Мария Иванова Мария Иванова Потребител

Договор за полагане на личен трудЗдравейте,
Самоосигуряващо се лице съм, единствена работеща във фирмата, управител и съдружник. Подала съм преди известно време ОКД 5 в НАП за започване на самоосигуряването. Реших да сключа и договор за полагане на личен труд с фирмата. За сключването на този договор трябва ли да подавам в НАП някакъв документ? Примерно някаква декларация (ОКД5 отново, но за друга длъжност), с която да ги информирам, че освен самоосигуряваща се, съм сключила и договор за полагане на личен труд във фирмата? Какъв документ и по кой член трябва да издам за този договор, за да мога съответно да си включа този доход в личната декларация?Отговори

  • Здравейте,

    Самоосигуряващите се лица са длъжни при започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на всяка трудова дейност, за която е регистрирано самоосигуряващото се лице, да подава декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП) до компетентната териториална дирекция на НАП, подписана от самоосигуряващото се лице, в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството.
    Тази декларация може да се подава всяка година до края на месец януари, ако самоосигуряващото се лице иска да промени вида на осигуряването си. Декларация ОКД 5 се подава, за да се декларира трудовата дейност и вида на осигуряване от лицата. До момента сте подавали Д1 за осигуровките, а за деклариране на данъка върху изплатеното възнаграждение ще подадете и декларация Д6 с код 8 за данъка до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните. Не е необходимо да се подава нова декларация ОКД 5.

    Поздрави,
    Виктория Йотова
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->