Veni Todorova Veni Todorova Счетоводна кантора Прима консулт konsyltant

Отпуск на учител в детска градинаУчител в детска градина, който не е член на синдикална организация и не се е присъединил към колективния договор, какъв отпуск ползва? По-малък ли е от отпуска на синдикалните членове и колко? Ако е така, на базата на кой член от кодекса е това?Отговори

 • Здравейте г-жо Тодорова,
  цитирам точният член от Наредбата за работното време, почивките и отпуските:
  Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 59 от 1991 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Директорите на детските градини, училищата и обслужващите звена по чл. 33а, ал. 1, т. 2 и 5 от Закона за народната просвета, помощник-директорите със задължителна норма за преподавателска работа в училищата и обслужващите звена по чл. 33а, ал. 1, т. 2 и 5 от Закона за народната просвета, учителите, учителите-методици, възпитателите, педагогическите съветници, ръководителите на филиали в междуучилищни центрове за трудово политехническо обучение, логопедите, психолозите, корепетиторите, хореографите, ръководителите на учебно-изчислителни кабинети, рехабилитаторите на слуха и говора имат право на удължен платен годишен отпуск в размер 48 работни дни.
  Освен тези 48 дни лицата могат да придобият право на допълнителен платен отпуск поради описаните от Вас причини - членство в синдикална организация или колективен трудов договор, но така или иначе, това е базата - 48 дни.

  Поздрави,
  Доника Маринова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->