М. Т.В. М. Т.В. Потребител

Обезщетение при пенсиониране на учителРаботила съм 35 години като учител. През м.09.2014г. бях съкратена и от м.11.2014г. до м.11.2015г. получавах обезщетение от трудовата борса. С измененията в КСО съгласно чл.69в от м.01.2016г. имам право на пенсиониране за трудов стаж и възраст. Връщам се на работа в училище и за да мога да се пенсионирам.

Ще получа ли обезщетение по чл.222, ал.3 за 6 месеца, щом като съм работила само в училища към МОН? Регистрацията на трудовата борса и получаването на обезщетения за безработица, прекъсва ли трудов стаж за последните 10 години? От кой месец ще се определи размерът на обезщетението - последният ми пълен отработен месец е 06.2014г.? През 07 и 08.2014г. съм била в платен отпуск.Отговори

 • Здравейте,
  правото на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КСО възниква при прекратяване на трудовото правоотношение, когато придобиете право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.
  Размерът на обезщетението зависи от това дали последните 10 години от трудовия ви стаж са придобити при един и същ работодател. Това, че сте работили в държавни и общински училища, не означава, че сте работили при един работодател през последните 10 години. Едно училище е един работодател.
  Обезщетението по чл. 222, ал.3 се определя на база брутно трудово възнаграждение ( чл. 228 от КТ) - полученото от лицето брутно възнаграждение за месеца, предхождащ месеца, в който е възникнало основанието за получаване на обезщетението.

  Поздрави,
  Доника Маринова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->