Анелия  Атанасова Анелия Атанасова счетоводител

Справка за окончателния размер на осигурителния доходУправител и собственик на ЕООД започва дейност от 13.03.2015г. и обявява, че ще се осигурява, като самоосигуряващо се лице на 420лв. За месеците от 01 до 03 работи по трудово правоотношение.

При попълване на справката за осигурителния доход в ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ в колона 4 за доходи по трудово правоотношение, как трябва да попълня дохода? В смисъл такъв, в служебната бележка е попълнен доход от м.12.2014 до м.03.2015, тъй като дохода за м.12.2014 е получен м.01.2015г. Трябва ли сумата по служебната бележка да съответства на общата сума по колона 4?Отговори

  • Здравейте,

    В справката за окончателния размер на осигурителния доход се попълва осигурителния доход за всеки отделен месец. При трудово правоотношение е нормално да се получи разлика между осигурителния доход и облагаемия доход тъй като възнаграждението по трудов договор може да е получено в следващ месец. В случая, който описвате, в колона 4 трябва да попълните осигурителния доход за месеците от Януари до Март. И не, не е необходимо сумата от служебната бележка да отговаря на ред 13 от колона 4 в справката.

    Поздрави,
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->