Maria Koleva Maria Koleva Потребител

Изравняване на осигурителен доход на СОЛ във ЕООДЗдравейте,
Пенсионер работещ на трудов договор при работодател за 2015г., упражнявал е и извънтрудова дейност по граждански договор през декември 2015г, в същото време има фирма ЕООД в която се самоосигурява само за здравно осигуряване, без получаване на възнаграждение, (получил е дивидент).

Следва ли да извърши годишно изравняване на осигурителния си доход при подаване на ГДД по чл.50? Kои колони следва да попълни в таблица 2 (колона 3 осигурителните доходите от трудово правоотношение ли се попълват)? И как следва да се определи за следващ период върху какъв доход да се самоосигурява за здравно осигуряване през ЕООД-то си?Отговори

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->