Зарина Йорданова Зарина Йорданова Потребител

Определяне на облагаем доход на земеделски производителЗдравейте!
Земеделски производител - физическо лице (не е ЕТ), регистриран по ЗДДС. Води двустранно счетоводство. Облага се по чл.28 от ЗДДФЛ - с НПР 60%. Има приходи от непреработена земеделска продукция, също така и субсидии. За тях е ясно - приспада 60%. Същевременно е издал фактури за извършени услуги - наем на камион и транспортна услуга. Този доход би трябвало да се обложи отделно - може би в приложение 4? Също така има приход от наем на земеделска земя - необлагаем ли е? Има и приход продажба на дълготраен актив, приход от получена застрахователна сума от настъпило събитие и отчетени приходи от раздадена рента в натура.

Затруднявам се да определя облагаемия доход на земеделския производител от цялото разнообразие от приходи, още повече, че срещу някои приходи (продажба на ДМА и транспортна услуга) стоят съответни разходи.Отговори

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->