Desislava Todorova Desislava Todorova Потребител

Апортна вноскаРегистрирана по ДДС фирма (Х) прави апорт на медицинско оборудване в друга фирма (Y) нерегистрирана по ДДС. Фирма Y е медицински център и съгласно чл.39, т.1 от ЗДДС извърша освободени доставки. Въпросите са:

1. Съгласно чл. 132 от ЗДДС, фирма (Y) трябва ли да се регистрира по ДДС?

2. При положение, че фирма (Y) е медицинско заведение съгласно Закона за лечебните заведения и полученото медицинско оборудване /апаратура/ ще се използва за извършването на освободени доставки, трябва ли да прави корекция на данъчният кредит, независимо, че същият е ползван от фирма (Х)?Отговори

 • Здравейте,

  Според Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС) непаричната вноска в търговско дружество се разглежда като “недоставка”. Т.е. прехвърлянето на актив от едно дружество (Х) в друго (Y) чрез апорт не води до начисляване на ДДС.  Независимо от това, апортът води след себе си няколко ДДС ефекта, ако апортиращото дружество (дружество Х) е регистрирано по ЗДДС:

  1. Дружество Y се регистрира задължително по ЗДДС (ако не е било регистрирано по ЗДДС), като датата на регистрация е датата на вписване на непаричната вноска в Търговския регистър, само в случаите, в които за актива е упражнено правото на данъчен кредит в дружество Х. Дружество Y трябва да подаде заявление за регистрация по ЗДДС в 14-дневен срок от вписване на обстоятелствата.
  2. Дружество Y става правоприемник на всички права и задължения по ЗДДС, свързани с апортираните активи, включително на правото на приспадане на данъчен кредит и на задълженията за извършване на корекция на ползвания данъчен кредит. Това означава, че например, ако по някаква причина дружество Y извърши с актива освободена доставка, бракува го или активът липсва, то ще трябва да извърши корекция на данъчния кредит, независимо че данъчният кредит е ползван от компания Х. Ако дружество Х не е упражнило правото си на данъчен кредит за апортираните активи, дружество Y може да го упражни. Също така, ако дружество Х не е имало право на данъчен кредит за апортираните активи, а обстоятелствата водещи до липса на право на данъчен кредит не са налични при дружество Y, то дружество Y може да упражни правото на данъчен кредит.
  За справка: чл.10, чл. 132 от ЗДДС

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Станислав Колев

 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->