Todorka Ivanova Todorka Ivanova Потребител

Дарение на ДМАЗдравейте!
ЕООД иска да закупи части, след което да ги направи дарение на ЮЛНЦ в обществена полза, но управителят и на двете дружества е едно и също лице. Има ли някаква законова пречка?Отговори

-->