Потребител

Подаване на декларация по чл.22в, ал.8 за данъчно облекчениеДо кога се подават декларациите по чл.22в, ал.8 за данъчно облекчение? Кой ги подава, лично или фирмата? Какви документи освен декларацията и бележка за доходите се представят и служебната бележка? По месеци ли трябва да е разбита или общо за годината?

До 14 април 2015 г. съм работила на едно место, а от 15 април 2015г. съм в друга фирма.Отговори

 • Здравейте,

  след промените в ЗДДФЛ отново е въведено данъчно облекчение за отглеждане на малки деца. Това облекчение се ползва с подаване на ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ (това е годишната данъчна декларация за ФЛ, която се подава до 30.04.2016г.). Като основно правило е, че от сумата на данъчните основи за определяне на ДОД можете да приспаднете следните суми:
  1. 200лв при едно НЕНАВЪРШИЛО пълнолетие дете
  2. 400лв. при две НЕНАВЪРШИЛИ пълнолетие деца
  3. 600лв. при три и повече деца;
  Разбира се има условия, които трябва да са спазени, за да се ползва облечението, като те са изрично изброени в закона:
  - към 31.12 детето да е местно лице
  - детето да не е навършило пълнолетие
  - детето да не е настанено в дом или друга институция на пълна държавна издръжка
  - родителят да не е лишен от родителски права
  - над детето не е установено попечителство или настойничество.
  Ако желаете да не подавате ГДД и работите на трудов договор, то тогава можете да ползвате облекчението през работодателя Ви, който така или иначе е длъжен на годишна база да преизчисли осигурителния Ви доход, като за целта трябва да му предоставите ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.22В, АЛ.8 ОТ ЗДДФЛ в срок от 30.11 до 31.12; Бланка на декларацията има в сайта на НАП.

  Поздрави,
  Станислав Колев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->