Тошка Михова Тошка Михова учител

Социална пенсия за инвалидност"На основание чл. 101, ал. 3а от КСО при право на повече от една пенсия се получава по избор една от пенсиите в пълен размер /пенсията с по-голям размер/ и 50 на сто от останалите видове пенсии."

Защо НОИ-Бургас е отпуснало 25% от личната социална пенсия, която е присъдена на майка ми, към пенсията за осигурителен стаж и възраст, а не 50% както е в този член от КСО?Отговори

  • Здравейте,

    От 1 януари 2015 г. беше премахната възможността за получаване на 25% от социалната пенсия за инвалидност с друг вид пенсия. Лицата обаче, които към 31.12.2014 г. получават социалната пенсия за инвалидност като втора пенсия (в размер 25 на сто от социалната пенсия за инвалидност) продължават да я получават до изтичане на срока, за който е отпусната.
    Ако в момента кандидатствате за втора пенсия - социална пенсия за инвалидност, то такава няма да Ви бъде отпусната изобщо, защото получавате друга пенсия. (чл. 101 ал. 4а от КСО)

    Поздрави,
    Васил Байнашев
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->