Албена Райчева Албена Райчева Потребител

Прекратяване на трудов договор със срок на изпитване по време на болничен при бременностЗдравейте!
Бременна съм и съм в болничен, а във фирмата, където работя съм със срок на изпитване, който изтича скоро. При тези условия имат ли право да ме освободят?Отговори

 • Здравейте,

  Основанието за прекратяване на трудов договор със срок за изпитване е специално основание, предвидено от законодателя с оглед характера на този вид трудов договор, чието предназначение е да се провери годността на работника или служителя, когато работата му изисква това. Специалното основание за прекратяване не е измежду посочените основания за прекратяване по чл. 333, ал. 1 от КТ, при които определени категории работници и служители ползват закрила при уволнение. Бременните и майките с деца до 3-годишна възраст се ползват със специална закрила при уволнение в изрично посочените в закона случаи, когато се прекратява трудовият договор поради:

  - закриване на част от предприятието или съкращаване на щата;
  - при намаляване на обема на работата;
  - при липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата;
  - при промяна на изискванията за изпълнение на длъжността, ако работникът или служителят не отговоря на тях;
  - при дисциплинарно уволнение.

  Предвид гореизложеното, при прекратяване на трудов договор на основание чл. 71, ал. 1 от КТ не се прилага чл. 333 от КТ. Това, че сте започнали ползването на разрешения Ви отпуск за бременност и майчинство не е пречка работодателят да прекрати трудовия договор при наличие на условията по чл. 71, ал. 1 КТ - до изтичане на срока за изпитване страната, в чиято полза е уговорен, може да прекрати договора без предизвестие. Когато страните не са определили изрично в чия полза е уговорен срокът за изпитване, се приема, че срокът е уговорен в полза и на двете страни. През време на изпитването страните имат всички права и задължения, както при окончателен трудов договор. Работникът има право да го прекрати, като отправи писмено предизвестие до работодателя, както и по взаимно съгласие.

  Следва да Ви напомня също, че съгласно чл. 70, ал. 4 от КТ в срока за изпитването не се включва времето, през което работникът или служителят е бил в законоустановен отпуск или по други уважителни причини не е изпълнявал работата, за която е сключен договорът.

  Поздрави,
  Николай Иванов


 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->