nicolina yordanova nicolina yordanova Потребител

Ваучери за храна по време на майчинствоДъщеря ми е в отпуск по майчинство за отглеждане на дете до две години. Полагащите ѝ се ваучери за храна ги дават на други лица, които работят извънредно, а нея я карат само да се подпише, че ги е получила. Има ли право на тия ваучери или не?Отговори

 • здравейте,

  по този въпрос има доста становища и писма на НАП и ВАС, но обобщено мога да кажа, че за да е налице социален разход, предоставен в натрура, какъвто е и ваучерът за храна , който не се облага с данък социалните разходи по чл. 204, т. 2, буква „б” в размер до 60 лв. месечно,трябва да е предоставн на всички наети лица,включително ползващи:
  - отпуск по болест;
  - платен отпуск; неплатен отпуск;
  - отпуск за бременност и раждане;
  - отпуск за отглеждане на дете, разбира се, при условие, че ваучерите са предоставни при спазване на всички законови изисквания (б.р. т.е. разпоредбите на чл. 204, т. 2, б „б” , чл. 209 , т. 34 от § 1 на ДР на ЗКПО, включително и на изискването за документална обоснованост на чл.10 от ЗКПО).
  В допълнение искам да кажа, че при условие, че ваучерите са предоставни при спазване на всички законови изисквания, левовата равностойност на ваучерите за храна, предоставени на лицата, ползващи някой от посочените по-горе отпуски, не се облага по реда на ЗДДФЛ (чл. 24, ал. 2, т. 1, б. „е" от ЗДДФЛ) и съответно не подлежи на социално и здравно осигуряване (чл. 2, ал. 3 от НЕВДВКОВ и чл. 40, ал.1, т.1 от ЗЗО)).

  Поздрави,
  Станислав Колев

 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->