iliana ignatova iliana ignatova Потребител

Отчитане на училищно настоятелствоЗдравейте колеги,
Какви декларации и отчети и в какви срокове трябва да подава училищно настоятелство, което има само приходи от членски внос и рента от земя и разходи за мероприятия в училището (цветя, награди)?Отговори

 • Здравейте, г-жо Игнатова,
  училищните настоятелства обикновено са регистрирани като сдружения в частна полза. Сдруженията са юридически лица с нестопанска цел и като такива не са създадени да извършват стопанска дейност, т.е. не са задължени да подават годишна данъчна декларация, за облагането с корпоративен данък. Допустимо е сдружението да получава доходи, извършвайки някаква стопанска дейност, което ще го задължи да подава ГДД за доходите от стопанска дейност. Срокът за подаване е до 31 март на следващата година.
  Годишните отчети на настоятелството трябва да се изготвят съгласно разпоредбите на Счетоводен стандарт 9 - Представяне на финансовите отчети на предприятия с нестопанска цел и следва да ги обявят в Регистър на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенция по вписванията в срок до 30 юни на следващата година (след 01.01.2018 г.). До 01.01.2018 г. имаше предвидени два режима, за ЮЛ с нестопанска цел в обществена полза - се подаваше отчет в Централния регистър при Министерството на правосъдието до 30 юни на следващата година, а останалите - чрез публикуване в икономическо издание или чрез интернет до 30 юни на следващата година.
  За да се определи една дейност, осъществявана от юридическо лице с нестопанска цел, като търговска/стопанска, тя следва да отговаря на следните критерии:
  -дейността да се извършва по занятие, да е източник на постоянен, регулярен доход и дейността да се осъществява с цел печалба (не е необходимо печалбата фактически да е реализирана) или дейността да се осъществява в частен интерес на юридическото лице;
  -цените на предоставените услуги или стоки да се формират на пазарен принцип.
  От предоставената информация, училищното настоятелство има приходи от членски внос и от рента. Членският внос е доход от нестопанска дейност, но доходите от рента биха се третирали като доход от стопанска дейност.

  Моля, имайте предвид, че това е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Доника Маринова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->