Величка Петрова Величка Петрова Потребител

Заповед за ползване на платен годишен отпуск от 2010 година.Колега е пуснал предизвестие на 7.2.2011 година за прекратяване на трудов договор от 21.03.2011 година по чл. 325 ал 1. Има неползван годишен отпуск от 25 дни от 2010 год. Може ли работодателят да го задължи със заповед по чл 176 ал 2 да използва остатъка от дните до 21.03.2011 година като платен отпуск?Отговори

 • Здравейте,
  съгласно КТ платеният годишен отпуск се ползва след писмено разрешение от работодателя, което означава, че служителя първо трябва да поиска да ползва полагащия му се платен годишен отпуск.
  Съгласно чл.173, ал.7 от КТ работодателят има право да предостави платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово писмено искане или съгласие:
  1. по време на престой повече от 5 работни дни;
  2. при ползване на отпуска едновременно от всички работници или служители, предвидено в нормативен акт, в колективен трудов договор или в правилника за вътрешния трудов ред;
  3. в случай че работникът или служителят не е поискал отпуска до 5 работни дни след определената в графика по ал. 1 начална дата за ползването му.
  Ако смятате, че можете да попаднете в тези три хипотези, може работодателя да задължи служителя в предизвестие да използва платения си годишен отпуск от 2010г., в противен случай би било нарушение на КТ.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->