Елена Матеева Елена Матеева Kreston BulMar - Професионалист

Професия : счетоводител
Кратко CV : Магистър по счетоводство и одит. Счетоводител в Kreston BulMar Разград.

22.12.2015 в: Практическо СчетоводствоКорекция на ДДС по чл.79
24.07.2015 в: Практическо СчетоводствоВнос от Украйна с купувач английска фирма

03.02.2017 в: Данъчни ЗакониКапаро за хотелски услуги
02.02.2017 в: Данъчни ЗакониДДС по договор за наем
26.01.2017 в: Данъчни ЗакониГДД на съпруг на земеделски производител
16.01.2017 в: Практическо СчетоводствоРазходи за консултантски услуги
16.01.2017 в: Данъчни ЗакониПолзване на данъчен кредит за гориво
14.12.2016 в: Практически ЗаплатиСрок за отговор на молба за отпуск
06.12.2016 в: Данъчни ЗакониГрешка в справка декларация по ЗДДС
01.12.2016 в: Данъчни ЗакониСрок за коригиране на Декларация 6
30.11.2016 в: Практическо СчетоводствоИзписване на стока
30.11.2016 в: Данъчни ЗакониОтписани по давност вземания и задължения
29.11.2016 в: Данъчни ЗакониИзчисляване на сума по договор за наем на инструменти
23.11.2016 в: Данъчни ЗакониИзчисляване на сума по договор за наем на инструменти
09.11.2016 в: Данъчни ЗакониОтписване на актив от САП и ДАП
27.10.2016 в: Данъчни ЗакониОпределяне на данъчна основа по чл.27, ал.5 от ЗДДС
21.10.2016 в: Данъчни ЗакониОпределяне на данъчна основа по чл.27, ал.5 от ЗДДС
19.10.2016 в: Данъчни ЗакониПродажба на МПС между ЕТ и ЕООД
29.09.2016 в: Данъчни ЗакониАвансова вноска за получени средства от ДФЗИзбрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->