекчение
19.01.2016 в: Данъчни ЗакониКетъринг като представителен разход
19.01.2016 в: Данъчни ЗакониБезлихвен паричен заем
19.01.2016 в: Практическо СчетоводствоДДС на раздадена рента през 2015 г.
07.01.2016 в: Данъчни ЗакониДневник покупки и грешно въведен доставчик
06.01.2016 в: Практически ЗаплатиОбезщетение при пенсиониране
06.01.2016 в: Данъчни ЗакониТрудов договор при вътрешно заместване
05.01.2016 в: Данъчни ЗакониПризнаване на приход от финансиране по мярка 121 "Модернизиране на селските стопанства"
05.01.2016 в: Данъчни ЗакониПризнаване на приход от финансиране по мярка 121 "Модернизиране на селските стопанства"
05.01.2016 в: Практическо СчетоводствоГрешка в дневника за продажбите
05.01.2016 в: Данъчни ЗакониЗапор върху обезщетение от трудовата борса
04.01.2016 в: Данъчни ЗакониОтпуск за бащата при раждане на дете
28.12.2015 в: Практически ЗаплатиИзплащане на заплата и обезщетения след получаване на заповед за освобождаване
28.12.2015 в: Данъчни ЗакониДДС при транспортна услуга
28.12.2015 в: Практически ЗаплатиУволнение на управител
25.12.2015 в: Практическо СчетоводствоКорекция на ДДС по чл.79
25.12.2015 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на дейността по време на майчинство
21.12.2015 в: Практически ЗаплатиЗаплащане при използван неплатен отпуск
21.12.2015 в: Данъчни ЗакониРазпределяне на дивидент
21.12.2015 в: Данъчни ЗакониПропуснат срок за регистрация в Бюрото по труда след прекратяване на трудов договор
21.12.2015 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор
19.12.2015 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор
16.12.2015 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване от работа
16.12.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудово правоотношение
16.12.2015 в: Практически ЗаплатиЗабрана за позлване на отпуск на определена дата
16.12.2015 в: Практическо СчетоводствоСчетоводни записвания при прекратяване финансов лизинг
16.12.2015 в: Практическо СчетоводствоПолучено плащане след регистрация по ДДС
16.12.2015 в: Данъчни ЗакониСъкращаване на работници
16.12.2015 в: Практически ЗаплатиПрехвърляне на отпуск
13.12.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетение при пенсиониране
13.12.2015 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване от работа
10.12.2015 в: Данъчни ЗакониФактура към ливанска фирма
09.12.2015 в: Данъчни ЗакониФактура към ливанска фирма
05.12.2015 в: Данъчни ЗакониДарение към община
02.12.2015 в: Счетоводни СтандартиОтчитане на финансиране по европейски проекти
01.12.2015 в: Практическо СчетоводствоГрешно ореазена фактура
01.12.2015 в: Данъчни ЗакониПриходи от разпореждане с облигации и акции
01.12.2015 в: Практическо СчетоводствоЗавеждане на светещ рекламен надпис
01.12.2015 в: Практически ЗаплатиИзплащане на неизползван отпуск при напускане
30.11.2015 в: Данъчни ЗакониВъзстановяване на незаконно уволнен служител с влязло в сила съдебно решение
29.11.2015 в: Данъчни ЗакониВъзстановяване на незаконно уволнен служител с влязло в сила съдебно решение
29.11.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетение от трудовата борса след съкращение
29.11.2015 в: Данъчни ЗакониПрехвърляне на майчинство
29.11.2015 в: Данъчни ЗакониДивидент на чуждестранно физическо лице в АД
29.11.2015 в: Практически ЗаплатиОставащ годишен отпуск
29.11.2015 в: Счетоводни СтандартиОтчитане на ремонт (смяна на дограма)
26.11.2015 в: Данъчни ЗакониГаранция по сключен договор за отдаване под наем на недвижим имот
26.11.2015 в: Практически ЗаплатиПпрекратяване на трудов договор без предизвестие
26.11.2015 в: Данъчни ЗакониПовторно въвеждане на фактура
22.11.2015 в: Практически ЗаплатиДопълнително споразумение при заместване на отсъстващ служител
22.11.2015 в: Практически ЗаплатиНапускане на работа без договор
21.11.2015 в: Практическо СчетоводствоЗавеждане на книги в библиотека
21.11.2015 в: Практически ЗаплатиСъхранение на копие от лична карта на служител
21.11.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетение при съкращаване от работа
21.11.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетение при съкращаване от работа
21.11.2015 в: Данъчни ЗакониДанъчни облекчения за отглеждане на деца
09.11.2015 в: Практическо СчетоводствоСгрешена входяща фактура
08.11.2015 в: Данъчни ЗакониОсигурителен стаж при два договора
08.11.2015 в: Практически ЗаплатиДисциплинарно уволнение при неявяване на работа
08.11.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор при неизплащане на заплати
08.11.2015 в: Данъчни ЗакониУдръжки от обезщетение при съкращение
08.11.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетение от трудовата борса при съкращеие по чл.331 КТ
08.11.2015 в: Практическо СчетоводствоСгрешена входяща фактура
08.11.2015 в: Данъчни ЗакониПринудителен платен отпуск
02.11.2015 в: Данъчни ЗакониОбезщетение от борсата след срочен трудов договор
31.10.2015 в: Практически ЗаплатиМайчинство по време на изпитателен срок
28.10.2015 в: Практически ЗаплатиОтказ за връщане на документи
25.10.2015 в: Практическо СчетоводствоУпълномощаване от МОЛ при извършване на инвентаризация
24.10.2015 в: Практически ЗаплатиПредизвестие за прекратяване на договор на 4 часа
18.10.2015 в: Данъчни ЗакониТрудов договор по чл.111 от КТ
18.10.2015 в: Данъчни ЗакониПриход от вторични суровини
18.10.2015 в: Практически ЗаплатиМолба за напускане по електронна поща
18.10.2015 в: Практическо СчетоводствоВдигане на ипотека след изплащане на заем
18.10.2015 в: Счетоводни СтандартиНазначаване на два трудови договора с различни работодатели
18.10.2015 в: Данъчни ЗакониГрешка при подаването на Декларация 6
18.10.2015 в: Данъчни ЗакониЗачитане на стаж от чужбина
18.10.2015 в: Практически ЗаплатиПраво на обезщетение от трудовата борса
18.10.2015 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор
18.10.2015 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор
18.10.2015 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор
18.10.2015 в: Данъчни ЗакониГрешка при подаването на Декларация 6
18.10.2015 в: Практическо СчетоводствоПлащания през виртуален ПОС терминал
15.10.2015 в: Практическо СчетоводствоПодаване на УП 3
14.10.2015 в: Счетоводни СтандартиФормиране на справедливата стойност на биологични активи
14.10.2015 в: Данъчни ЗакониДДС при морски транспорт
14.10.2015 в: Данъчни ЗакониИздаване на фактура при неустойка за просрочен наем
14.10.2015 в: Данъчни ЗакониПраво на платен и неплатен отпуск
14.10.2015 в: Данъчни ЗакониОбезщетение от трудовата борса
14.10.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетение чл.222, ал.3
14.10.2015 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на резервни части
14.10.2015 в: Практически ЗаплатиМолба за напускане по електронна поща
12.10.2015 в: Практически ЗаплатиПроцедура по пенсиониране
12.10.2015 в: Практически ЗаплатиОбещетение при безработица
08.10.2015 в: Практическо СчетоводствоСчетоводни записвания при обезценка и преоценяване на актив
07.10.2015 в: Данъчни ЗакониПрекратяване осигуряването на директор по договор за управление в ЕАД
06.10.2015 в: Данъчни ЗакониРазликата между напускане по взаимно съгласие и по чл.327, ал.1, т.2
05.10.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ
05.10.2015 в: Данъчни ЗакониДанъчно третиране на услуга по отдаване под наем
05.10.2015 в: Практически ЗаплатиНапускане при срочен договор
04.10.2015 в: Данъчни ЗакониПродължаване на работа след придобиване право на пенсия
04.10.2015 в: Практически ЗаплатиНазначаване на трудов договор с ТЕЛК решение
04.10.2015 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на приход от реклама
04.10.2015 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на фактура за мобилни услуги
03.10.2015 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на субсидии от ЕС
03.10.2015 в: Данъчни ЗакониНапускане по чл.71, ал.1
02.10.2015 в: Данъчни ЗакониОбезпечение - изплащане след напускане по чл.327, ал.1, т.2 от КТ
02.10.2015 в: Данъчни ЗакониОбезпечение - изплащане след напускане по чл.327, ал.1, т.2 от КТ
01.10.2015 в: Практически ЗаплатиНапускане при срочен договор
30.09.2015 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на фактура за рекламни материали
30.09.2015 в: Практически ЗаплатиОтпуск след майчинство
29.09.2015 в: Данъчни ЗакониНапускане на работа по чл.327, ал.1, т.2 от КТ
27.09.2015 в: Практически ЗаплатиОтпуск след майчинство
26.09.2015 в: Практически ЗаплатиСъкращение след майчинство
25.09.2015 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на тр. договор след 2г отпуск за отглеждане на дете
25.09.2015 в: Практически ЗаплатиСъкращение след майчинство
25.09.2015 в: Практически ЗаплатиСъкращение след майчинство
25.09.2015 в: Практическо СчетоводствоВключване на производствени разходи в себестойността на продукцията
25.09.2015 в: Данъчни ЗакониСамоначисляване на ДДС от туроператор
24.09.2015 в: Данъчни ЗакониСчетоводител на граждански договор
24.09.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на договор по чл.67, ал.1, т.1
23.09.2015 в: Практически ЗаплатиЗачитане на неплатен отпуск като трудов стаж
22.09.2015 в: Данъчни ЗакониДДС при наем на ДМА от трета страна
20.09.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на договор по чл.67, ал.1, т.1
18.09.2015 в: Практически ЗаплатиРабота в почивни дни
16.09.2015 в: Данъчни ЗакониДДС при внос на стока от държава членка на ЕС
13.09.2015 в: Практически ЗаплатиМолба за напускане
12.09.2015 в: Практическо СчетоводствоПротокол по чл.117
11.09.2015 в: Практическо СчетоводствоПротокол по чл.117
10.09.2015 в: Практически ЗаплатиНапускане без предизвестие поради забавяне на изплащане на заплати
06.09.2015 в: Данъчни ЗакониОтказан отпуск
04.09.2015 в: Данъчни ЗакониИзчисление и счетоводни записвания за компенсируеми отпуски
03.09.2015 в: Данъчни ЗакониИзплащане на заплати при прекратяване по чл.71, ал.1 от КТ
27.08.2015 в: Практическо СчетоводствоПродажба на автомобил
27.08.2015 в: Практическо СчетоводствоКомандировъчни
12.08.2015 в: Данъчни ЗакониПолзване на отпуск на нова работа
09.08.2015 в: Практически ЗаплатиОтпуск при работа на 4-часов работен ден
03.08.2015 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване по чл. 331
02.08.2015 в: Данъчни ЗакониПродажба на урегулиран имот от ЕООД на физическо лице
02.08.2015 в: Данъчни ЗакониПодадена ДДС декларация след 14-ти
31.07.2015 в: Практически ЗаплатиНапускане на работно място и право на обезщетение
31.07.2015 в: Практически ЗаплатиОтпуск при даряване на кръв
31.07.2015 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на възстановена банкова такса
30.07.2015 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на изплатен наем на физически лица
30.07.2015 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на възстановена банкова такса
30.07.2015 в: Практическо СчетоводствоРегистрация по ДДС при внос и износ в ЕС
29.07.2015 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на възстановена банкова такса
29.07.2015 в: Практическо СчетоводствоРегистрация по ДДС при внос и износ в ЕС
29.07.2015 в: Практическо СчетоводствоРегистрация по ДДС при внос и износ в ЕС
28.07.2015 в: Практическо СчетоводствоРегистрация по ДДС при внос и износ в ЕС
28.07.2015 в: Практически ЗаплатиЕднодневни командировъчни
28.07.2015 в: Практическо СчетоводствоРегистрация по ДДС
28.07.2015 в: Практически ЗаплатиНапускане преди изтичане на предизвестието
20.07.2015 в: Практически ЗаплатиПолучаване на документи от некоректен работодател
15.07.2015 в: Данъчни ЗакониДДС на лизинг на автомобил с N1 сертификат за 3+1 места
08.07.2015 в: Практически ЗаплатиПолзване на отпуск след изтичане на първите 8 месеца на трудоотношението
06.07.2015 в: Практически ЗаплатиДоговор по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ
05.07.2015 в: Данъчни ЗакониОбезщетение за неизползван годишен отпуск
04.07.2015 в: Практически ЗаплатиДоговор по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ
02.07.2015 в: Практически ЗаплатиТрудови договори след изтичане на срока на изпитване
30.06.2015 в: Данъчни ЗакониОсвобождаване след навършване на пенсионна възраст
29.06.2015 в: Данъчни ЗакониОсвобождаване от работа
26.06.2015 в: Данъчни ЗакониДанъчен кредид по фактури за наем на лек автомобил
25.06.2015 в: Данъчни ЗакониНаем от физическо лице
25.06.2015 в: Данъчни ЗакониДанъчен кредид по фактури за наем на лек автомобил
25.06.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор с изпитателен срок без предизвестие
24.06.2015 в: Практически Заплати6 заплати при навършване на 10 години в предприятието
24.06.2015 в: Практически ЗаплатиПрехвърляне на майчинство на бабата
19.06.2015 в: Данъчни ЗакониОсвобождаване от работа
19.06.2015 в: Практическо СчетоводствоПродажба на продукция
30.05.2015 в: Практическо СчетоводствоРазходи по посрещане на бизнес-партньори
28.05.2015 в: Практическо СчетоводствоДДС при посреднически услуги
24.05.2015 в: Практически ЗаплатиЗАПЛАТИ
24.05.2015 в: Данъчни ЗакониДДС при услуги към Швейцарска фирма
18.05.2015 в: Практическо СчетоводствоНачисляване на ДДС
15.05.2015 в: Данъчни ЗакониПризнаване на лихви при финансов лизинг
13.05.2015 в: Данъчни ЗакониОснование за неначисляване на ДДС при доставка на услуга в страна извън ЕС
13.05.2015 в: Данъчни ЗакониОснование за неначисляване на ДДС при доставка на услуга в страна извън ЕС
13.05.2015 в: Данъчни ЗакониОснование за неначисляване на ДДС при доставка на услуга в страна извън ЕС
13.05.2015 в: Практически ЗаплатиКомандировки в страната
13.05.2015 в: Практически ЗаплатиКомандировки в страната
13.05.2015 в: Практическо СчетоводствоВОП на транспортно средсво
13.05.2015 в: Счетоводни СтандартиОсигуровки на управител на ЕООД
10.05.2015 в: Данъчни ЗакониДДС при продажба на автомобил
03.05.2015 в: Данъчни ЗакониНеизплатени възнаграждения след напускане
29.04.2015 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудово правоотношение по чл.325, ал.1, т.3
26.04.2015 в: Данъчни ЗакониПрехвърляне на майчинство към работещ родител на постоянен трудов договор
23.04.2015 в: Практически ЗаплатиУточнява ли се работното място в трудовия договор
14.04.2015 в: Практическо СчетоводствоРазход за минерална водаИзбрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->