Крестън БулМар Хасково
 • Публикации :
 • Въпроси (3)

ВАНЕСА КАР ЕООД
 • Публикации :
 • Въпроси (1)

Ако бабата е назначена по ТД от 01.10.2013, кога трябва да се подадат документите за прехвърляне на майчинството от майката? С поздрав Мариана
Кийган Солюшънс ЕООД
 • Няма публикации

Кийган Солюшънс е онлайн базирана счетоводна къща с офис в София. Тя предлага на своите клиенти съвременен начин на осчетоводяване като за целта използва онлайн базираната счетоводна система - acpanel. Счетоводната къща предоставя изключително удобно и бързо обслужване на клиентите си в удобна за тях среда. Онлайн счетоводното обслужване свежда използването на хартиени носители до минимум и дава възможност за счетоводни справки по всяко време и от всяка точка. Счетоводната къща предлага на своите клиенти пълно счетоводно обслужване, предоставено от високо квалифицирани счетоводни експерти.
Aktiv Plus EOOD
 • Публикации :
 • Въпроси (1)

potrebitel
 • Публикации :
 • Въпроси (10)

С-КОНСУЛТ
 • Публикации :
 • Въпроси (5)

Фирмата ни извършва счетоводно обслужване на фирми.
БТХ
 • Няма публикации

ЕТ "Ж.П.С. - Живко Петров"
 • Няма публикации

МЕРИДАН КОНСУЛТ ООД
 • Няма публикации

"Дипоникс" ЕООД
 • Публикации :
 • Въпроси (1)

SAYBOLT BULGARIA LTD
 • Няма публикации

"Тексиком" ООД
 • Публикации :
 • Въпроси (2)

"Тексиком" ООД е фирма произвеждаща облекло
ББ Консултинг
 • Няма публикации

ББ Консултинг ЕООД е специализирано счетоводно предприятия, което извършва пълно счетоводно обслужване на фирми и физически лица. Извършва също така одиторски и юридически услуги.
Мулти фйс ЕООД
 • Няма публикации

ТРАКОФИН ООД
 • Публикации :
 • Въпроси (5)

Гаранти- консулт
 • Няма публикации

Акаунтис ЕООД
 • Няма публикации

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ • Абонаментно счетоводно обслужване • Изготвяне на счетоводна политика, индивидуален сметкоплан • Ежемесечно завеждане на счетоводните регистри • Изготвяне и представяне на счетоводни и финансови отчети ДДС • Регистрация по ДДС • Изготвяне и представяне на ДДС декларации в НАП • Данъчно представителство при проверки и ревизии АКТИВИ • Създаване и управление на база за отчитане на дълготрайните активи • Амортизационен план • Инвентаризационни описи • Водене на склад (материали, стоки) ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА • Изготвяне на трудови и хонорарни договори • Изготвяне на пълен набор документи за постъпване и напускане на работа • Администриране на отпуски и болнични листи • Деклариране пред НАП • Представителство посредством електронен подпис • Консултации • Ежемесечно завеждане на счетоводните регистри свързани със заплати и хонорари • Калкулации на осигуровки и данъци • Изготвяне и представяне в банка на платежни нареждания • Изготвяне на ведомост за заплати • Рекапитулации • Изготвяне и представяне пред НАП и други инстанции на документи • Водене на проверки и ревизии
Експерт Консулт Николова ЕООД
 • Публикации :
 • Въпроси (1)
 • Становища (1)

Аконт 2009 ЕООД
 • Няма публикации

фирма
 • Публикации :
 • Въпроси (20)
 • Становища (8)Избрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->