Златка Атанасова Златка Атанасова Счетоводител

Покупка на автомобил чрез финансов лизингЗдравейте,
Фирма, която не е регистрирана по ДДС купува автомобил чрез финансов лизинг през 06.2015г. с първоначална вноска, а останалите вноски по лизинга трябва да бъдат изплатени за една година от датата на сключване на договора. Интересува ме първоначалната вноска, а и след това по главницата могат ли да минат за разход за 2015г. или след приключване на лизинга ще минат?Отговори

  • Здравейте,

    съгласно МСС 17 и НСС 17 лизингополучателят следва да отчита лизинговата вещ като актив от една страна, и като задължение от друга. С всяко плащане се намалява размерът на задължението към лизингодателя, а не се формира текущ разход. Единственият разход, който ще формирате, е размерът на лихвата, която ще платите за срока на лизинговия договор, тъй като тя, заедно с минималните лизингови вноски, формира стойността на лизинговата вещ. Не сте посочили кои счетоводни стандарти прилагате, но ако прилагате НСФОМСП, то тогава стойността на лихвата за целия период трябва да се включи в стойността на задължението по финансов лизинг и да се признава разход на линейна база, ако прилагате МСС - нямате право да признавате лихвата като част от задължението си по финансов лизинг, а следва да отчитате текущ разход за лихви, за да спазите принципа на предпазливостта.

    Поздрави,
    Станислав Колев
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->