Ирина Велчева Ирина Велчева ЦДГ "ДЕТЕЛИНА" директор

Определяне на основен и удължен отпускРаботя в сферата на образованието. В сключените трудови ИТД на служителите, които заварих никъде не са опоменати видовете отпуск. Учителите имат право по договор на 48 работни дни, а ползват 56. 8 дни са по КТД и ги ползват само синдикалните членове, без да са упоменати в ИТД. Една от тях е с ТЕЛК и ползва още 6 заради това. Искам да си оправя нещата. Как? С допълнително споразумение, като осемте по КТД и шестте от ТЕЛК бъдат по чл.156, или само със заповед в началота на всяка календарна година?Отговори

 • Здравейте,
  размерът на договорения платен годишен отпуск трябва да се посочи в индивидуалните договори с всички служители на основание чл. 66, ал.1, т.5 от КТ, т.е. за онези, които имат ТЕЛК трябва там като основен платен годишен отпуск да се посочи, че на основание чл. 319 от КТ имат право на 6 дни повече платен годишен отпуск. Допълнителните 8 дни за синдикалните членове трябва да се посочат в колективния трудов договор.
  За непълното съдържание на сключените трудови договори, бих Ви посъветвала да се консултирате с юрист или общинската администрация, която също така е отговорна за контрола върху дейността на ЦДГ, за да преценят дали изготвянето на допълнителни споразумения е приложимо в този случай.
  Изготвянето на заповед в началото на всяка година не е приложимо, защото посочените лица имат право на този отпуск за всяка една година, докато имат установена неработоспособност или пък са членове на синдикална организация.

  Поздрави,
  Доника Маринова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->