Тонка Митрева Тонка Митрева Потребител

Преобразуване на финансовия резултат чл. 66, ал.1 и ал.2Продаваме ДМА /автомобил употребяван/ за 1 000лв. /облагаема стойност 833,33 и ДДС 166,67/. Закупен е за 2 800 лв и не е напълно амортизиран. Балансовата му стойност е 1 400лв и начислена до момента амортизация - 1 400.00

Счетоводните статии са:
за продажбата 411 / 705 - 833,33
411/4532 - 166,67

за отписването 705/205 - 1 400
241/205 - 1 400

Тези 1 400 лв. отразяват ли се едновременно в клетка 7020 и 8020 от ГДД или къде по точно се посочват по принцип.?Отговори

 • Здравейте,

  Начислените счетоводни разходи за амортизация през годината се отбелязват в шифър 7010;
  Данъчните амортизации съгласно ДАП за годината в шифър 8010;
  Продаденият ДМА - счетоводната балансова стойност в шифър 7020, а данъчната балансова стойност в шифър 8020.
  В случая, САП и ДАП са с еднаква амортизационна норма, но Вие отново ги посочвате в шифър 7020 и 8020.

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Кристина
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->