Rumiana Radkova Rumiana Radkova счетоводител

Безлихвен паричен заемПри какви условия може да се сключи безлихвен паричен заем между свързани юридически лица, които не са финансови институции съгласно ЗКПО и ЗДДС? Има ли типов договор?Отговори

 • Здравейте,

  безлихвен заем под формата на допълнителни парични вноски може да се прави единствено от съдружниците на дадено предприятие. Правно основание за това ни дава чл.134 от ТЗ, в който се казва, че подобен тип допълнителни плащания се правят с цел:
  - покриване на загуби и
  - при временна необходимост от парични средства.
  При това, решението на общото събрание на дружеството за допълнителна парична вноска трябва да бъде обвързано с определен срок, в който дружеството ще ползва средствата.
  В този срок допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството (аргумент чл. 134, ал. З, предложение първо от ТЗ).
  След изтичане на срока няма законова пречка, при единодушно решение на съдружниците, допълнителните парични вноски да послужат за увеличаване на капитала.
  Съгласно МСС 24/ НСФОМСП 24 - Оповестяване на свързани лица - всички сделки между тях, следва да се извършват при пазарни условия, в противен случай е налице избягване от данъчното облагане по ЗКПО и при евентуална проверка или ревизия е възможно да се санкционира даденото дружеството.
  В допълнение искам да кажа, че начисляването на лихва по предоставени заеми между ЮЛ трябва да става именно по пазарни условия, т.е. размерът на лихвата да не е под пазарните лихвени проценти.

  Поздрави,
  Станислав Колев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->