Тонка Митрева Тонка Митрева Потребител

Протокол по чл.90 от ППЗДДСДилърът издава протокол в края на месеца за всички продажби на маржа. В дневника за продажби кой ДДС номер на контрагент се записва? На клиента (те са няколко), на дилъра ли или на 999999999.

Фактурата за продажба при записа в дневника е с нулева стойност.

411 / 702 - 1000.00 лв. примерно (за самата продажба). После тези 1000.00 лв. ги правя нули ръчно в дневника за продажби и избирам освободена доставка. Правилно ли е така?Отговори

-->