Ренета Пенчева Ренета Пенчева - Потребител


15.07.2014 в: Практически ЗаплатиИзвънреден труд при сумирано изчисляване на работно време
31.05.2014 в: Практически ЗаплатиНазначаване на лице под 18 год.
25.10.2013 в: Практически ЗаплатиПромяна в длъжностната характеристика
14.03.2013 в: Практически ЗаплатиНачин за плащане на обещетение
12.02.2013 в: Практическо СчетоводствоБланка за сборна фактура
25.11.2011 в: Практическо СчетоводствоЗавеждане на фирмена кредитна карта
25.11.2011 в: Практическо СчетоводствоПреоценка на ДМА
15.09.2011 в: Практическо СчетоводствоЗаприхождаване на земяИзбрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->