Соня Чобанова Соня Чобанова - Асистент одитор

Кратко CV : Магистър по счетоводство.

13.10.2017 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на ДУК без възнаграждение
13.10.2017 в: Практическо СчетоводствоРеквизити на първичния счетоводен документ
17.09.2017 в: Данъчни ЗакониСвързани лица
17.09.2017 в: Данъчни ЗакониСвързани лица
07.09.2017 в: Данъчни ЗакониДДС при продажба на стоки в чужбина
01.09.2017 в: Данъчни ЗакониДДС при продажба на стоки в чужбина
31.08.2017 в: Практическо СчетоводствоОтчитане на приходи с касов апарат
31.08.2017 в: Практическо СчетоводствоИзписване на безплатни бройки
31.08.2017 в: Данъчни ЗакониИзнос без регистрация по ДДС
31.08.2017 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на управител
18.08.2017 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на съдружници в ООД
13.08.2017 в: Практически ЗаплатиПредизвестие за прекратяване след изтичане на изпитателен срок
10.08.2017 в: Практическо Счетоводствокредитни
03.08.2017 в: Данъчни ЗакониУправител - самоосигуряващо се лице
28.07.2017 в: Практически ЗаплатиПреместване в друг отдел
28.07.2017 в: Данъчни Законипреназначаване на нова длъжност
28.07.2017 в: Практически ЗаплатиРабота в Англия и договор за управление в България
28.07.2017 в: Практическо СчетоводствоРазходи за материали или разходи за външни услуги
28.07.2017 в: Практически Заплатиболничен / отпуска в срока на изпитване, чл. 328 по КТ
28.07.2017 в: Практическо СчетоводствоТрудов договор на четири часа
26.07.2017 в: Данъчни Закониминимален осигурителен праг
26.07.2017 в: Данъчни ЗакониДанък върху 6-те заплати при пенсиониране
24.07.2017 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор по време на болничен
24.07.2017 в: Практически ЗаплатиПускане на предизвестие преди да е свършил договора.
08.07.2017 в: Данъчни ЗакониОсигуровки за Управител на ООД, който не извършва трудова дейност в дружеството.
08.07.2017 в: Данъчни ЗакониУсигуряване на управител, получаващ пенсия за инвалидност
08.07.2017 в: Данъчни ЗакониСамоосигуряване за пенсионер управител на ЕООД
07.07.2017 в: Практически ЗаплатиОбезщетение след работа в Германия
07.07.2017 в: Данъчни ЗакониУправител на фирми
10.05.2017 в: Данъчни ЗакониНеобходим стаж за инвалидна пенсия
10.05.2017 в: Данъчни ЗакониРабота по два трудови договора
11.03.2017 в: Практически ЗаплатиПлащане на неизползван отпуск при напускане
04.11.2016 в: Данъчни ЗакониУсловия за регистриране в бюрото по труда
26.10.2016 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор
25.10.2016 в: Практическо СчетоводствоПраг за регистрация по ЗДДС
21.10.2016 в: Практически ЗаплатиПолзване на пълен размер на отпуска преди изтичане на годината
21.10.2016 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор
13.10.2016 в: Практическо СчетоводствоПлатен годишен отпуск при работа в 2 фирми
13.10.2016 в: Данъчни ЗакониНеначисляване на ДДС
12.10.2016 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудовоправоотношение
03.10.2016 в: Данъчни ЗакониПродажба на нов апартамент
30.09.2016 в: Данъчни ЗакониПродажба на нов апартамент
29.09.2016 в: Практически ЗаплатиДоговор по заместване
29.09.2016 в: Данъчни ЗакониПраво на платен годишен отпуск при сезонна работа
28.09.2016 в: Практически ЗаплатиЗаплащане на повече от един болничен в месеца за гледане на дете до 18 год.
28.09.2016 в: Данъчни ЗакониГодишен данък МПС
27.09.2016 в: Данъчни ЗакониОсвобождаване по чл. 71 ал.1 от КТ без предизвестие
27.09.2016 в: Практически ЗаплатиПрекратяване по време на болничен и отново назначаване след него
27.09.2016 в: Данъчни ЗакониОсвобождаване по чл. 71 ал.1 от КТ без предизвестие
26.09.2016 в: Данъчни ЗакониВдовишка пенсия
26.09.2016 в: Практически ЗаплатиСтаж по специалността
25.09.2016 в: Практическо СчетоводствоОбезщетение при пенсиониране
10.09.2016 в: Данъчни ЗакониПридобиване на право за ползване на платен годишен отпуск
05.09.2016 в: Практическо СчетоводствоСгрешен касов бон
21.07.2016 в: Данъчни ЗакониРегистрация по ДДС при продажба на имот
15.07.2016 в: Данъчни ЗакониНапускане при забавено месечно възнаграждение
15.07.2016 в: Данъчни ЗакониКасов апарат за земеделски производител?
10.07.2016 в: Практическо СчетоводствоПопълване на дебитно известие
10.07.2016 в: Данъчни ЗакониПраво на обедна почивка
19.06.2016 в: Практически ЗаплатиТрудов договор по заместване
14.05.2016 в: Данъчни ЗакониБолнични дни по време на предизвестие
14.05.2016 в: Данъчни ЗакониПраво на отпуск при работа на срочен трудов договор
08.05.2016 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на договор по чл. 71, ал. 1
08.05.2016 в: Практически ЗаплатиСрок за отговор на молба за прекратяване на трудов договор
07.05.2016 в: Практически ЗаплатиНеплатен отпуск по чл.167а
07.05.2016 в: Данъчни ЗакониОбезщетение за неизползван платен отпуск
07.05.2016 в: Практически ЗаплатиНеобходим стаж за получаване на майчинство
04.05.2016 в: Практическо СчетоводствоЗапор при непогасен кредит
01.05.2016 в: Данъчни ЗакониПрава на служител с диабет
25.04.2016 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на договор без посочен срок на предизвестие
20.04.2016 в: Практически ЗаплатиНеплатен отпуск след майчинство
19.04.2016 в: Данъчни ЗакониНапускане на работа при закъснение на заплатата
18.04.2016 в: Практически ЗаплатиИзплащане на болничен след напускане на работа
18.04.2016 в: Данъчни ЗакониБолнични след освобождаване от работа
18.03.2016 в: Практически ЗаплатиНазначаване на пенсионер
14.03.2016 в: Данъчни ЗакониОблагане на доход от комисионен договор
06.03.2016 в: Практически ЗаплатиБолничен по време на срочен трудов договор
06.03.2016 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор до завръщане на титуляра
24.02.2016 в: Практически ЗаплатиОтпуск за погребение на роднина
16.02.2016 в: Практически ЗаплатиНеплатен отпуск в следваща година
05.02.2016 в: Данъчни ЗакониОбезщетения за безработица и майчинство
25.01.2016 в: Данъчни ЗакониТрудов стаж съгласно чл.355, ал.1, т.5Избрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->