Потребител

Осигуровки при незаконно уволнениеОт 2010г. Като "морско лице" съм в категория самоосигуряващ се. След като бъда възстановен на работа по силата на съдебно решение и времето, през което не съм работил бъде признато за трудов стаж /чл. 352, ал. 1, т. 6 от КТ/ кой трябва да внесе осигуровките ми за този период?Отговори

Свързани документи с КСО

-->