Пийт  Зилк Пийт Зилк Потребител

Изискуемост на задължениеЗдравейте,
Коя е датата на изискуемост на едно вземане по фактура, когато в самата фактура не е посочен падеж? Въпросът е във връзка с член 37 от ЗКПО.Отговори

  • Здравейте,

    Чл.37 от ЗКПО регламентира признаване на приходите или разходите при отписване или обезценяване на задълженията или вземанията. Вземането по фактура е изискуемо от момента на издаването на фактура, но ако то не е събрано в законоустановен срок (за вземанията с тригодишен давностен срок той е 3 години, а за вземанията с петгодишен давностен срок - 5 години), то след изтичането на давностния срок разходът от отписването на това вземане става признат и не поражда преобразуванията в годишна данъчна декларация.

    Поздрави,
    Игор Жеков
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->