Nina Ivanova Nina Ivanova schetovoditel

Декларация по чл.55 и справка по чл.73Здравейте,
Ние сме АД и един от Изпълнителните ни директори е чуждестранно физическо лице от Русия. Това лице се осигурявана в друга фирма, а през АД-то му се внася само ДФЛ всеки месец. Ежемесечно се подават декларация 1 и 6, а на тримесечие се подава и декларация по чл.55 за този данък. Последната подадена Декларация по чл.55 е подадена и за четвърто тримесечие за 2015г. със сбора от внесения данък за цялата година.

Този ДФЛ е деклариран в декларация 1 и 6, както и в декларация по чл.55 през 2015г. Трябва ли да се включи и в Справката по чл.73?Отговори

 • Здравейте, г-жо Иванова,

  Справката по чл. 73а, се попълва само за лица, които са местни на страни от Европейския съюз.
  Във вашият случай, лицето е местно за Русия, която е страна извън ЕС. Това Ви освобождава от попълване на въпросната справка.

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Димитър Мавродиев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->